100 milionów dla Polonii rozdane

4

Pieniądze na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r., będące w dyspozycji Kancelarii Senatu, zostały rozdzielone. Ze 100 milionów złotych skorzystają także Polacy w Stanach Zjednoczonych. Oto na co w USA przeznaczą dofinansowanie tutejsze organizacje.

100 MILIONÓW NA 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

W tym roku, po raz pierwszy od wielu lat, wzrósł budżet Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą i wynosi 100,5 mln zł. Najwięcej pieniędzy, zgodnie z oczekiwaniami środowisk polonijnych i polskich poza granicami, przeznaczono na edukację – 33 mln zł. Na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego przeznaczono 17 mln zł, na wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – 17 mln zł, na media polonijne – 11,5 mln zł, na infrastrukturę polonijną – 17,5 mln zł i na pomoc charytatywną i socjalną 4,5 mln zł. Senat tej kadencji usprawnił procedury naboru i rozpatrywania ofert tak, że złożone oferty na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią w roku 2018 zostały rozpatrzone do 11 maja br. Do realizacji zakwalifikowanych zostało 269 spośród 721 ofert (trzech oferentów wycofało się z realizacji zleconych zadań). Od 2018 r. nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią odbywa się drogą elektroniczną przy pomocy tzw. generatora ofert, który jest dostępny na stronie internetowej Senatu. Ponadto w ogłoszeniu o naborze ofert na 2018 r. Szef Kancelarii Senatu ustalił harmonogram składania tych ofert – według przyjętych przez Senat kierunków pomocy.
Wnioski o dofinansowanie na media polonijne oraz pomoc charytatywną należało złożyć do 6 listopada 2017 r., oferty dotyczące wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – do 20 listopada, oferty w zakresie edukacji oraz infrastruktury polonijnej – do 27 listopada u.br., oferty w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego – do 30 listopada.
Najwięcej wniosków wpłynęło na realizację zadań w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego – 270 ofert, w zakresie edukacji –219 ofert, na wzmacnianie środowisk polonijnych i polskich poza granicami – 119 ofert, na infrastrukturę polonijną – 49 ofert, na pomoc charytatywną – 34 oferty, na pomoc mediom polonijnym – 30 ofert.
Dotacje przyznano na realizację 86 ofert w zakresie edukacji, na 84 – w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, na 42 – w zakresie wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, na 13 ofert w zakresie mediów polonijnych, 28 ofert w zakresie infrastruktury polonijnej i 16 ofert na pomoc charytatywną i socjalną.
O najwyższe kwoty wystąpiły: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, fundacje Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Wolność i Demokracja. I te trzy organizacje otrzymały największe dofinansowanie z budżetu Kancelarii Senatu. Wspólnota Polska otrzymała ponad 35 mln zł, fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie – prawie 33 mln zł, fundacja Wolność i Demokracja – ponad 8,5 mln zł.
Prócz tych największych beneficjentów dotacje na złożone oferty otrzymały: Caritas Polska, stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, fundacja Oświata Polska za Granicą, Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego, fundacja Edukacja dla Demokracji.

NA CO MOGĄ LICZYĆ POLACY W USA?

Lista przyznanych kwot dla wsparcia inicjatyw polonijnych w USA jest długa. Fundacja Akademickiego Centrum Kultury UMCS “Chatka Żaka” otrzymała wsparcie w kwocie 86 622 zł. Fundacja przeznaczy te pieniądze na szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych na egzaminach certyfikowanych z języka polskiego jako obcego w USA. Kwotę 98 720 zł otrzyma Fundacja Nauki Języków Obcych “Linguae Mundi”, która zamierza zorganizować w Polsce integracyjny obóz językowy dla młodzieży polonijnej w USA. Skorzystać mają z niego uczniowie szkół podlegających Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich w Ameryce i Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża. Także młodzi amerykańscy Polonusi skorzystają z pobytu edukacyjno-integracyjnego “Lato z Polską” organizowanego przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”. Na ten cel stowarzyszenie otrzymało łącznie kwotę 352 900 zł. Na teczki rocznicowe z okazji 100. rocznicy niepodległości Polski 2753 zł otrzyma fundacja Oświata Polska za Granicą. Kwotę 112 tysięcy złotych otrzyma Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, które w Nowym Jorku i New Jersey planuje zbudować izbę pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. Ponad 136 tysięcy złotych otrzymało Stowarzyszenie Sympatyków Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Mają one być wydatkowane na obozy edukacyjne dla młodzieży polonijnej, podczas których młodzi ludzie z całego świata, w tym z USA, będą mogli polepszać swoje kompetencje językowe. To samo stowarzyszenie otrzymało także ponad 80 tysięcy złotych na udział nauczycieli polonijnych w warsztatach, które mają uczyć metodyki nauczania języka polskiego. 20 polskich szkół społecznych na terenie USA zgłoszonych w otwartym naborze przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” otrzyma do podziału 190 tysięcy złotych. Średnia kwota dla szkoły to 9,5 tysiąca złotych. Ta sama organizacja otrzymała 70 tysięcy złotych na dofinansowanie XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich, które odbywa się w Portland, OR. Na wsparcie Lokalnych Ośrodków Metodycznych, także i tego w Nowym Jorku, Wspólnota Polska otrzymała 70 tysięcy złotych. Kwotę o 700 złotych niższą, bo 69 300 złotych, otrzymała Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego. Pieniądze te mają posłużyć na ułatwienie dostępu do archiwów nowojorskiego Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Na koncert w Carnegie Hall z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości kwotę 178 228 złotych otrzymała Fundacja Klubów Gazety Polskiej. Amerykańscy Polonusi mają też skorzystać z zaproszenia na międzynarodową konferencję naukową “Rola i udział emigracji polskiej w odzyskaniu niepodległości w 1918 r.”. Organizator – Światowa Rada Badań nad Polonią – otrzymał na to wydarzenie 47 750 zł. Poprzez Fundację Edukacji Polonijnej ponad 120 tysięcy złotych otrzymała Fundacja Dobra Polska Szkoła, polskie szkoły i organizacje organizujące Polonijny Dzień Dwujęzyczności(PDD). Z tych pieniędzy, według informacji, ma być m.in. utworzone centrum koordynacyjne PDD. Ponad 90 tysięcy otrzymała fundacja Oświata Polska za Granicą na dofinansowanie XIX Festiwalu Filmu Polskiego w Los Angeles. Z kolei na wsparcie finansowe działalności statutowej Muzeum Polskiego w Ameryce otrzymało 270 000 zł. Nieco mniej, bo 169 tysięcy złotych, na utrzymanie swojej siedziby i wsparcie działalności statutowej otrzymał Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Autor: Przemek Cebula