Blisko literatury polskiej

151
Uczestnicy konkursu „Powiedz mi wierszyk”. Pierwsza z lewej – dyrektorka szkoły Danuta Eichler, pierwsza po prawej – nauczycielka Jolanta Lipiński ZDJĘCIA: MAŁGORZATA BOJKO

Szkoła Języka Polskiego im. św. Wojciecha w Filadelfii, PA, zorganizowała 30 kwietnia szkolny konkurs czytelniczy pt. „Pięknie czytam po polsku” oraz konkurs recytatorski „Powiedz mi wierszyk”. Uczestnikami konkursu czytelniczego byli uczniowie klas VI i VII, natomiast w recytatorskich zmaganiach brali udział uczniowie klas od 0 do V.

Celem konkursu w klasach starszych była przede wszystkim promocja czytelnictwa, rozwijania umiejętności pięknego i głośnego czytania oraz budzenie zainteresowań utworami polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, będącą formą uwrażliwienia na piękno słowa pisanego.

Zamiarem współzawodnictwa recytowania wierszy w klasach młodszych było popularyzowanie twórczości polskich poetów, m.in.: Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Doroty Gellner, Danuty Wawiłow, Ludwika J. Kerna i Ireny Suchorzewskiej oraz zainteresowanie uczniów poezją, a następnie zachęcanie do występów na scenie.

Uczniowie klas 0 – V prezentowali utwory poetyckie, znane nam wszystkim od dzieciństwa, jak: „Chwalipięta”, „Jestem duży”, „Sprzątanie”, „Kłamczucha” czy „Okulary”.

“Oceniając uczniów w tej grupie wiekowej zwracaliśmy uwagę na pamięciowe opanowanie i interpretację tekstu, jego zrozumienie oraz kulturę słowa, czyli dykcję, intonację głosu oraz tak ważny akcent w języku polskim – powiedziała Jolanta Lipiński, nauczycielka klasy I, odpowiedzialna za przygotowanie konkursu recytatorskiego. – Istotne jest to, że wybór tekstu pozostawiliśmy naszym podopiecznym i ich rodzicom. W trakcie lekcyjnych przygotowań zachęcaliśmy dzieci do używania wszelkiego rodzaju środków artystycznych, czyli gestu scenicznego, rekwizytów i stroju”.

Uczniowie reprezentujący klasy VI i VII w swojej kategorii konkursu czytelniczego przygotowali teksty Marii Dąbrowskiej „Kim ja właściwie jestem?”, Hanny Ożogowskiej „Ewa i Wojtek”, Stanisława Lema „Przyjaciel Automateusza” i Ewy Nowak „Gdzie jest mój pies?”.

“Ten projekt jest jednym z kierunków mających na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do naszej szkoły – powiedziała Joanna Krztoń, nauczycielka klasy VI, opiekunka grupy konkursu czytelniczego. – Proponowane w konkursie zadania będą służyły kształceniu odbioru dzieł literackich, a przede wszystkim rozbudzeniu potrzeby obcowania z książką jako niewyczerpanym źródłem wiedzy o świecie i człowieku. Kryterium oceny, jakiej poddaliśmy uczestników, były: technika czytania, czyli składająca się na nią płynność i poprawność czytania, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych w prezentowanym tekście oraz dykcja” – podkreśliła.

Dyrektor szkoły Danuta Eichler, Benita Krztoń – uczennica, laureatka konkursu czytelniczego oraz nauczycielka klasy VI Joanna Krztoń

Dyrektorka szkoły Danuta Eichler podała nazwiska laureatów, którzy zostali wyłonieni na podstawie prezentacji tekstów, zgodnie z przyjętymi przez komisję zasadami. Wśród nich znaleźli się:

• I miejsca w grupie klas 0-1 – Lena Świecki, Jaś Jodłowski oraz szczególne wyróżnienie dla Joanny Zagórski i Matildy Perna;

• I miejsce w grupie klas 2-3 – Alison Obara, Viktoria Gazda, Jan Dryfik;

• I miejsca w grupie  klas 4-5 – Julia Staniszewski, Alexander Mehl, Emma Kowal, Nadia Krzywdzynski, Liliana Obara, Olivia Rydzik, Kasia Czapla; • I miejsca w grupie klas 6-7 – Izabela Obara, Benita Krztoń, Sara Miksiewicz, Emilia Góra, Jakub Osóbka.