Duma z pochodzenia i modlitwa o rodaków

Uroczystość w katedrze św. Patryka była zwieńczeniem polonijnych obchodów

232
Przedstwiciele organizacji polonijnych z Marszałek Jadwigą Kopala po zakończonej mszy świętej. Foto: Elżbieta Popławska

Msza św. dla Polonii z okazji dnia Parady im. gen. Pułaskiego, która corocznie odbywała się przed wspólnym marszem Piątą Aleją na Manhattanie, w tym roku była początkiem i zakończeniem naszego święta.

Ze względu na restrykcje wynikające z zagrożenia pandemią, w nabożeństwie mogło uczestniczyć dużo mniej osób niż w poprzednich latach. Mimo to przybyło wielu przedstawicieli polonijnych organizacji oraz kontyngentów wybranych wcześniej przez lokalne społeczności.
Obecni byli m.in. konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki oraz Jadwiga Kopala, Wielka Marszałek 83. Parady Pułaskiego. Przybyli też członkowie Zarządu Głównego Parady Pułaskiego oraz Jacek Szklarski, przedstawiciel Związku  Weteranów i Tadeusz Antkowiak z filadelfijskiego Klubu Gazety Polskiej.

Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnili: Marcin Pękala – organista, Elżbieta Winnicka – skrzypaczka, Wojciech Bonarowski – śpiewak, baryton i kantorka Agnieszka Pankowska.

Ks. Steven D’Andrea, ks. kanonik Felix Marciniak, konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, Marszałek Jawiga Kopala. Foto: Elżbieta Popławska

Mszę celebrował ks. kanonik Felix Marciniak z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wallington wraz z ks Stevenem D’Andrea oraz Richardem Kingiem, rektorem z katedry św. Patryka. W wygłoszonej homilii ks. kanonik Marciniak przywołał wielowiekową historię Polski, z której powinniśmy wszyscy być dumni i nie zapomnieć o swoich korzeniach. Mówił też o dziedzictwie kulturowym, którym wyróżniamy się wśród wielu grup etnicznych. Przypomniał  o naszych przodkach, dla których wartości wyrażane w słowach: „Bóg, Honor i Ojczyzna” stanowiły ich życiowy priorytet. Przypomniał o znaczeniu naszej grupy narodowej w USA i kontynuowaniu rodzimej tradycji, promowaniu dziedzictwa kulturowego przez Polaków zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych.
Po zakończonym nabożeństwie Jadwiga Kopala, główna Marszałek Parady Pułaskiego, w rozmowie z nami przekazała Polonii życzenia i podziękowania:

„Drodzy Rodacy
Jestem bardzo dumna, iż otrzymałam od Was nominację na Głównego Marszałka Parady Pułaskiego 2020. To dla mnie wielki zaszczyt i ogromne wyzwanie, żeby nie tylko poprowadzić  83 Paradę im. gen. Kazimierza Pułaskiego (za rok – przyp. red.), która jest naszym największym polonijnym świętem, ale stworzyć jak najlepsze możliwości do zaprezentowania Polski i nas Polaków w Nowym Jorku. Cieszymy się, że Polska jest najprężniej rozwijającym się krajem w Europie, a my Polacy w USA tworzyliśmy i tworzymy  jedną z najbardziej liczących się grup etnicznych. Byliśmy współtwórcami powstania tego kraju, nasi generałowie pomogli w uzyskaniu niepodległości, a polscy inżynierowie w jego rozbudowie. Ponadczasową postacią okazał się generał Tadeusz Kościuszko, który cały swój majątek w testamencie przeznaczył na uwolnienie czarnych osób. Nasz rodak, święty Jan Paweł II, kiedy został papieżem – ukazał nadzieję dla całej ludzkości w poszanowaniu wiary i miłości bliźniego.
Życzę całej Polonii,dużo zdrowia i zadowolenia z każdego dnia naszego życia”.

Przypomnijmy, że już w końcu sierpnia Richard D. Zawisny, przewodniczący The General Pulaski Memorial Parade Committee, Inc. opublikował list, w którym wyjaśnił sytuację wokół Parady: „(…) przełożona zostanie na niedzielę, 3 października 2021 roku, kiedy to będziemy mogli uhonorować naszego największego z amerykańskich bohaterów, generała Kazimierza Pułaskiego i naszą fantastyczną Wielką Marszałek 2020 Jadwigę Kopala, która będzie Marszałkiem również w roku 2021. Nasze śniadanie w 3 West Club w dzień Parady również jest przełożone na 2021 rok.

Nasze towarzyskie wydarzenie roku Pulaski Parade Banquet w Marriott Marquis zostało już przełożone na 25 września 2021 r. W miarę możliwości będziemy jednak nadal organizować nasze walne zgromadzenia w ramach przygotowań do Parady Pułaskiego 2021. Podczas wszystkich naszych wydarzeń będziemy musieli obserwować wszystkie wytyczne rządowe obowiązujące w czasie imprezy.
Prośby o wsparcie naszego dziennika bankietowego już wcześniej przesłaliśmy, a reklamy, które już otrzymaliśmy i będziemy otrzymywać, znajdą się w Journal Book 2021”.