WIELKANOCNE VADEMECUM

68
FOTO: WIKIMEDIA.ORG

Wielkanoc jest najważniejszym świętem w religii chrześcijańskiej, podczas którego celebruje się śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a obrzędy nawiązują ściśle do pory roku, czyli wiosny. Jest świętem ruchomym – obchodzonym w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca.

1. Wielki Post ma za zadanie przygotować do zmartwychwstania Pańskiego. W tym czasie pościmy i ograniczamy się. Ale nie chodzi o umartwianie się, tylko o oczyszczenie i znalezienie czasu na modlitwę.

2. Tabernakulum bez hostii jest wyraźnym pokazaniem pustki. Jezus przebywa w ciemnicy, potem jest ukrzyżowany i umiera. Oczekiwanie pustki wzmacnia oczekiwanie na zmartwychwstanie Jezusa.

3. Wielki Czwartek to pierwszy dzień tzw. Triduum Paschalnego. Obchodzony jest na pamiątkę ustanowienia dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. W niektórych kościołach księża dokonują obrzędu obmycia nóg 12 osobom, który został ustanowiony przez Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy.

4. Obmycie nóg w Wielki Czwartek to pokazanie, że król może zejść do poziomu sługi.

5. Wielki Piątek upamiętnia śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Odsłonięcie krzyża w ten dzień ma za zadanie podkreślić tajemnicę ofiary na krzyżu. Odkrywa się go, żeby zacząć adorację. W wielu miastach organizowane są drogi krzyżowe.

6. Droga Krzyżowa w wersji ekstremalnej to przejście w maksymalnie 10-osobowej grupie dystansu około 40 kilometrów. Idzie się w ciszy z niewielkim krzyżem na plecach.

7. Wielka Sobota jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. To czas żałoby po ukrzyżowanym. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.

8. Baranek Boży symbolizuje ofiarę Jezusa na krzyżu, którą złożył dla odkupienia ludzkości.

9. Zapalona świeca symbolizuje obecność zmartwychwstałego Chrystusa, dlatego też stawia się ją na stole podczas uroczystego śniadania wielkanocnego.

10. Jajko wielkanocne jest znakiem nowego życia, przezwyciężeniem śmierci, porównanym do przebijania skorupki. Wykluwający się kurczak symbolizuje zwycięstwo życia, jest znakiem Chrystusowego i ludzkiego zmartwychwstania.

11. Zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc, według niektórych wierzeń, zapoczątkowała Maria Magdalena. Polska legenda mówi też, że kamienie, którymi ukamienowano świętego Szczepana, zamieniły się w czerwone jajka. Jajka symbolizują początek życia.

12. Mazurek przywędrował na polskie stoły z Turcji. Jego symbolika jest ściśle powiązana z okresem Wielkiego Postu. Mazurek to nagroda, którą się je po 40 dniach Wielkiego Postu.