Było wesoło, ale żegnamy cię, szkoło

43

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – ojczyznę". Te słowa Jana Pawła II – będące szkolnym przesłaniem wybranym przez Radę Pedagogiczną w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Sienkiewicza na miniony rok szkolny – wskazywało priorytety działania.

Nie podlega dyskusji, że z taką motywacją uczęszczanie do polskiej szkoły, poznanie historii Polski i Europy i najważniejsze – poznanie języka polskiego, jako kolejnego w edukacji naszego dziecka, będzie największym sukcesem w zdobyciu wiedzy, skąd pochodzą jego korzenie i jego pradziadów.

To „młodzi ludzie będą kształtować kolejne tysiąclecie” – powiedział ks. Marek Chachlowski – przyjaciel szkoły, który modlitwą rozpoczął szkolną uroczystość. Anna Kubicka, dyrektor szkolnej placówki, wraz z Zuzanną Żurek ,prezes Towarzystwa Oświatowego, które sprawuje nadzór prawno-finansowy nad szkołą, w swoich wystąpieniach podziękowały uczniom za ich wysiłek, rodzicom za wspaniałe wychowanie dzieci, Radzie Pedagogicznej za osiągnięcia uczniów nie tylko w środowisku lokalnym, ale na szkolnej międzynarodowej arenie.

Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego to podsumowanie całorocznej pracy. Uroczystość wspólnie z dyrektor szkoły poprowadziła Iwona Kandybowicz – wychowawczyni tegorocznych maturzystów. Tradycyjnie po modlitwie wprowadzono poczet sztandarowy i młodzież odśpiewała hymny narodowe i hymn szkolny.

Polski hymn odśpiewała Nicole Bialy, amerykański – Maya Hussein, szkolny – Justynka Kwasniak. Na szczególną uwagę zasługuje ceremoniał szkolny, który – jak przypomniała dyrekcja – służy ukształtowaniu właściwej postawy obywatelskiej i społecznej, poprzez okazywanie szacunku symbolom narodowym i szkolnym.

Służba w poczcie sztandarowym to jedno z najważniejszych osiągnięć w karierze uczniowskiej, dlatego ustępujący uczniowie otrzymali szczególne podziękowania od Rady Pedagogicznej i Towarzystwa Oświatowego za wzorowe pełnienie służby i godne reprezentowanie szkoły. Wielkim brawami pożegnano abiturientów liceum i absolwentów szkoły podstawowej. Świadectwa maturalne po 12 latach nauki i pomyślnie zdanym egzaminie dojrzałości otrzymało sześciu maturzystów.

Iwona Kandybowicz wręczyła dyplomy i nagrody, a dyrektor szkoły przekazała świadectwa nadania godności Absolwenta Liceum PSD im. H. Sienkiewicza. Jak podkreśliła, „pomyślnie zdany egzamin dojrzałości, jeden z najważniejszych egzaminów w waszym dotychczasowym życiu, wieńczy edukację w szkole polonijnej.

Szkoła przekazała wam niezbędną wiedzę, jednakże to wasza wieloletnia, sumienna i systematyczna praca zdecydowała w największej mierze o tym sukcesie. Pielęgnujcie zdobytą wiedzę, język polski, kulturę, podtrzymujcie polskie tradycje i zwyczaje. W każdej wolnej chwili zapraszam was do szkoły”.

Wszyscy absolwenci ślubowali: sławić dobre imię szkoły, wykorzystać umiejętnie zdobytą wiedzę, pracować uczciwie i współuczestniczyć w życiu polonijnym. Maturzyści, oprócz szkolnych nagród i świadectw, otrzymali list gratulacyjny od ambasadora RP, certyfikaty na studniówkę ufundowane przez PSFCU, pamiątkowe książki ufundowane przez Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza. Jolanta Kwiatkowska, menedżerka PSFCU, i Edyta Rzeszutko z oddziału brooklyńskiego wręczyły nagrody przyznawane corocznie przez Unię.
Absolwentów szkoły podstawowej pożegnała ich wychowawczyni Beata Biały.

Po części oficjalnej pożegnania abiturientów i absolwentów pani dyrektor podsumowała efekty i wysiłki wszystkich uczniów i przyznała nagrody, zarówno za wyniki w nauce, jak i udział w konkursach. Ponadto Towarzystwo Oświatowe ufundowało upominki wszystkim uczniom z okazji Dnia Dziecka. Dyplomy i nagrody od Towarzystwa Oświatowego otrzymali także woluntariusze, działający na rzecz szkoły.

Nagród zresztą było znacznie więcej. Grupie 45 uczniów przyznano dyplomy za stuprocentową frekwencję, sumienność i pilność. 18 uczniów odebrało wyróżnienia za służbę w poczcie sztandarowym. Nagrodę Specjalną Dyrektora Szkoły otrzymali absolwenci klasy 8 – Oliver Jędrezyk, Robert Krokos i Urszula Tomaszuk, a Dyplom Prezesa Towarzystwa Oświatowego wraz z czekiem na 100 dol. otrzymał uczeń klasy 8 Gabriel Starzec – za wieloletnią wzorową postawę uczniowską i całokształt zaangażowania w życie szkoły i środowiska polonijnego.

Gabriel jako laureat 8. edycji międzynarodowego konkursu „Być Polakiem” wyjeżdża na 10-dniową wycieczkę do Polski w całości pokrytą przez organizatorów konkursu. Dyplom Prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających wraz z czekiem na 100 dol. otrzymała najlepsza absolwentka klasy 8 – Nicole Bialy, za wzorowe zachowanie oraz za szczególne osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach działalności szkoły polonijnej.

Wśród nagród specjalnych trzy uczennice – Pola Kandybowicz, Claudia Plonski, Julia Kobeszko – otrzymały dyplomy uznania od ambasadora RP w Waszyngtonie za wieloletnie zasługi w krzewieniu tradycji i kultury polskiej.

Dzięki współpracy z Centralą Polskich Szkół Dokształcających trzy uczennice – Natalia Cyrynowska, Emilia Kwasniak i Karolina Palac – otrzymały nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w konkursach i udział w wielu polonijnych wydarzeniach. Są to dwutygodniowe wakacje w Polsce „Śladami Kopernika” finansowane z funduszy europejskich.

Autor: Elżbieta Popławska