Chicago – 100 lat „Głosu Polek”

32

Związek Polek w Ameryce zaprasza Polonię, dziennikarzy i wszystkich miłośników historii emigracji polskiej na otwarcie wystawy poświęconej jubileuszowi stulecia "Głosu Polek".

 

Związek Polek w Ameryce zaprasza Polonię, dziennikarzy i wszystkich miłośników historii emigracji polskiej na otwarcie wystawy poświęconej jubileuszowi stulecia "Głosu Polek".

Otwarcie wystawy zatytułowanej "A Voice of Their Own – Własnym Głosem", odbędzie się w Muzeum Polskim w Ameryce, 984 N. Milwaukee Ave., Chicago,
w piątek 14 stycznia 2011 roku, o godzinie 19:00
"Głos Polek" jest oficjalnym organem Związek Polek w Ameryce – Polish Women’s Alliance of America. Ukazuje się cztery razy w roku. Pierwszy numer tego pisma – jednej z najstarszych istniejących publikacji polsko-amerykańskich – ukazał się 3 listopada 1910 roku. Na wystawie zostaną pokazane wybrane pierwsze strony, artykuły i fotografie z całego okresu ukazywania się pisma. Eksponaty te przedstawiają w unikalny sposób nie tylko historię Związku Polek, lecz również historię ruchu kobiet i uchodźstwa polskiego w Ameryce w ostatnim stuleciu.
Serdecznie zapraszamy na miły i ciekawy wieczór.

Virginia Sikora, Prezydent

Kontakt z nami:
Polish Women’s Alliance of America
6643 N. Northwest Hwy, 2nd Floor
Chicago, Illinois 60631
Tel. (888) 522-1898
www.pwaa.org

 

Autor: