Zjednoczenie z nowymi władzami

211
Nowy zarząd ZPA po ogłoszeniu wyników. Na zdjęciu od lewej: Wiesław Ćwiek – przewodniczący zebrania, Iwona Dzietczyk, Magdalena Pulwin, Katarzyna Kolek, Agnieszka Doliński, Małgorzata Kubiak i Izabela Jędruchniewicz ZDJĘCIA: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

Walne Zebranie członków Zjednoczenia Polaków w Ameryce odbyło się w piątek, 11 czerwca 2021 roku, w siedzibie organizacji w Perth Amboy, NJ. Dokonano rozliczenia działalności organizacji za minione dwa lata oraz wybrano nowego prezesa i nowy zarząd organizacji.

Walne zebrania i wybory odbywają się co roku, ale ze względu na pandemię poprzednie odbyło się dokładnie dwa lata temu. Tym razem kartę do głosowania można było wysłać drogą pocztową albo wrzucić ją osobiście do urny. W zebraniu uczestniczyły 33 osoby.

Aby wprowadzić zebranych w dobrą atmosferę, Barbara i Janusz Pogorzelscy – duet muzyczny od lat związany z ZPA –  zaśpiewali kilka piosenek. Uczestników zebrania powitała  prezes ZPA Katarzyna Kolek. A potem stwierdziła:

– Z wielkim żalem i smutkiem odebraliśmy wiadomość o śmierci członków naszej organizacji: Ryszarda Langnera, Małgorzaty Kruszelnickiej, Williama Sulikowskiego, Mieczysława Semeniuka i Tomasza Gęślaka – byłego dyrektora Spółki Akcyjnej Zjednoczenia Polaków w Ameryce. Uczcijmy ich minutą ciszy.

Wszyscy powstali i zapanowała cisza.

Potem przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania. Został nim Wiesław Ćwiek. Przeczytał program, a potem prosił kolejne osoby o przedstawienie raportów.  Sekretarz zarządu Elżbieta Khattak poinformowała, że ZPA liczy ktualnie 513 aktywnych członków. W piątek nowym członkiem został Stefan Wagner.

Uczestnicy zebrania. Pierwszy z prawej (w okularach) Stefan Wagner
– nowy członek ZPA

Agnieszka Doliński, skarbnik zarządu, stwierdziła, że mimo pandemii ZPA jest w dobrej sytuacji finansowej. Również Polska Szkoła Dokształcająca ma się dobrze. To jest pozytywny sygnał, że organizacja – dzięki wsparciu członków i sympatyków – wychodzi na prostą. Magdalena Pulwin, koordynator wydarzeń kulturalnych ZPA, podkreśliła, że 24 kwietnia 2021 roku organizacja oficjalnie otwarła się po pandemii. „Jeśli będzie więcej imprez to nam pozwoli przetrwać trudny czas. 12 września odbędzie się Bankiet Parady Pułaskiego, podczas którego Katarzyna Kolek otrzyma szarfę Marszałka Parady 2021. Gratuluję pani Marszałek i zapraszam na bankiet“ – dodała.

Hanna Skowrońska-Jękal, dyrektorka Polskiej Szkoły Dokształcającej ZPA, poinformowała, że nauczyciele nie byli przygotowani do pracy z uczniami on-line, ale intensywnie uczyli się, aby podołać obowiązkom. Uczyli się także od uczniów, aby zajęcia odbywały się normalnie i aby było lepiej. No i dali radę. „Było to bardzo duże obciążenie dla rodziców, zwłaszcza młodszych dzieci. Niektóre mamy zapraszały całą klasę, w której uczyły się ich dzieci, do siebie do domów i tam prowadzone były lekcje. Dzięki temu wielu uczniów naprawdę dużo się nauczyło“ – podkreśliła.

22 maja zakończył się rok szkolny 2020-2021. Pani dyrektor zaprosiła rodziców do zapisywania dzieci na nowy rok szkolny.

Osobom zainteresowanym rozdawała bezpłatnie książkę „The Volunteer“ autorstwa Jacka Fairweathera, reportera „The Washington Post“ i „The Daily Telegraph“. Jest to książka o naszym bohaterze narodowym Witoldzie Pileckim.  Był on rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, więźniem i organizatorem ruchu oporu w KL Auschwitz. Jest autorem raportów o Holocauście, tak zwanych „Raportów Pileckiego“.

Wyróżnienia dla nauczycieli

Opiekunka szkoły Iwona Dzietczyk wręczyła wyróżniającym się nauczycielkom certyfikaty, które przyznała im Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Grażyna Skibicka, Hanna Skowrońska-Jękal i Bogumiła Madej otrzymały certyfikaty za udział w warsztatach psychoedukacyjnych pt. „Techniki pamięciowe“. Grażyna Skibicka i Hanna Skowrońska-Jękal otrzymały drugi certyfikat za udział w webinarze „Wykorzystanie multimedialnej platformy Meridian Prime“.

Nauczycielki Polskiej Szkoły Dokształcającej ZPA uhonorowane kwiatami i certyfikatami Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce (od lewej): Grażyna Skibicka, dyrektorka Hanna Skowrońska-Jękal i Bogumiła Madej, prezes Katarzyna Kolek
i Iwona Dzietczyk

Iwona Dzietczyk złożyła również gratulacje Izabeli Jędruchniewicz, opiekunki szkoły do spraw administracyjnych. Pani Izabela została wytypowana przez grono pedagogiczne do konkursu „Polonijny Rodzic na Szóstkę – 2021“. Konkurs został zainicjowany w 2018 roku przez Komisję Kulturalno-Oświatową “Szkoła Polska” w Portland w stanie Oregon. Tytuł “Polonijny Rodzic na 6” jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół polonijnych na całym świecie. Niedawno zostały ogłoszone wyniki konkursu. Pani Izabela Jędruchniewicz jest jego laureatem. Została nagrodzona wielkimi brawami przez uczestników zebrania.

Komisja Rewizyjna nie miała żadnych zastrzeżeń do finansów zarządu.

Nowy stary zarząd

Odpowiedzialna za liczenie głosów oddanych w wyborach nowego zarządu była trzyosobowa komisja z Renatą Kacprzyk na czele. Wyniki, po ich przeliczeniu, przedstawił Wiesław Ćwiek. Drogą pocztową oddanych zostało 69 głosów, a osobiście oddało je 33 osoby. 95 głosów zostało oddanych na dotychczasowy zarząd, a na prezes Katarzynę Kolek 99. Tym samym zarząd pozostał ten sam, a kierować nim będzie pani Katarzyna Kolek.

Oto skład nowego zarządu:

Katarzyna Kolek – prezes

Elżbieta Khattak – sekretarz

Agnieszka Doliński – skarbnik

Małgorzata Kubiak – rzecznik prasowy

Magdalena Pulwin – koordynator wydarzeń kulturalnych

Iwona Dzietczyk – opiekun szkoły

Izabela Jędruchniewicz – opiekun szkoły do spraw administracyjnych

Janusz i Barbara Pogorzelscy śpiewaja specjalny utwór dla nowego zarządu ZPA

– Wybory w naszej organizacji odbywają się co roku. Ja zostałam wybrana prezesem ZPA po raz ósmy – powiedziała „Nowemu Dziennikowi“ Katarzyna Kolek. – Po raz pierwszy się zdarzyło, że większość osób uczestniczących w wyborach głosowała drogą pocztową. Członkowie mieli okazję tą drogą nominować swoich kandydatów do zarządu spółki-matki. Nikt nie zgłosił swojego kandydata do zarządu, natomiast wszyscy głosujący poparli dotychczasowy skład. To najlepiej pokazuje, że praca naszego zespołu została zauważona i doceniona. Prezes sam niewiele zdziała, jeśli nie ma dobrych współpracowników. Dlatego cieszę się, że z tym samym zespołem będę wciąż kierować ZPA. Nie jest to łatwa praca, o czym doskonale wiedzą ci, którzy byli członkami zarządu bądź wolontariuszami, ale będziemy się starać pracować jak najlepiej – podkreśliła.