Bal Miss Polonia w Rockland County

193
Od lewej: Damian Bednarski – Junior Marszałek Rockland County 2019, Victoria Babiarz – Miss Polonii 2019, Sofie Sztaba – Little Miss Polonii 2019, Renata Omelańczuk – Marszałek Parady Pułaskiego Rockland County 2019/ FOTO: ELŻBIETA POPŁAWSKA

W Rockland County, gdzie z dużym sukcesem działa Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Kulturalne, już po raz 36. odbył się Bal Miss Polonia, podczas którego uhonorowano lokalnych społeczników.

Muzyczne spotkanie zorganizowane zostało w sobotę, 15 czerwca, w restauracji Casa Mia Manor w Blauvelt, NY. Prezes Polish American Cultural Association of Rockland County (PACA) Zofia Rębisz powitała gości, w tym Darka Barcikowskiego, Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego 2019, który w swoim wystąpieniu opisał drogę swojej kariery i osiągnięcia, związane przede wszystkim z wieloletnią pracą społeczną w organizacjach polsko-amerykańskich. Bal zaszczycili swoją obecnością członkowie Zarządu Głównego Parady Pułaskiego: Anna Walentowicz, Barbara Korycki i Peter Walentowicz.

Na tegoroczną Miss Polonii wybrano 18-letnią Victorię Babiarz, która od wielu lat, wraz z rodzicami Anną i Piotrem Babiarzami, społecznie wspiera PACA. Victoria w tym roku ukończyła szkołę średnią i od września rozpoczyna studia inżynieryjne w Thomas Aquinas College. Znakomicie tańczy – rozpoczynała w Joseph’s Dance Studio, a następnie szkoliła się w Studio Jacked Company. W letnie miesiące będzie pracować w sklepie kosmetycznym, aby wzbogacić swój studencki budżet. Pięknie mówi po polsku, z wyróżniającymi wynikami ukończyła polską szkołę w Mahwah.

Tytuł Little Miss Polonii otrzymała siedmioletnia Sofie Sztaba, która w tym roku celująco ukończyła drugą klasę Polskiej Szkoły Dokształcającej w Mahwah. Sofie każdego roku wraz z rodzicami spędza wakacje w Polsce, gdzie doskonali swój język polski i poznaje kraj swoich przodków.

Pamiątkowa fotografia byłych i obecnych marszałków Parady Pułaskiego wraz z dziewczętami, które otrzymały tytuł miss z Rockland County; w środku – Wielki Marszałek 2019 Darek Barcikowski; z jego lewej strony – Barbara Korycki z Zarządu Głównego Parady Pułaskiego, także dwoje członków zarządu stoi jako pierwsi z prawej: Anna Walentynowicz i Peter Walentynowicz – FOTO: ELŻBIETA POPŁAWSKA

W tym roku wielkim wydarzeniem w powiecie Rockland było nominowanie Damiana Bednarskiego na Junior Marszałka Parady Pułaskiego. Po raz pierwszy wprowadzono tę nominację dla młodych Amerykanów polskiego pochodzenia, wyróżniających się w lokalnym środowisku, z nadzieją, że to oni za chwilę przejmą polonijne organizacje, z których odchodzą zasłużeni działacze, ze względu na stan zdrowia i wiek. Damian ma 17 lat, jest bardzo aktywny w polonijnym środowisku. Z wyróżnieniem ukończył Polską Szkołę Dokształcającą w Mahwah. Jest znakomitym sportowcem, wspaniałym, medalowym już narciarzem i tenisistą. W przyszłości chciałby zostać psychologiem, obecnie złożył kilka podań do szkół wyższych. Mama Damiana, Aneta Bednarski, jest wieloletnim członkiem zarządu PACA.

Insygnia marszałkowskie Rockland County roku 2019 otrzymała Renata Omelańczuk, mieszkająca w tej okolicy ponad 30 lat i pracująca charytatywnie dla polonijnego środowiska, m.in. jako członek zarządu PACA, którego w poprzednich latach była prezesem i wiceprezesem.

Zofia Rębisz – prezes Polish American Cultural Association of Rockland County – z wnuczką Larą – FOTO: ELŻBIETA POPŁAWSKA

Warto nadmienić, że oprawę muzyczną balu przygotował DJ Marek, a kwiatowe dekoracje na stołach – jak to już jest od wielu lat – przekazał Rosehip Floral, którego właścicielką jest Pola Rebisz-Kraeger, córka prezes Zofii Rębisz; widać, że praca społeczna jest tradycją w tej rodzinie.