Wesprzyj dzieci poszkodowane przez wojnę

232
Podczas wojny najbardziej cierpią bezbronne dzieci / Foto: childrenssmilefoundation.org

Nasi rodacy, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, bardzo aktywnie włączyli się w pomoc niesioną Ukraińcom cierpiącym z powodu wojny wywołanej przez Rosję. Wśród najbardziej poszkodowanych są dzieci, których dobro jest szczególnie bliskie jednej z polonijnych fundacji.

Children’s Smile Foundation z niepokojem obserwuje sytuację na Ukrainie. Wojna dotyka wszystkich, ale najbardziej podczas niej cierpią ci, którzy są bezbronni i zupełnie niewinni – dzieci. Ma to związek nie tylko z ogólnym zagrożeniem i strachem dotyczącym codziennego życia, ale również z faktem, że ich rodzice, a zwłaszcza ojcowie zaangażowani są w obronę kraju, przez co zmuszeni są do opuszczenia rodzinnego domu, a niejednokrotnie nawet tracą życie. To wszystko wywołuje u dzieci ogromną traumę, która na pewno będzie im towarzyszyła przez wiele lat, a może nawet do końca życia.

Children’s Smile Foundation nigdy nie była obojętna na tragiczny los oraz cierpienie dzieci i tak samo jest w przypadku najmłodszych obywateli Ukrainy, czy to pozostających w kraju ogarniętym działaniami wojennymi czy też będących uchodźcami przebywającymi w Polsce.

Dla Children’s Smile Foundation los dzieci nigdy nie był obojętny / / Foto: childrenssmilefoundation.org

W związku z tym fundacja ta założyła w PSFCU specjalny fundusz i konto pod nazwą “Pomoc dla ukraińskich dzieci”, z którego wszystkie pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na wsparcie najmłodszych ofiar wojny. Będzie to długofalowa pomoc, bowiem skutki rosyjskiej napaści na Ukrainę będą przez wiele lat odczuwalne przez dzieci, często również osierocone. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie funduszu pomocowego Children’s Smile Foundation.    

Donacje można zrobić poprzez wpłaty i przelewy na znajdujące się PSFCU konto o numerze: 1467381

Można również przesłać czek wystawiony na Children’s Smile Foundation z dopiskiem (w memo) – “Pomoc dla ukraińskich dzieci” lub “Help for Ukrainian Children”. Czeki należy wysłać na adres fundacji:

Children’s Smile Foundation
6043 Maspeth Avenue
Maspeth, NY 11378

Można również dokonać wpłaty poprzez PayPal. Bezpośredni link: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=5DAZ87Y3BMKAN

Osoby posiadające smartfony mogą skorzystać ze specjalnego QR Kodu (wystarczy go zeskanować kamerką telefonu)

W związku z tym, że Children’s Smile Foundation jest organizacją charytatywną (non-for-profit) zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 501(c)(3) Kodeksu Podatkowego USA, wszystkie donacje można odpisać od podatku. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w biurze Fundacji oraz pisząc na adres: [email protected]

PR Children’s Smile Foundation