Wychowankowie klubu Makro znów nagrodzeni

175
Diana Skowrońska (13 lat) – "Call sings are lifelines. Coastal zones" / FOTO: DIANA SKOWROŃSKA

Zofia Niebrzydowska, Adam Niebrzydowski, Diana Skowrońska, Oskar Skowroński oraz Sebastian Żak to członkowie klubu fotografika Makro, których zdjęcia znalazły się w gronie laureatów tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu "I live by the sea". Poza tym wyróżniono także Emilię Cioczek i Julię Kobeszko za ciekawe eseje dotyczące tematyki morskiej.

“Jestem z nich bardzo dumna, ponieważ to efekty ich pracy, determinacji oraz chęci wzięcia udziału w konkursie. Te zdjęcia nie powstały w klasie podczas zajęć. Dzieci musiały wyjść wraz z rodzicami, by zrobić je w plenerze lub gdzieś nad oceanem. Oczywiście później przyniosły je do klubu, gdzie wspólnie je oceniliśmy i wybraliśmy najciekawsze. Jest to jednak efekt ich dużego poświęcenia, a przede wszystkim wielkiej pasji” – mówi z dumą Agata Skowrońska, prowadząca zajęcia klubu fotografika Makro, działającego przy Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza na Brooklynie.

Międzynarodowy konkurs fotograficzno-filmowy “I live by the sea” organizowany jest od 2017 roku przez fundację Today We Have. Jego ideą jest rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą na temat środowiska morskiego i kwestii jego ochrony. Celem jest także podniesienie świadomości dzieci i młodzieży z całego świata na tematy dotyczące problemów związanych ze zmianami klimatu oraz nadmierną eksploatacją akwenów wodnych przez człowieka.

Oskar Skowroński (15 lat) – “Oxygen – depresses fish” / FOTO: OSKAR SKOWROŃSKI

Tegoroczna edycja konkursu zakończyła się 8 maja, a nazwiska finalistów zostały podane 8 czerwca, podczas Światowego Dnia Oceanu.

Tradycyjnie został on przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: od 5 do 12 lat, od 13 do 15 lat, od 16 do 18 lat oraz od 19 do 21 lat. Jego uczestnicy mogli wykonać zdjęcia lub nagrać krótki film; dodatkowo każdy uczestnik musiał napisać esej, zawierający wyjaśnienie przedstawionego problemu oraz opis regionu, którego dotyczyła praca konkursowa. W sumie w konkursie wzięło udział 81 osób z 11 krajów świata. Jurorzy, którymi byli znani fotograficy, angliści i aktywiści, nagrodzili: 4 filmy, 25 zdjęć, 6 fotografii wraz z esejami oraz 12 opowiadań.

Wśród laureatów konkursu jest sześciu członków klubu fotografika Makro oraz jego absolwentka. W tym gronie znaleźli się: Zofia Niebrzydowska (zdjęcie i esej), Adam Niebrzydowski (zdjęcie), Diana Skowrońska (zdjęcie), Oskar Skowroński (zdjęcie), Sebastian Żak (zdjęcie), Emilia Cioczek (opowiadanie) oraz absolwentka klubu Makro Julia Kobeszko (opowiadanie). Niektórzy z nich dostąpili tego zaszczytu po raz kolejny, bowiem uczniowie Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza na Brooklynie uczestniczą w konkursie “I live by the sea” od początku jego istnienia.

Adam Niebrzydowski (9 lat) – “Marine crabs” FOTO: ADAM NIEBRZYDOWSKI

Wśród laureatów było także trzech innych polonijnych uczestników konkursu, którzy startowali indywidualnie: Alan Koszelak (opowiadanie), Urszula Solarz (zdjęcie i esej) oraz Kacper Wróblewski (opowiadanie).

Urszula Solarz (16 lat) – “All that glitters is not gold” / FOTO: URSZULA SOLARZ

Wyróżnione prace początkowo miały zostać zaprezentowane na wystawie w Lizbonie, jednak ze względu na ciągle panującą pandemię jest ona wstrzymana, a w jej miejsce zorganizowano wirtualną prezentację w internecie. Można je znaleźć na stronie internetowej fundacji Today We Have pod adresem: www.todaywehave.com. Tam też można zobaczyć prace nagrodzone w latach wcześniejszych.

“W gronie najlepszych zdjęć każdego roku mamy po kilka prac wychowanków naszego klubu fotografika Makro” – podkreśla prowadząca zajęcia Agata Skowrońska. Rok temu byli to: Natalia Chrapusta, Emilia Cioczek, Adam Niebrzydowski, Joanna Niebrzydowska, Diana Skowrońska i Oskar Skowroński.

Zdjęcia, które wygrały w 2017 r., były prezentowane w nowojorskiej siedzibie ONZ (USA), rok później zorganizowano pokaz w Brukseli (Belgia) i w Anglii, a w roku ubiegłym w Lizbonie (Portugalia) i Katowicach (Polska). Laureaci prócz prezentacji ich prac na wystawach otrzymują także specjalny certyfikat, wystawiony przez organizatorów konkursu “I live by the sea”.

“Tego typu wyróżnienia w przyszłości mogą być dzieciom bardzo pomocne, zwłaszcza gdy będą starały się dostać do szkół wyższych, ponieważ mogą być zaliczone do ich osiągnięć” – zapewnia nasza rozmówczyni.

Sebastian Żak (9 lat) – “Birds” / FOTO: ADAM NIEBRZYDOWSKI

***

Klub fotografika Makro działa od 2014 roku. Mogą do niego należeć dzieci mające co najmniej 9 lat. Zajęcia odbywają się w soboty po zakończeniu nauki w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza na Brooklynie. Klub prowadzi Agata Skowrońska, która jest certyfikowanym fotografem. Grupa jej wychowanków liczy nie więcej niż 10 osób.

“To dlatego, że staram się, żeby oni coś z tych zajęć wnieśli i czegoś się nauczyli, a przy większej liczbie dzieci jest to trudne do osiągnięcia” – zapewnia prowadząca klub Makro. Podczas lekcji stara się przekazać dzieciom wszelkie tajniki związane z obsługą aparatów, robieniem zdjęć oraz wiadomości na temat kompozycji i cyfrowej obróbki fotografii.

Zajęcia obejmują także wycieczki plenerowe pozwalające uczniom wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Często wspólnie dyskutują i omawiają zdjęcia, które zrobili młodzi adepci fotografowania. Najciekawsze z nich trafiają na szkolne wystawy, a czasami nawet prezentowane są w prestiżowych miejscach.

“Do tej pory mieliśmy około 18 szkolnych wystaw, ale prace moich wychowanków były także pokazywane w Konsulacie Generalnym RP na Manhattanie podczas Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, w Centrum Polsko-Słowiańskim, no i oczywiście na wystawach związanych z konkursem ‘I live by the sea'” – wyjaśnia Agata Skowrońska.

Zofia Niebrzydowska (12 lat) – “Animals vs. pollutions” / FOTO: ZOFIA NIEBRZYDOWSKA

Tematyka tych wystaw była zróżnicowana i dotyczyła m.in.: natury, architektury, Manhattanu, mody, a nawet różnych źródeł światła.

“Były to świetne prace, ponieważ dzieci mają niesamowitą wyobraźnię. Wystarczy im podrzucić temat i dać trochę swobody, a efektem są piękne i ciekawe zdjęcia” – mówi z dumą prowadząca klub Makro. Dodaje, że podczas zajęć, prócz wyboru zdjęć na wystawy, również wszyscy razem przygotowują fotografie do klubowych katalogów, które są drukowane w formie pamiątkowych albumów wydawanych na koniec każdego roku.

“Jest to także pewne archiwum i tzw. portfolio tych dzieci. To, podobnie jak certyfikaty z konkursu ‘I live by the sea’, również się później przydaje do szkoły średniej, jeżeli ktoś z nich chce dalej kształcić się w jakimś artystycznym kierunku” – wyjaśnia Agata Skowrońska dodając, że zainteresowanie fotografią u uczniów jest bardzo duże.

“Najważniejsze, że dzieci same chcą przychodzić na te zajęcia, nikt ich do tego nie zmusza. Czułam się fantastycznie, gdy podczas pandemii dzieci dzwoniły i pytały, czy po wakacjach klub będzie dalej działał. To jest ogromnie miłe” – podkreśla z dumą prowadząca zajęcia fotograficzne. Przy okazji składa podziękowania rodzicom, którzy czasem muszą pojechać z dziećmi nad ocean lub w jakiś plener, by mogły zrobić ciekawe zdjęcia.