90 lat szkoły im. Sienkiewicza na Brooklynie

73

Rok 2018 upłynął w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza pod znakiem jubileuszu, czyli 90-lecia jej istnienia. Szkoła, założona w 1928 roku, jest placówką o bogatej historii i tradycji, która od początku istnienia zapewnia dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia możliwość nauki języka polskiego, historii i geografii Polski oraz możliwość poznania tradycji, obyczajów i kultury polskiej.

Rocznicowe obchody stały się swego rodzaju klamrą łączącą przeszłość z teraźniejszością szkoły. O przeszłości i historii szkoły uczniowie mieli okazję się dowiedzieć podczas przygotowań do jubileuszowego dyktanda, które zostało przeprowadzone na początku 2018 roku. Uczniowie pogłębiali też wiedzę o patronie szkoły Henryku Sienkiewiczu poprzez testy czytania ze zrozumieniem. Brali również udział w konkursie literackim, pisząc wiersze i opowiadania o szkole.

Największe i najważniejsze obchody jubileuszu miały miejsce 17 i 18 listopada. Odbyły się pod hasłem „W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość niosą marzenia”. W sobotę odbył się benefis, którego scenariusz opracowała nauczycielka Anna Trykozko, a w wykonanie zaangażowani byli zarówno uczniowie, jak i rodzice, nauczyciele i absolwenci.

Bogaty program artystyczny pozwolił widzom bliżej poznać szkołę, jej historię, pracę nauczycieli, działalność Towarzystwa Oświatowego, które opiekuje się szkołą, oraz zastanowić się nad tym, co trzeba poprawić czy ulepszyć, jak również docenić to, co jest zaletą szkoły. Przygotowano wiele ciekawych wystaw: „Szkoła w obiektywie”, „Szkoła na łamach prasy”, „Piórkiem kronikarza”, „Szkoła nocą”. Zaprezentowano całą kolekcję gazetki szkolnej „Płomyk” (22 numery) oraz prace laureatów Konkursu Jubileuszowego. Nie zabrakło również wspaniałego tortu dla jubilatki i jubileuszowych ciasteczek dla wszystkich uczniów. Następnie wszyscy wzięli udział we mszy św., której przewodniczył opiekun szkoły, ks. Janusz Dymek.

Ostatnią częścią jubileuszowych obchodów był uroczysty bankiet w restauracji, w niedzielę, 18 listopada. Swoją obecnością zaszczycili organizatorów goście honorowi: biskup diecezji Brooklyn, dr Witold Mroziewski, kapelan szkoły, ks. Janusz Dymek, przyjaciel szkoły, ks. Marek Chachlowski, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, dr Dorota Andraka, prezes terenowy CPSD Renata Jujka, Maria Bielska – harcmistrzyni ZHP, przedstawiciele Unii Polsko-Słowiańskiej oraz dyrektorzy polskich szkół w Nowym Jorku i New Jersey.

Oprócz tego na bal przybyło wielu absolwentów szkoły im. Sienkiewicza, rodzice, sponsorzy i przyjaciele. Uroczystości jubileuszowe stały się także okazją do przypomnienia tych wszystkich, którzy na przestrzeni 90 lat działali na rzecz powstania i rozwoju naszej placówki.

Jubileusz to również czas podziękowań tym, którzy przyczynili się do sukcesów szkoły i jej uczniów. Piękne podziękowania otrzymało grono pedagogiczne, rodzice wspierający działalność szkoły oraz działacze Towarzystwa Oświatowego im. Sienkiewicza. Zarząd Towarzystwa Oświatowego nagrodzony został Dyplomem Prezesa CPSD. Podziękowano także organizacjom polonijnym i sponsorom, w tym PSFCU, za wspieranie działalności szkoły.

Biskup Witold Mroziewski przekazał specjalne błogosławieństwo papieża Franciszka dla całej społeczności szkolnej.
Szkoła Sienkiewicza z ufnością patrzy w przyszłość, docenia i pamięta o przeszłości i z niecierpliwością oczekuje już 100-lecia.

Autor: Beata Biały