40-lecie kapłaństwa o. Mariusza (Edwarda) Kocha

61

W niedzielę w kościele św. Kazimierza w Newarku tłum parafian i zaproszonych gości przybył po południu na mszę św. koncelebrowaną z okazji rocznicy święceń kapłańskich duszpasterza, który tu pracował.

 

Msza św. koncelebrowana
Fot. Jerry Lobrow

W niedzielę w kościele św. Kazimierza w Newarku tłum parafian i zaproszonych gości przybył po południu na mszę św. koncelebrowaną z okazji rocznicy święceń kapłańskich duszpasterza, który tu pracował.

Wyświęcony w Newarku w 1969 r. ks. Edward tu, w parafii św. Kazimierza Królewicza, rozpoczął swą posługę jako wikariusz i wtedy zyskał głęboką sympatię i szacunek parafian, którym przypomniał się jeszcze po wielu latach, wracając na krótko jako administrator. Przez pewien czas był rektorem seminarium przy Seton Hall University. W 1996 r. wstąpił do zakonu franciszkanów, gdzie został mentorem braci przyjmowanych do nowicjatu.
Uroczysta msza św. zgromadziła około setki duchowieństwa: kilkudziesięciu franciszkanów i kilkudziesięciu księży diecezjalnych. Wiernych swą obecnością zaszczycił ks. biskup Arthur Serratelli z diecezji Paterson.
Na zgromadzonych w salach przyparafialnej szkoły czekał poczęstunek: polskie przysmaki, wypieki i słodycze. Piosenki jubilatowi śpiewała akompaniująca sobie na gitarze Elżbieta Kulmaczewska, występowała parafialna młodzież.
Ojcu Mariuszowi gratulujemy jubileuszu, a ks. dr. Andrzejowi Ostaszewskiemu dziękujemy w imieniu parafian za sprawną organizację uroczystości.

Tuż po wyjściu z kościoła "100 lat" śpiewają parafianki z zespołu folklorystycznego
Fot. Andrzej Jasiński
 

Autor: Andrzej Jasiński