Aby oddać głos, trzeba mieć ważny polski paszport

573
Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski: "Z moich obserwacji wynika, iż wybory do Sejmu i Senatu RP cieszą się wśród Polonii bardzo dużym zainteresowaniem" FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/ NOWY DZIENNIK

"Rejestracja do spisu wyborców za granicą rozpoczęła się 17 września 2019 roku i potrwa do czwartku, 10 października" – mówi Maciej Golubiewski, konsul generalny RP w Nowym Jorku

Wydanie specjalne „Nowego Dziennika” na Paradę Pułaskiego 2019 było współfinansowane ze środków Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

13 października odbędą się w Polsce wybory do parlamentu. Polacy mieszkający za granicą, także w Stanach Zjednoczonych, mają również prawo do wzięcia udziału w tych wyborach. Wybory w USA – ze względu na różnicę czasu – odbędą się dzień wcześniej, czyli w sobotę, 12 października. Kto może wziąć udział w wyborach do polskiego parlamentu i jakie warunki musi spełnić potencjalny wyborca?

Uprawnione do głosowania w Stanach Zjednoczonych są osoby, które przede wszystkim posiadają ważny polski paszport, najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, nie są prawomocnie pozbawione praw publicznych, praw wyborczych, nie są ubezwłasnowolnione oraz, co równie istotne, zgłoszą przed wyborami chęć wpisania ich do spisu wyborców tworzonego przez konsula. Należy pamiętać, że za granicą nie ma stałych spisów i nasi obywatele muszą przed każdymi wyborami dokonać rejestracji. Chciałbym też przypomnieć, że nie jest możliwe oddanie głosu na podstawie ważnego polskiego dowodu osobistego, a jedynie ważny polski paszport pozwoli naszym obywatelom na oddanie głosu.

Gdzie i kiedy należy się zarejestrować, aby wziąć udział w wyborach?

Rejestracja do spisu wyborców za granicą rozpoczęła się 17 września 2019 roku i potrwa do czwartku, 10 października. Chętni do głosowania mają do wyboru kilka sposobów rejestracji. Najwygodniejszą formą jest zdecydowanie rejestracja on-line na stronie: https://ewybory.msz.gov.pl/. Potencjalni wyborcy mogą również zgłosić chęć udziału w głosowaniu pisemnie, e-mailem czy faksem. Oprócz tego uruchomiliśmy w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku dwie linie telefoniczne dla osób, które chciałyby zapisać się na listę wyborców.

Dotychczas było tak, że osoba pochodząca na przykład z Krosna nie mogła głosować na kandydata ze swojego miasta czy okręgu. Na kogo zatem będziemy mogli oddać głos w USA?

Tak jak w poprzednich latach, osoby zamieszkałe za granicą głosują na posłów i senatorów z tak zwanej listy warszawskiej, czyli na posłów w okręgu wyborczym nr 19 oraz senatorów w okręgu wyborczym nr 44.

Ile będzie lokali wyborczych w okręgu nowojorskim, a więc na obszarze działania nowojorskiego Konsulatu Generalnego RP?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licznej Polonii, utworzyliśmy w nowojorskim okręgu konsularnym aż 16 obwodowych komisji wyborczych. To duża zmiana w porównaniu do wyborów w 2015 roku, kiedy to utworzonych zostało dziewięć komisji.

Obecnie Polacy będą mogli oddać głos nie tylko w mieście Nowy Jork, w którym utworzyliśmy cztery komisje, czy w pobliskich miastach w stanie New Jersey (komisje będą w Linden, Passaic i Clark), ale również w miejscach odległych od konsulatu, takich jak np. Cleveland w stanie Ohio, w Pittsburghu w Pensylwanii czy w Buffalo położonym tuż przy granicy z Kanadą. Szczegółowe informacje udostępniamy na stronie internetowej konsulatu: www.nowyjork.msz.gov.pl – w zakładce poświęconej wyborom.

Czy możliwe jest zgłoszenie się do lokalu wyborczego w USA na wybory parlamentarne w Polsce 2019 tylko z dowodem tożsamości, to znaczy bez wcześniejszej rejestracji internetowej w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku?

Co do zasady osoby, które chcą oddać głos w wyborach, muszą – jak już wcześniej wspomniałem – zarejestrować się do spisu wyborców. Wyjątek dotyczy jedynie tych, którzy uzyskali w swojej gminie w Polsce lub u konsula zaświadczenie o prawie do głosowania. Tacy wyborcy w dniu głosowania muszą okazać wybranej komisji oryginał zaświadczenia i ważny polski paszport.

Czy po wcześniejszej rejestracji przedwyborczej (via internet) w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku możliwe jest głosowanie w innym lokalu wyborczym, na przykład na skutek wypadku losowego?

Jest to możliwe, ale tylko na podstawie wspomnianego wcześniej zaświadczenia o prawie do głosowania, wydanego przez konsula na wniosek wyborcy. Trzeba mieć jednak na uwadze, że takie zaświadczenie można odebrać w konsulacie jedynie osobiście lub może to uczynić upoważniona osoba. Konsul wydaje takie zaświadczenia do momentu sporządzenia ostatecznego spisu wyborców, czyli do 10 października 2019 roku.

W dotychczasowych wyborach na terenie USA frekwencja była różna, raczej niezbyt imponująca. Jak pan konsul ocenia – na podstawie dotychczasowych wyników – jaka frekwencja może być w tym roku?

Spodziewamy się wysokiej frekwencji. Z moich obserwacji wynika, iż wybory do Sejmu i Senatu RP cieszą się wśród Polonii bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku jest to też częściowo spowodowane utworzeniem większej liczby lokali wyborczych w stosunku do lat ubiegłych. Obecnie w nowojorskim okręgu zarejestrowało się już ponad 2600 osób (stan na 27 września 2019 r.) i ta liczba stale zwiększa się, a pamiętajmy, że do wyborów pozostały jeszcze prawie dwa tygodnie. Niewątpliwie największa liczba osób rejestruje się zazwyczaj w ostatnim tygodniu. Sugeruję jednak wszystkim, aby nie czekać do ostatniej chwili. Zachęcam, aby zarejestrować się z odpowiednim wyprzedzeniem do wybranej komisji.

ROZMAWIAŁ JANUSZ M. SZLECHTA

Rejestracja do wyborów:

1. Zgłoszeń należy dokonywać poprzez Elektroniczny System Rejestracji Wyborców EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl/.

2. Można zarejestrować się telefonicznie dzwoniąc do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku na numery: (646) 237-2112 lub (646) 237-2114 w godzinach: 10:00-15:00 (pozostawienie wiadomości na sekretarce nie jest równoznaczne z zapisem do spisu).

3. Jest możliwe wysłanie faksem na numer: (646) 237-2116 informacji niezbędnych do zarejestrowania się.

4. Rejestracji można dokonać emailowo, pisząc pod adresem: [email protected]

5. Można zarejestrować się pisemnie, wysyłając list pod adresem: Consulate General of the Republic of Poland in New York, 233 Madison Avenue, New York, NY 10016.

6. Można zarejestrować się osobiście w siedzibie konsulatu.