20-lecie Fundacji Nowodworskiego

237
Nagrodę im. im. Króla Jana III Sobieskiego dr Dorocie Andrace wręczył Jerzy Leśniak (z lewej), prezes Fundacji Nowodworskiego. Obok stoi Jakub Staniewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży / Foto: NATALIA LEŚNIAK

Dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających, została laureatką nagrody im. Króla Jana III Sobieskiego. Wyróżnienie zostało jej wręczone przez Fundację Nowodworskiego podczas gali zorganizowanej z okazji z 20-lecia jej istnienia.

Jubileuszowa impreza odbyła się w sobotę, 26 października, i miała miejsce w Catering Hall w Yonkers, NY. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, wśród których pojawili się m.in.: Andrea Stewart Cousins – przewodnicząca nowojorskiego stanowego Senatu, Daniella Jones – przedstawicielka biura Thomasa Di Napoli, kontrolera stanu Nowy Jork, meksykańska konsul Vivien Juarez Mondragon, znana amerykańska dziennikarka radiowo-telewizyjna polskiego pochodzenia Rita Cosby, dr Iwona Korga – prezes i dyrektor wykonawcza Instytutu Piłsudskiego, ks. Marek Rudecki z parafii św. Kazimierza w Yonkers, Małgorzata Gradzki – wiceprzewodnicząca Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej oraz menadżerki jej oddziałów z Greenpointu i Ridgewood  – Anna Branaś i Agnieszka Duduś, a także wielu przyjaciół i sympatyków Fundacji Nowodworskiego, w tym bardzo liczne grono z Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

Pamiątkowa fotografia uczestników balu. Od lewej: Agata Oehl – wiceprezes Fundacji Nowodworskiego, Ewa Natkaniec – przewodnicząca Rady Dyrektorów Fundacji Nowodworskiego, Andrea Stewart Cousins – przewodnicząca nowojorskiego Senatu stanowego, Rita Cosby, Grzegorz Worwa, dr Dorota Andraka – prezes CPSD, Jerzy Leśniak – prezes Fundacji Nowodworskiego / Foto: NATALIA LEŚNIAK

UROCZYSTA GALA I ZASŁUŻONE NAGRODY

To był bardzo uroczysty i piękny wieczór, podczas którego wręczono nagrody i wyróżnienia najbardziej zasłużonym dla Polonii działaczom, a także składano życzenia członkom Rady Dyrektorów i wolontariuszom Fundacji Nowodworskiego.

Tegoroczną laureatką nagrody im. Króla Jana III Sobieskiego została dr Dorota Andraka, wieloletnia prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, która z wielkim sukcesem doskonali i rozwija  działalność tej organizacji. Ma poprzez to ogromny udział w utrzymaniu polskości wśród młodzieży polonijnej. Nagroda, którą otrzymała, to także podkreślenie niezastąpionej roli CPSD w budowaniu związków pomiędzy Polonią, Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Nagrodę Prezesa Fundacji Nowodworskiego otrzymali Ewa Natkaniec i Daniel Andrejczuk (z lewej). Wręczył ją osobiście Jerzy Leśniak / Foto: NATALIA LEŚNIAK

20-lecie Fundacji Nowodworskiego było także okazją do wyróżnienia jej weteranów Nagrodą Prezesa. Otrzymali ją: Ewa Natkaniec oraz Alicja i Daniel Andrejczuk, którzy od 18 lat pracują jako wolontariusze – pani Ewa jako przewodnicząca Rady Dyrektorów, a następnie dyrektor finansowa, zaś państwo Andrejczukowie jako osoby, które były zawsze tam, gdzie potrzebna była pomóc. Natomiast szczególne pole działania fundacji w dziedzinie plastycznej, prowadzenie warsztatów artystycznych oraz wszelkich materiałów graficznych i witryny internetowej – przez 20 lat – to zasłużona domena dyrektor artystycznej Kingi Leśniak.

Do wyróżnionych osób z lokalnej społeczności Yonkers, a także związanych ze szkołą im. Marii Konopnickiej i parafią św. Kazimierza, dołączyli również laureaci Community Eagle Award, wśrod których byli: Nneenna Akoma Ononaji, Marzena Chioccola, Bożena Fiedorczuk, Edyta Grzelakowska, Sławomir Konrad, Zuzanna Marcinkowska-Golec, Ardena Seaward oraz Monika i Karol Spisakowie.

Andrea Stewart Cousins, przewodnicząca nowojorskiego Senatu stanowego przekazała Jerzemu Leśniakowi uroczystą proklamację z okazji 20-lecia działalności Fundacji Nowodworskiego / Foto: NATALIA LEŚNIAK

Z kolei wyróżnienie Community Outreach Award otrzymały dwie policjantki: Jessie Ferreira Cavallo i Laura Yakaboski – za uratowanie życia niezrównoważonemu chłopcu, który w ubiegłym roku skoczył z mostu w Yonkers, chcąc popełnić samobójstwo.

Uroczystość 20-lecia Fundacji Nowodworskiego rozpoczęła się od hymnów narodowych – amerykańskiego i polskiego – które wraz z uczestnikami uroczystości zaśpiewali odpowiednio Tomaczek Bednarek i Beata Andrzejewska. Wielkim aplauzem została nagrodzona lekcja poloneza – polskiego tańca narodowego, poprowadzona przez prezesa fundacji Jerzego Leśniaka. Wystąpił on w granatowym kontuszu z czerwonymi wyłogami z okresu Konfederacji Barskiej, a tańcząca młodzież w polskich strojach historycznych z dawnych epok. Polonez i udział w uroczystej gali był dla młodzieży z Westchester i Putnam żywą lekcją kultury polskiej. Widownię zachwycił także barwny – wyjęty prosto z bajki Aladyna-  taneczny występ Noory Eshams.

Lekcję poloneza prowadziła dr Dorota Andraka wraz z Jerzy Leśniakiem / Foto: NATALIA LEŚNIAK

Wielkie podziękowania należą się nestorowi polskiego jazzu w Ameryce, saksofoniście Krzysztofowi Medynie, sopranistce Beacie Andrzejewskiej i perkusiście Stanisławowi Kasprzykowi za okraszenie muzyką balu fundacji. Całość imprezy utrzymana była w szybkim tempie dzięki wodzirejowi, którym był Jakub Stanisławski. Specjalne podziękowania fundacja kieruje także do Kingi Leśniak, która ułożyła Dziennik Pamięci i koordynowała całość imprezy. Bal był bardzo udany dzięki wspaniałym gościom, którzy dopisali oraz sponsorom, którzy go wsparli, za co zarząd Fundacji Nowodworskiego serdecznie dziękuje.

Dr Dorota Andraka z grupą nauczycieli z Centarli Polskich Szkół Dokształcających / Foto: NATALIA LEŚNIAK

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Od 1999 roku, czyli od samego początku istnienia Fundacji Nowodworskiego, jej założyciele byli pełni optymizmu i mieli ambitne plany, które skutecznie realizowali dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu wielu osób.

“W miarę rozwoju naszej fundacji zmieniały się cele. Pierwszą myślą było utworzenie organizacji alumnów Liceum Nowodworskiego z Krakowa o 430-letniej tradycji. Jednak, gdy okazało się, że jest nas zbyt mało w Nowym Jorku, postanowiliśmy szukać ludzi mających podobne spojrzenie na kulturę, sztukę i naukę. Organizowaliśmy koncerty, spotkania oświatowe oraz patronowaliśmy wielu imprezom i byliśmy aktywni w tworzeniu różnych programów we współpracy z bibliotekami publicznymi” – wspomina Jerzy Leśniak. Prezes fundacji dodaje, że jeden z ostatnich koncertów, które wsparli, odbył się w Carnegie Hall i był poświęcony Ignacemu Paderewskiemu oraz Józefowi Piłsudskiemu.

Andrea Stewart Cousins (czwarta z prawej), przewodnicząca nowojorskiego stanowego Senatu wraz z młodzieżą z Yonkers i Mahopac / Foto: NATALIA LEŚNIAK

Jednocześnie fundacja cały czas organizowała wymianę międzynarodową, dzięki której do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżali uczniowie z Polski i Włoch, a tam wyjeżdżała młodzież polonijna i amerykańska. “Założyliśmy, że nasza organizacja będzie miała nie tylko polonijny, ale ogólnoamerykański charakter, i konsekwentnie się tego trzymamy rozszerzając grono indywidualnych kontaktów i znaczących organizacji. Bez tego nie osiągnęlibyśmy sukcesu, a możemy śmiało stwierdzić, że to nam się udało zrealizować. Trafiamy na ludzi aktywnych, którzy mają wizje podobne do naszych, albo są z nimi zbieżne” – podkreśla Jerzy Leśniak i dodaje z dumą, że ich propozycje znajdują dobry oddźwięk wśród ludzi, co daje im energię do nowych wyzwań.

Fundacja Nowodworskiego zajmuje się także edukacją dla dorosłych, organizuje seminaria, dzięki którym zainteresowani mogą zdobyć nowy zawód, a także rozszerzyć możliwości pracy. Z kolei dla dzieci i młodzieży organizuje m.in. warsztaty malarskie, rozwija wyobraźnię oraz uczy samodzielnego myślenia. Dzieci są przez nauczycieli traktowane indywidualnie, dzięki czemu w odpowiedni sposób są u nich rozwijane talenty, a przez to mogą osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

Dr Dorota Andraka (w środku) wraz z nauczycielami, młodzieżą i działaczami wyróżnionymi przez Fundację Nowodworskiego / Foto: CENTRALA POLSKICH SZKÓŁ DOKSZTAŁCAJĄCYCH

Fundacja Nowodworskiego posiada wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów. Jak twierdzi jej prezes, kluczem do sukcesu są: “praca i dobre kontakty z ludźmi, których wraz z upływem lat mamy coraz więcej”. Jest to także widoczne podczas dorocznych balów, na które przychodzą znakomici goście. Poza tym zarząd fundacji ma świetny kontakt z władzami miasta Yonkers, które darzą go zaufaniem i odpowiednim poparciem.

“Mamy świetnych patronów i cenimy każdy dobry gest, bo to przekłada się zawsze na dobro naszych odbiorców. Jesteśmy doceniani zarówno w środowisku polonijnym, jak i amerykańskim” – podkreśla Jerzy Leśniak, dodając, że każdy rok niesie również rozszerzenie działalności fundacji, którą kieruje, o realizację potrzeb wielu środowisk od dzieci poprzez seniorów, do młodzieży specjalnej troski.

Fundacja pracuje także nad uruchomieniem szkoły czarterowej CAST – International Academy for Culture, Arts, Science and Technology Charter School, z nauką kultury i języka polskiego. O placówkę tę toczy już długą “walkę” z amerykańską biurokracją, ale powoli zaczyna przechylać szalę na korzyść szkoły. W grupie zarządu szkoły są adwokaci, znani artyści różnych specjalności oraz fachowcy z innych dziedzin.

“Dla pełnej zdolności szkoła potrzebuje jeszcze wsparcia sponsorów, którzy tak jak my potrafią dostrzec i docenić wartość solidnej edukacji. A będzie to nasz wspólny sukces” – zapewnia prezes Fundacji Nowodworskiego.

Medal Jana III Sobieskiego wybory przez Andrzeja Pityńskiego / Foto: ARCHIWUM FUNDACJI NOWODWORSKIEGO