Wśród aresztowanych Polak

1465
ICE.GOV

To była kolejna akcja funkcjonariuszy Immigration and Customs Enforcement. Tym razem, w ciągu pięciu dni – od 21 do 25 września w New England, aresztowali 80 cudzoziemców. Powodem było naruszenie przepisów imigracyjnych.

Spośród aresztowanych, ponad 60 osób zostało już wcześniej skazanych za przestępstwa lub toczyło się w ich sprawie postępowanie karne, dotyczące takich zdarzeń jak napaści czy wykorzystywania seksualnego, także dzieci poniżej 14 roku życia.  Kilkanaście osób miało już wydany ostateczny nakaz opuszczenia terytorium USA, a mimo to wciąż przebywali w Stanach Zjednoczonych. Kilku zatrzymanych zostało wydalonych, ale nielegalnie przekroczyli granice. Do aresztu trafili obywatele m.in. Brazylii, Dominikany, Ekwadoru, Słowacji, Meksyku i Polski. Teraz czekają na rozprawę przed sądem imigracyjnym.

Osobom, które zostały już wydalone z kraju, a mimo to nielegalnie przekroczyły granice USA, grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności. Wszyscy zatrzymani przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych bez ważnych dokumentów pobytowych, a to już jest podstawą do wszczęcia procedury deportacyjnej. Jak mówią polonijni adwokaci imigracyjni, w przypadku polskich obywateli, najczęstszym powodem deportacji są wykroczenia związane z prowadzeniem samochodów pod wpływem narkotyków lub alkoholu oraz zaległości alimentacyjne.