Wybitni Polacy w USA 2020

2788
Wręczenie tegorocznych statuetek Wybitnego Polaka w USA ze względu na pandemię zostało przełożone na jesień / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Dr hab. Danuta Piątkowska, dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Janusz Młynek, Krzysztof Galik oraz mec. Paweł Piotr Wierzbicki zostali laureatami tegorocznej edycji konkursu Wybitny Polak w USA. Były powstaniec warszawski, prof. Julian Kulski otrzyma podczas jubileuszowej gali specjalną, honorową nagrodę.

Organizowany od 2010 roku konkurs Wybitny Polak w USA obchodzi w tym roku swój jubileusz. Dlatego też tegoroczna uroczystość wręczenia statuetek zapowiada się wyjątkowo, mimo że panująca pandemia spowodowała jej przesunięcie z maja na jesień. Wybory jednak odbyły się przez internet w tradycyjnym czasie, były dwuetapowe i miały miejsce na początku maja. Konkurs organizowany jest przez stowarzyszenie Pangea Network USA oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska”.

TEGOROCZNI LAUREACI
Wśród nominowanych do tytułu Wybitny Polak w USA 2020 znalazło się wielu znanych i zasłużonych kandydatów. Dlatego też wybór zwycięzców nie był łatwy, więc typy jurorów były mocno zróżnicowane. Dowodem tego był fakt, że prawie we wszystkich kategoriach musiała się odbyć druga tura głosowana przeprowadzana wśród dwóch lub trzech (w przypadku remisu) kandydatów, którzy otrzymali najwięcej punktów.

Tegorocznymi laureatami konkursu Wybitny Polak w USA zostali: w kategorii osobowość – trener sportowy Janusz Młynek, w kategorii nauka – dr hab. Danuta Piątkowska, w kategorii kultura – pisarka dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm, w kategorii biznes – Krzysztof Galik oraz w kategorii młody Polak – mecenas Paweł Piotr Wierzbicki. Jak nas poinformował Grzegorz Fryc, w związku z jubileuszową edycją konkursu, specjalną, honorową nagrodę Wybitnego Polaka w USA otrzyma były powstaniec warszawski i żołnierz AK, mjr Julian Kulski.

WYBITNE SYLWETKI
Janusz Młynek należy do grona najwybitniejszych trenerów szermierki w USA i jest jedną z osób najbardziej zaangażowanych na rzecz pracy z polonijną młodzieżą. Jego podopieczni wielokrotnie wygrywali mistrzostwa świata i Stanów Zjednoczonych, a dwie szablistki – które pierwsze szermiercze kroki stawiały i doświadczenie zdobywały pod jego okiem – Dagmara Woźniak i Monika Aksamit w 2016 r. zostały brązowymi medalistkami olimpiady w Rio de Janeiro.

Dzięki sukcesom sportowym przed wychowankami szkoły stworzonej przez Janusza Młynka otwierają się drzwi do najbardziej prestiżowych uczelni świata, takich jak np.: Harvard, Princeton, Stamford, Yale, Notre Dame, UPenn, Columbia czy też St. John’s. Właśnie ten sukces i gwarantowane miejsca na prestiżowych uniwersytetach dla polonijnej młodzieży Janusz Młynek uważa za swoje największe osiągnięcie i zawodowe spełnienie.

Zdobywca tegorocznego tytułu Wybitny Polak w USA w kategorii osobowość jest także założycielem i prowadzącym dwóch programów szermierczych dla młodzieży polonijnej prowadzonych w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, oraz w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie.

Janusz Młynek, dzięki swoim sukcesom, był przez siedem lat głównym trenerem szermierki w New Jersey Institute of Technology w Newarku oraz uczył fechtunku przyszłych oficerów na słynnej wojskowej uczelni United States Military Academy w West Point. Jego osiągnięcia trenerskie zostały docenione w 2005 r. przez prezydenta RP, który odznaczył go złotym Krzyżem Zasługi.

Janusz Młynek – laureat tytułu Wybitny Polak w USA 2020 w kategorii osobowość / Foto: ARCHIWUM

Dr hab. Danuta Piątkowska jest znanym naukowcem i historykiem, a także autorką ponad 100 publikacji i książek w większości dotyczących Polonii. Do najbardziej znanych należą: “Polskie kościoły w Nowym Jorku”, “Wyspa wiary”, “Od Polskiej do Amerykańskiej Częstochowy”, “Polonijny Nowy Jork” czy też “Droga bez powrotu. Emigracyjny szlak Tomasza Drewniaka”.

W ub.r. została wydana jej najnowsza książka “Na antenie polonijnego Radia Rytm w Nowym Jorku”, w której przedstawia nie tylko historię tej popularnej rozgłośni działającej w latach 2002-2010, ale także sylwetki i losy znanych polonijnych osobistości i działaczy, które kiedyś prezentowała w programie “Tak było” prowadzonym przez nią wraz z Renatą Krasoń.

Książki zdobywczyni tegorocznego tytułu Wybitny Polak w USA w kategorii nauka są bezcennym źródłem wiedzy o “starej” Polonii w USA, jej wkładzie w historię i kulturę Ameryki, a także o polonijnych śladach w metropolii nowojorskiej, które niestety coraz szybciej bezpowrotnie zanikają.

Dr Piątkowska jest dwukrotną stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej, a także członkiem Rady Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku i Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego. Współpracuje również z Polskim Uniwersytetem Ludowym w Filadelfii. W 2009 r. minister kultury i dziedzictwa narodowego RP wyróżnił ją brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Z kolei w 2011 r. otrzymała dyplom i medal Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych.

Dr hab. Danuta Piątkowska – laureatka tytułu Wybitny Polak w USA 2020 w kategorii nauka / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm jest wybitną pisarką oraz autorką wielu książek i publikacji. Jest byłą asystentką i sekretarką Melchiora Wańkowicza, a także popularyzatorką jego twórczości. Przygotowała wstępy i przypisy do wielu publikacji tego pisarza i dziennikarza. Jest także redaktorem i autorem posłowia do każdego z 16 tomów serii “Dzieła Melchiora Wańkowicza” rozpoczętej tomem “Bitwa o Monte Cassino” i obejmującej niewydane wcześniej tytuły, jak: “Reportaże z Wołynia” i “Ziemia za wiele obiecana”.

Do najbardziej znanych książek Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm należą m.in.: “Blisko Wańkowicza”, “Proces Melchiora Wańkowicza”, “Wokół Wańkowicza”, “Z miejsca na miejsce”, “Kaja od Radosława, czyli historia Hubalowego krzyża”, “Podróże z moją kotką”, “Otwarta rana Ameryki”, “Dwór w Kraśnicy i Hubalowy Demon” oraz “Ingrid Bergman prywatnie”.

Aleksandra Ziółkowska Boehm jest również autorką scenariusza do widowiska muzycznego “Drugi Korpus w piosenkach Ref-Rena” zrealizowanego przez Telewizję Polską w 1991 r., a także konsultantką i uczestniczką filmów dokumentalnych poświęconych Zbigniewowi Brzezińskiemu, Stanleyowi Haidaszowi, Korczakowi Ziółkowskiemu oraz Melchiorowi Wańkowiczowi.

Zdobywczyni tegorocznego tytułu Wybitny Polak w USA w kategorii kultura jest także członkinią wielu organizacji, jak np.: Stowarzyszenie autorów ZAIKS w Warszawie, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz Fundacja Kościuszkowska i Instytut Naukowy w Ameryce. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień pisarskich m.in. Oznakę Honorową Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, a w 2014 roku została uhonorowana przez prezydenta RP złotym Krzyżem Zasługi. Rok później otrzymała od ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP brązowy medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm – laureatka tytułu Wybitny Polak z USA 2020 w kategorii kultura / Foto: ANDRZEJ BERNAT

Krzysztof Galik jest prezesem i dyrektorem wykonawczym firmy Polamer Precisions zajmującej się technologią i produkcją urządzeń branży lotniczej. Początki jego działalności sięgają roku 1986, kiedy po przybyciu do Stanów Zjednoczonych założył w Newington, CT, mały warsztat produkujący narzędzia. Szybko jednak przebranżowił swoją działalność i zajął się wytwarzaniem części i elementów urządzeń lotniczych.

W 1997 – również w Newington – założył firmę Polamer Precisions, która początkowo zatrudniała dwie osoby i miała na wyposażeniu kilka maszyn znajdujących się w niewielkim pomieszczeniu. Wraz z upływem czasu powiększała się ekipa pracownicza, tak że po 12 latach działalności firma zatrudniała już 25 osób i zajmowała powierzchnię 33 tys. stóp kwadratowych. Po wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych maszyn jej rozwój następował w sposób lawinowy.

W 2012 r. firma Krzysztofa Galika rozpoczęła nowy etap działalności w drugiej fabryce liczącej 152 tys. stóp kwadratowych i mającej swoją siedzibę w New Britain, CT. Pracuje tam 150 osób. Obecnie, zdobywca tegorocznego tytułu Wybitny Polak w USA w kategorii biznes, w dwóch fabrykach zajmujących łącznie 200 tys. stóp kwadratowych zatrudnia około 230 pracowników, wśród których dominują Polacy. Klientami Polamer Precisions są światowe konglomeraty, jak np.: Pratt & Whitney, Hanwha Techwin, GE Aviation oraz wiele innych światowych firm z branży lotniczej.

Firma Krzysztofa Galika znana jest ze wsparcia, jakiego udziela lokalnej Polonii oraz organizowanym przez nią wydarzeniom kulturalno-społecznym.

rzysztof Galik – prezes i dyrektor wykonawczy firmy Polamer Precisions – otrzymał tytuł Wybitnego Polaka w USA 2020 w kategorii biznes / Foto: WWW.POLAMER.US

Mecenas Paweł Piotr Wierzbicki jest jednym z najzdolniejszych młodych polonijnych adwokatów. Jest pierwszym w historii Polakiem pracującym dla prestiżowej nowojorskiej firmy prawniczej Block O’Toole Murphy. Jest on obywatelem amerykańskim, który urodził się w Chicago, a wychował w Polsce. Posiada dwa fakultety prawne – jeden z Uniwersytetu Warszawskiego, a drugi z University of Florida, gdzie został wyróżniony specjalną nagrodą Book Award from the Dean za osiągnięcie najlepszych wyników podczas testów TORT (prawo wypadkowe i odszkodowawcze) przeprowadzonych wśród wszystkich absolwentów tej uczelni. Z kolei za swoje wyniki w nauce został też wyróżniony nagrodą Pulaski Scholarship for Advanced Studies, przyznaną przez American Council for Polish Culture.

Paweł Wierzbicki jest członkiem wielu prawniczych i biznesowych organizacji: New York State Trial Lawyers Association, New York County Lawyers; Association, New York State Bar Association, American Bar Association, Injured Workers’ Bar Association oraz Pulaski Association of Professional Men.

Zdobywca tegorocznego tytułu Wybitny Polak w USA w kategorii młody Polak wspiera polską społeczność poprzez sponsorowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jest m.in. głównym sponsorem boksera Adama Kownackiego.

Mecenas Paweł Piotr Wierzbicki otrzymał tytuł Wybitny Polak w USA 2020 w kategorii młody Polak / Foto: ARCH. PAWŁA WIERZBICKIEGO

Prof. Julian Kulski jest byłym powstańcem warszawskim i żołnierzem AK posiadającym obecnie stopień podpułkownika. Jest także architektem pracującym jako ekspert Banku Światowego nadzorujący projekty architektoniczne w Azji, Ameryce Południowej i Europie. Urodził się i wychował w Warszawie. Działał w ZHP oraz Szarych Szeregach. W 1941 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Brał udział w powstaniu warszawskim od chwili jego wybuchu jako żołnierz zgrupowania Żywiciel na Żoliborzu. W 1942 r. został aresztowany przez gestapo i więziony w areszcie na Pawiaku. Po zwolnieniu i wyjściu na wolność na krótko opuścił Warszawę. Po powrocie do stolicy wstąpił do 9. Kompanii Dywersyjnej AK Żniwiarz.

Za odwagę w walce został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po upadku powstania trafił do obozu jenieckiego w Altengrabow, z którego w maju 1945 roku przeszedł do alianckiego obozu przejściowego.

Po wojnie poprzez Wielką Brytanię trafił do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończył studia na wydziale architektury na Yale University. Jest członkiem American Institute of Architects. Napisał również autobiograficzną książkę “Dziedzictwo Orła Białego”.

W 2017 r. – za wybitne zasługi dla niepodległości RP i kultywowanie polskich tradycji narodowych – został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wcześniej otrzymał również m.in. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi RP (2007), srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Warszawski Krzyż Powstańczy, czterokrotnie Medal Wojska, Krzyż Armii Krajowej, Medal pamiątkowy z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, odznakę za Rany i Kontuzje, Krzyż Wielkiego Oficera Orderu Zasługi Zakonu Maltańskiego i wiele innych wyróżnień. Podczas gali konkursu Wybitny Polak w USA 2020, ppłk Julian Kulski otrzyma specjalną, honorową nagrodę.

Ppłk Julian Kulski – były powstaniec warszawski i żołnierz AK – otrzyma podczas jubileuszowej gali honorową nagrodę Wybitnego Polaka w USA / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Prócz laureatów tegorocznej edycji konkursu Wybitny Polak w USA nominowani byli również: w kategorii osobowość – Brian Rusk, Janusz Skowron, Janusz Sporek, Matthew Tyrmand, w kategorii kultura – Edward Dobosiewicz, Janusz Gilewicz, Izabela Kobus-Salkin, Jolanta Wysocka, w kategorii biznes – Bogumiła Gładysz, Wojciech Jackowski, Greg Wiśniewski, Wojtek Kaniewski, Jarek Ostaniewicz, a w kategorii młody Polak – Daniel Kurzyna, Bartek Szymański i Jan Uczkowski.

GALA JUBILEUSZOWA
“Cieszę się, że konkurs dotrwał swojego pierwszego jubileuszu, czyli dziesięciolecia. Mamy już 50 osób wyróżnionych prestiżową statuetką Wybitnego Polaka w USA, która jest chyba najważniejszą nagrodą przyznawaną Polonii poza odznaczeniami państwowymi” – podkreślił Grzegorz Fryc, przewodniczący kapituły i zarazem prezes stowarzyszenia Pangea Network USA, będącego organizatorem nowojorskiej edycji konkursu, który obecnie odbywa się już w ośmiu krajach na świecie. Nowy Jork był też pionierem w tej kwestii, i jako pierwszy zorganizował ten plebiscyt, w dodatku to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także na całym świecie.

“Cieszę się, że mamy coraz więcej nominacji, wśród których pojawiają się bardzo znani i posiadający duże osiągnięcia ludzie reprezentujący różne części nowojorskiego okręgu konsularnego – zaznaczył Grzegorz Fryc. – Mamy też bardzo prestiżową Kapitułę Wybitnego Polaka, bowiem w jej skład wchodzi wielu wybitnych postaci i liderów Polonii reprezentujących różne organizacje i instytucje, świat polityki i mediów oraz działalności społecznej” – dodał prezes stowarzyszenia Pangea Network USA.

Obecnie kapituła liczy 36 osób, wśród których prócz przedstawicieli metropolii nowojorskiej i ościennych stanów są także reprezentanci zachodniej części stanu Nowy Jork.

Wręczenie statuetek odbędzie się jesienią, lecz zarówno miejsce, jak i czas uroczystości nie są jeszcze znane, a uzależnione będą od kilku czynników.

“Wszystko zależy od rozwoju sytuacji związanej z pandemią, czego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Planujemy ją zrobić przy okazji listopadowego Święta Niepodległości w Konsulacie Generalnym RP na Manhattanie albo zorganizujemy galę przy okazji tegorocznej edycji Kongresu 60 Milionów tuż przed Paradą Pułaskiego. Chcielibyśmy na tę uroczystość zaprosić wszystkich Wybitnych Polaków, którzy otrzymali statuetki nie tylko w naszym okręgu konsularnym, ale w całej Ameryce, np. Marcina Gortata, Adama Kownackiego, Rafała Olbińskiego, prof. Marię Siemionow czy też Ryszarda Horowitza” – zdradza plany Grzegorz Fryc. Dodaje, że jeżeli uda im się zorganizować bankiet, to na pewno tegoroczna, jubileuszowa ceremonia wręczenia nagród będzie miała oscarowy charakter i być może stanie się początkiem nowej tradycji związanej z konkursem Wybitego Polaka, i kultywowanej we wszystkich trzech polskich okręgach konsularnych w USA, a także w innych krajach świata.