Wieczór papieski na Greenpoincie

738
Uczestnicy wieczoru papieskiego "W drodze do świętości z Janem Pawłem II". Od lewej: ks. Grzegorz Markulak, Bartek Szymański, Agata Drogowska, Andrzej Młynarczyk i Karol Sochacki / Foto: ARCH. AGATY DROGOWSKIEJ

Dwaj polscy aktorzy Andrzej Młynarczyk i Bartek Szymański zaprezentowali swoje ulubione wiersze św. Jana Pawła II. Wieczór z poezją polskiego papieża uświetnił setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły i odbył się w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie.

Była to jedna z nielicznych nowojorskich uroczystości upamiętniających życie, twórczość i pontyfikat, a przede wszystkim setne urodziny Ojca Świętego. Spotkanie z poezją Karola Wojtyły oraz późniejszego papieża – noszące tytuł “W drodze do świętości z Janem Pawłem II” – miało miejsce w poniedziałek, 18 maja, o godz. 7 wiecz. w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Niestety ze względu na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa odbyło się bez fizycznej obecności ludzi w świątyni. Zresztą w związku z panującą pandemią odwołanych zostało wiele zaplanowanych już dawno uroczystości, nabożeństw i akademii poświęconych polskiemu papieżowi. Sposobem dotarcia do ludzi – podobnie jak w przypadku codziennych mszy św. odprawianych bez udziału wiernych – była transmisja internetowa na parafialnym facebookowym profilu “St. Stanislaus Kostka“.

Wieczór z poezją Karola Wojtyły i św. Jana Pawła II cieszył się dużą popularnością wśród widzów zarówno podczas transmisji na żywo, jak i późniejszych odtworzeń. Do tej pory obejrzało go ponad 3100 osób. Pomysłodawczynią poetyckiego spotkania była Agata Drogowska, szefowa Polish Filmmakers NYC, która zachęciła znanych aktorów – Andrzeja Młynarczyka oraz Bartka Szymańskiego – do zaprezentowania ich ulubionych wierszy napisanych przez polskiego papieża.

“Myśleliśmy o zorganizowaniu w tym dniu specjalnego nabożeństwa, żeby przy okazji dać ludziom okazję do modlitwy, przemyśleń i do kontemplacji nad słowami Jana Pawła II, ale skoro pani Agata wyszła z taką propozycją, to przystaliśmy na nią i zgodziliśmy się zorganizować takie spotkanie. Był to bardziej oryginalny pomysł, niż tylko cytowanie słów Ojca Świętego” – wyjaśnił w rozmowie z “Nowym Dziennikiem” ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, który wraz z wikarym ks. Grzegorzem Markulakiem również włączył się w przygotowanie tej uroczystości. Nad jej przebiegiem od strony technicznej czuwał Karol Sochacki.

Ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, wygłosił słowo wstępne do wieczoru z poezją papieską / Foto: AGATA DROGOWSKA

Wieczór papieski rozpoczął się od krótkiego wystąpienia ks. Marka Sobczaka, który w sposób bardzo syntetyczny przedstawił postać polskiego papieża.

“Przez całe swoje życie kapłańskie, biskupie i papieskie Jan Paweł II był wypełniony autentyczną radością, pomimo cierpienia i trudności, pomimo chorób czy kłód rzucanych pod nogi. On wiedział, że Bóg i Matka Najświętsza, której się sam zawierzył, są z nim i stąd jego prawdziwa, i szczera radość, pełna czułości i miłosierdzia dla drugiego człowieka” – mówił kapłan. W ten sposób ks. Sobczak wprowadził widzów w nastrój i klimat, dzięki czemu na pewno łatwiej było im później skupić się na słuchaniu prezentowanej poezji oraz zawartych w niej przesłaniach.

Aktorzy zaprezentowali swoje ulubione wiersze napisane zarówno przez Karola Wojtyłę, jak i późniejszego Ojca Świętego. Wśród nich były m.in.: “Miłość mi wszystko wyjaśniła”, “Cierpienie”, “To przyjaciel”, “Uwielbiam cię…”, “Prośba Jana”, “Robotnik z fabryki samochodów”, “Wigilie Wielkanocne – Obrzęd” czy też “Tryptyk rzymski (medytacje)”.

Wieczór poetycki uświetniający setne urodziny św. Jana Pawła II okazał się ciekawym pomysłem i został bardzo dobrze przyjęty przez internetową publiczność, o czym świadczą liczne wpisy na Facebooku. Również dla aktorów było to bardzo ciekawe doświadczenie i wyzwanie. Zarówno dla Andrzeja Młynarczyka, jak i Bartka Szymańskiego prezentowanie papieskich wierszy było wielkim przeżyciem.

Andrzej Młynarczyk zaprezentował swoje ulubione wiersze Karola Wojtyły i św. Jana Pawła II / Foto: AGATA DROGOWSKA

“Ta poezja podczas czytania umacnia i stawia na nogi oraz porządkuje pewne sprawy w sercu. Po jej przeczytaniu jest się bogatszym i mocniejszym – podkreśla aktor znany m.in. z serialu “M jak miłość” oraz “Korona królów”. – Czytając te wiersze oraz ‘Tryptyk rzymski’ mimo braku ludzi w kościele, czułem jedność z osobami oglądającymi to spotkanie w internecie” – dodał Andrzej Młynarczyk. Dla niego w poezji tej najważniejsza jest postawa Jana Pawła II wobec człowieka, zadań, jakie przed nim stoją, i sensu jego istnienia, a także wobec próby zrozumienia, kim jest Bóg.

“Gdy czytam jego wiersze, to czuję bardzo mocny związek z rozważaniem i kwestią intelektualną. Mniej patrzę na poetyckość i sprawy literackie. Poezja papieża jest bardzo mocno zakorzeniona w podziwie i miłości do Pana Boga oraz kruchości człowieka. Bardzo mi się w niej podoba fakt, że wiedział on, co danym wierszem chciał przekazać i załatwić – wyjaśnia polski aktor. – Mimo że jest to poezja, to odbieram ją jako nauczanie, nawet jeżeli czasami zawarty jest w nich opis natury. Te obrazy związane z przyrodą oraz związek człowieka z naturą nadają tym wierszom pewną lekkość i ciszę związaną z poszukiwaniem Boga” – podkreśla nasz rozmówca. Dla niego Ojciec Święty jest nie tylko kapłanem, ale także przewodnikiem i drogowskazem pokazującym to, co w życiu jest najważniejsze.

“Odbieram św. Jana Pawła II jako nauczyciela mającego poczucie humoru i potrafiącego trzymać dystans do wszystkiego, ale jednocześnie zauważającego najważniejsze sprawy i zwracającego na nie uwagę. To bardzo mi się w nim podobało i za to go uwielbiam” – stwierdził Andrzej Młynarczyk.

Bartek Szymański zwrócił uwagę na uniwersalność słów Ojca Świętego, które można odnieść do wielu różnych sytuacji / Foto: AGATA DROGOWSKA

Również dla Barka Szymańskiego, polonijnego aktora znanego m.in. z amerykańskiego serialu “Chicago P.D.” oraz filmu “The Farthest Apple from the Tree”, polski papież i jego poezja ma bardzo duże znaczenie.

“Dla mnie, jak i dla większości ludzi, Jan Paweł II jest wielkim autorytetem. Przez cały swój pontyfikat przekazywał nam, jak być i żyć dla bliźniego. W swojej poezji uczył nas, jak korzystać z nauk Boga, mówił o radości, cierpieniu oraz o miłości do drugiego człowieka i ojczyzny” – podkreślił Bartek Szymański zaznaczając, że osobowość Karola Wojtyły ukształtowało aktorstwo, które uprawiał w młodym wieku, co jest mu bardzo bliskie. Dlatego też często śledzi jego pierwsze kroki w świecie teatralnym. Duże znaczenie ma dla niego także poezja polskiego papieża.

“Wiersze Jana Pawła II mówią nam o szacunku do rodziny, o przetrwaniu, odkupieniu i zastanowieniu się nad swoim ziemskim życiem. Ich celem jest dotarcie do człowieka, pokazanie, jak piękne może być życie, gdy otwieramy swoje serce dla Boga i dla drugiej osoby” – podkreśla polonijny aktor. Dodaje, że nie powinniśmy tego odkładać na później, “bo jak mówił Jan Paweł II: ‘Czas ucieka, wieczność czeka”.

Bartek Szymański zwrócił także uwagę na uniwersalność słów i powiedzeń Ojca Świętego, które można odnieść do wielu różnych sytuacji. “Nawet użyłem jeden z cytatów polskiego papieża w szkolnej księdze pamiątkowej w ostatniej klasie liceum” – dodał nasz rozmówca.

O kwestii szacunku okazywanego drugiemu człowiekowi, na który szczególną uwagę zwracał Ojciec Święty, mówił także w swoim wystąpieniu proboszcz kościoła św. Stanisława Kostki.

“W osobie Jana Pawła II trzeba przede wszystkim dostrzegać wielkie umiłowanie człowieka, dążenie do dialogu oraz otwartość na każde ludzkie życie od chwili poczęcia, poprzez determinację w celu powstrzymania wojen, aż do troski o prawdziwie godną śmierć dla każdego” – podkreślił ks. Marek Sobczak. Dodał, że dzięki takiej postawie polski papież był kochany przez miliony ludzi na całym świecie, zarówno wierzących jak i niewierzących.

***

Kościół św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, zgodnie z ostatnimi decyzjami bp. Nicholasa DiMarzio, jest otwarty dla wiernych od wtorku, 26 maja, tylko na indywidualne modlitwy, przez 4 godziny dziennie.

“W naszej parafii można to zrobić od 6:30 do 8:30 rano oraz od 5 po południu do 7 wieczorem. Dla osób, które chcą przyjść pomodlić się prywatnie, są wyznaczone specjalne miejsca. Niestety na razie nie ma jeszcze zgody na publiczne odprawianie mszy św., i nie znamy konkretnej daty, kiedy to się zmieni” – wyjaśnia ks. Sobczak dodając, że obecnie w świątyni nie może być jednocześnie więcej niż 10 osób.

Msze św. w kościele św. Stanisława Kostki są odprawiane o godz. 9 rano i na żywo transmitowane na facebookowym profilu parafii. Każdy zainteresowany może je także odtworzyć i wysłuchać w dowolnym czasie.