Warszawa oddała hołd powstańcom warszawskim w Godzinie W

62
Warszawa, 01.08.2022. Symbol Polski Walcz¹cej utworzony na Placu Zamkowym w Warszawie, w ramach akcji spo³ecznej pt. ¯ywy Znak dla Powstania Warszawskiego, 1 bm. W stolicy trwaj¹ obchody 78. rocznicy Powstania Warszawskiego - wyst¹pienia zbrojnego przeciwko okupuj¹cym Warszawê wojskom niemieckim, zorganizowanego przez Armiê Krajow¹. (ad) PAP/Leszek Szymañski

W Godzinie W w stolicy rozległ się dźwięk syren w hołdzie uczestnikom zrywu. Na minutę na ulicach przystanęli przechodnie, zatrzymały się samochody, tramwaje oraz autobusy.

Jak co roku o godz. 17 na dźwięk syren przystawali zarówno przechodnie jak i samochody czy motocykle. Kierowcy wysiadali z aut, a motocykliści zsiadali ze swoich maszyn. Pojazdy zatrzymali również motorniczowie tramwajów i kierowcy autobusów. Uruchomili także sygnały dźwiękowe.

Po godzinie 17 rondo Dmowskiego, na którym pojawiły się tłumy, zostało spowite dymem z rac. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli natomiast ogromny znak Polski Walczącej.

Hołd powstańczemu zrywowi oddali żeglarze na Wiśle. Flotylla kilkunastu jednostek, zatrzymała się w okolicach mostu Poniatowskiego.

Nad Warszawą przeleciały również trzy samoloty wojskowe.(PAP)

wnk/ mas/ ok/