Żółta kartka dla Wydziału Edukacji

Trwa walka o dwujęzyczne programy w publicznych gimnazjach

152
Nowy kanclerz ds. szkolnictwa David Banks zapowiedział duże zmiany w podległym mu wydziale / Foto: WWW.SCHOOLS.NYC.GOV

Specjalna Komisja Metropolitalna podjęła rezolucję ponaglającą nowojorski Wydział Edukacji, który zwleka z otwarciem dwujęzycznego, polsko-angielskiego programu nauczania dla gimnazjów i szkół średnich MS 577 i IS 318 w 14. dystrykcie na Brooklynie, obejmującym Greenpoint i Williamsburg.

Od 2019 roku na posiedzeniach Komisji Edukacji w 14. dystrykcie poruszane były kwestie kontynuacji dwujęzycznego programu dla uczniów kończących klasę piątą w szkole PS 34 na Greenpoincie. Ówczesna kurator edukacji (superintendent) Alicja Winnicka informowała i zapewniała, że prace są w toku. Żeby pierwszy dwujęzyczny rocznik mógł kontynuować naukę w polsko-angielskim systemie nauczania, program powinien być gotowy już w roku szkolnym 2021/22, a niestety do tej pory nie został uruchomiony.

W miejsce ustępującej z powodu przejścia na emeryturę kurator została powołana tymczasowo dr Nyree Dawn Dixon z biura Brooklyn North. Niestety z ostatniej korespondencji z tą kurator wynika, że program może ruszyć dopiero w roku szkolnym 2023/24 i na pewno nie w szkołach, w których uczą się polskie dzieci. A zatem po co? Jaki jest cel tworzenia polsko-angielskiego programu w placówkach, w których prawie nie ma żadnych polonijnych uczniów? Okazuje się, że dr Nyree Dawn Dixon próbowała wprowadzić program w szkole średniej MS 126 wymyślając liczne pozytywne aspekty, ale tak naprawdę nie chodziło jej o polskojęzyczne dzieci, tylko o podniesienie poziomu i wyników tej placówki.

W styczniu br. w liście do kurator 14. dystryktu DOE dr Dariusz Zawiślak i Marta Rybicka wyjaśniali: “Widzimy naturalną drogę w ulokowaniu programu w szkole MS 577 lub IS 318, gdzie obecnie uczęszczają dzieci mówiące w języku polskim, gdzie znajduje się ich rodzeństwo, gdzie są rozumiane, gdzie są klasy, w których większość dzieci mówi w języku polskim, mimo iż nie są objęte w statystykach DOE jako posługujące się językiem polskim. Biorąc pod uwagę informacje, które przekazaliśmy państwu podczas wcześniejszego spotkania, jesteśmy zaskoczeni propozycją ulokowania programu w szkole MS 126, która leży daleko poza zainteresowaniem rodziców i jest absolutnie nie do zaakceptowania. Szczegóły wyjaśniliśmy podczas rozmowy”.

Od dawna wiadomo, że absolwenci PS 34 najchętniej wybierają MS 577 i IS 318. Potwierdzają to statystyki i dane porównawcze tych dwóch placówek (chętnie wybieranych przez rodziców) i proponowanej przez kurator MS 126.

Od dawna wiadomo, że absolwenci PS 34 najchętniej wybierają MS 577 i IS 318. Potwierdzają to statystyki i dane porównawcze tych dwóch placówek

Biorąc pod uwagę zaprezentowane dane, żaden rozsądnie myślący rodzic z programu dwujęzycznego z PS 34 nie zaproponuje dziecku szkoły MS 126, zamiast MS 577 czy IS 318.

“Jest nam ogromnie przykro, iż mimo wcześniejszej komunikacji zaproponowaliście państwo otwarcie programu w szkole MS 126. Jako rodzice, pedagodzy, jak również przedstawiciele społeczności w nowojorskich radach edukacyjnych będziemy stanowczo odradzać proponowane w tej formie rozwiązanie. Pozostajemy na stanowisku, iż proces edukacji powinien być kierowany tam, gdzie są uczniowie i gdzie nauka przebiega w sposób przyjazny, w szczególności po ostatnich wydarzeniach pandemicznych. Proponowana przez państwa ankieta w szkole PS 34 z pewnością potwierdzi brak zainteresowania placówką MS 126” – napisali w liście do kurator dr Nyree Dawn Dixon dr Dariusz Zawiślak i Marta Rybicka.

Program w szkole średniej nie jest tak samo ukształtowany jak w szkole podstawowej. Uczniowie nie uczą się już w jednej klasie, ale przemieszczają się pomiędzy pracowniami. Nauka języka polskiego staje się przedmiotem prowadzonym przez osobnego nauczyciela, dodatkowo uczniowie mogą mieć zajęcia co najmniej z dwóch innych przedmiotów w języku polskim jak np. “social studies” lub “science”, ale też i inne, w zależności od placówki, dostępnych nauczycieli i zainteresowań uczniów.
Jak do tej pory, Wydział Edukacji pomijał wolę rodziców, stawiając ich przed faktem dokonanym, w każdej niemal sprawie.

Gdy burmistrzem Nowego Jorku został Eric Adams, powołany przez niego nowy kanclerz ds. szkolnictwa David Banks zapowiedział zmiany, które szybko zaczął wprowadzać w życie. W pierwszej kolejności zwolnił z pracy wszystkich kuratorów wykonawczych, podniósł pensje kuratorom, jednocześnie wzmacniając ich obowiązki i odpowiedzialność, oraz wskazał nowy kierunek wsłuchiwania się w głosy rodziców i współpracowania z nimi dla dobra uczniów.

Kolejnym asem w talii Davida Banksa okazała się decyzja, aby kuratorzy ponownie zaaplikowali o pracę. Nie on ich wybierał i niewykluczone, że nie wszyscy ją otrzymają ponownie. A głos rodziców ma być kluczowy przy podejmowaniu tejże.

W zeszłym tygodniu kanclerz Banks zapowiedział powrót ze zdwojoną siłą programów “Gifted & Talented”, wspierających edukację dzieci zaawansowanych programowo, o co walczyli rodzice. Jednocześnie na wniosek Marty Rybickiej, członka Metropolitalnej Rady Edukacyjnej, powstała uchwalona przez tę radę rezolucja wzywająca nowojorski Wydział Edukacji do niezwłocznego kontynuowania programów dwujęzycznych w szkołach średnich.

O zabranie głosu w tej sprawie poproszony został burmistrz Eric Adams, szefostwo Wydziału Edukacji z kanclerzem Banksem i wicekanclerzami Carolyne Quintaną i Kenitą Lloyd, radni z komisji edukacji, prezydent Brooklynu Antonio Reynoso oraz poseł stanowa Emily Galagher. Uchwała trafiła do wszystkich dystryktów w metropolii oraz do organizacji związkowych nauczycieli UFT, jak i prezydium National Association for Bilingual Education i jej stanowego odpowiednika.

Przy okazji warto zwrócić uwagę, że w zeszłym roku z inicjatywy dr. Dariusza Zawiślaka miejski Wydziału Edukacji otrzymał dodatkowe fundusze z budżetu miejskiego w wysokości czterech milionów dolarów na wsparcie komunikacji Wydziału Edukacji z nowojorskimi mieszkańcami, posługującymi się językiem domowym innym niż angielski, w tym na promowanie edukacji dwujęzycznej. Z tego trzy i pół miliona dolarów będzie przeznaczone na bezpośrednią kampanię Wydziału Edukacji, a pięćset tysięcy zostało przeznaczone dla organizacji społecznych w celu przygotowania kampanii lokalnych.

Ewaluacją procesu aplikacyjnego zajmowało się biuro tłumaczeń Wydziału Edukacji. Jednym z laureatów została Fundacja Dobra Polska Szkoła z dotacja 25 tysięcy dolarów na przygotowanie filmu o dwujęzycznych polsko-angielskich programach nauczania oraz o Polonii nowojorskiej. Gratulujemy!

Burmistrz Eric Adams został poproszony o zabranie głosu w sprawie kontynuowania dwujęzycznych, polsko-angielskich programów nauczania w szkołach średnich / Foto: EPA

************

Uchwała Rady Miejskiej ds. Uczących się Języka Angielskiego (CCELL) nr 48.
Uchwała wzywająca Wydział Edukacji miasta Nowy Jork (DOE) do uruchomienia dwujęzycznego polsko-angielskiego programu nauczania w gimnazjum MS 577 i IS 318. Zatwierdzona na zebraniu CCELL w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Miejska Rada ds. Uczących się Języka Angielskiego (CCELL) została ustanowiona na mocy Ustawy o edukacji stanu Nowy Jork 2590-B, 5. (a) (i) – (iii) z uprawnieniami do doradzania i wyrażania zgody na wszelkie aspekty dotyczące polityki edukacyjnej w zakresie dwujęzyczności lub języka angielskiego jako drugiego języka, oraz by przedstawiać, w stosownych przypadkach, zalecenia dotyczące sposobów poprawy wydajności kształcenia.

W sytuacji, gdy polska społeczność w NYC jest pomijana w komunikacji publicznej nowojorskiego departamentu edukacji w języku polskim, ze względu na brak zapewnienia usług tłumaczenia pisemnego lub ustnego w języku polskim przez Wydział Edukacji, choć inne urzędy miejskie w Nowym Jorku, w tym Urząd Burmistrza, zapewniają komunikację w języku polskim; oraz
zważywszy, że w 14. dystrykcie Nowego Jorku język polski jest drugim co do częstotliwości używania językiem ojczystym po języku hiszpańskim; oraz
zważywszy, że szkoła publiczna nr PS 34 na Brooklynie jest pierwszą szkołą oferującą dwujęzyczny polsko-angielski program w Nowym Jorku; oraz
zważywszy, że uczniowie, którzy uczestniczyli w pierwszym dwujęzycznym programie w języku polskim na brooklyńskim Greenpoincie i ukończyli szkołę podstawową w czerwcu 2021 r., ale nie mogli kontynuować programu w gimnazjach;

oraz
zważywszy, że od 2019 r. przedstawiciel Rady Edukacyjnej w 14. dystrykcie (CEC14), oraz członkowie Rady Metropolitalnej (CCELL), a także inne osoby ze środowiska Polonii zwracały się do kuratora 14. dystryktu i Wydziału Edukacji (DOE) o przygotowanie dwujęzycznych polsko-angielskich programów w gimnazjum MS 577 i IS 318, ale nie uzyskali żadnej pozytywnej odpowiedzi;

oraz
zważywszy, że w nowojorskim 14. dystrykcie dostępność polsko-angielskich nauczycieli dwujęzycznych nie stanowi żadnego problemu dla gimnazjów MS 577 i IS 318;

W związku z tym Rada (CCELL) zwraca się do miejskiego Wydziału Edukacji (DOE) o natychmiastowe ustanowienie dwujęzycznych polsko-angielskich programów w gimnazjach MS 577 i IS 318.

Postanowiono, że Rada (CCELL) zwraca się również do miejskiego Wydziału Edukacji (DOE) o rozważenie prowadzenia kształcenia w języku polskim na odległość dla studentów we wszystkich pięciu dzielnicach Nowego Jorku.

Postanowiono, że Rada (CCELL) zwraca się również do miejskiego Wydziału Edukacji (DOE) o dodanie języka polskiego do usług tłumaczeń pisemnych i ustnych, tak jak inne agencje miejskie, w tym Urząd Burmistrza, aby polska społeczność nie była już dłużej wykluczana i izolowana w komunikacji publicznej departamentu edukacji (DOE).
Postanowiono, że Rada (CCELL) zwraca się do miejskiego Wydziału Edukacji (DOE) o wysłuchanie polskiej społeczności i na poważnie rozważenie potrzeb polskiej społeczności w kwestii wprowadzenia większej liczby polsko-angielskich programów dwujęzycznych w szkołach publicznych w Nowym Jorku w przyszłości.