Diecezjalny medal dla Polki

174
Teresa Ramotowska – dyrektor polskiej szkoły przy parafii MB Częstochowskiej i św. Kazimierza – otrzymuje od bpa Mikołaja DiMarzio medal Zasłużona Parafii/KATARZYNA SOLARZ

W brooklyńskiej konkatedrze św. Józefa odbyła się w niedzielę, 28 kwietnia, podniosła uroczystość. W czasie popołudniowej modlitwy, celebrowanej przez zwierzchnika katolików z Brooklynu i Queensu, biskupa Mikołaja DiMarzio, około 400 lokalnych parafian zostało odznaczonych medalem diecezjalnym.

Wśród nich była Teresa Ramotowska, dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza.

„Przyjmij go w dobrym zdrowiu i niech będzie on pamiątką tego, co zrobiłaś, i wdzięczności, jaką diecezja ma dla ciebie” – powiedział do wyróżnionej Teresy Ramotowskiej biskup DiMarzio, wręczając jej odznaczenie Zasłużona Parafii.

Pani Teresie towarzyszyła rodzina, nauczyciele, a także ksiądz dr Janusz Dymek, proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Świętego Kazimierza, który nominował ją do tego honorowego wyróżnienia. Jest ono podziękowaniem za poświęcenie się duszpasterstwu lub za hojne wsparcie finansowe.

Na jego awersie znajduje się wizerunek mostu Brooklyńskiego oraz „Unisphere” ze Światowych Targów z Flushing Meadows – Corona Park, czyli symbole obu dzielnic objętych diecezją. Natomiast rewers stanowi obraz Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, patronki zarówno diecezji, jak i Stanów Zjednoczonych.