Dwujęzyczność – alfabetyzacja XXI wieku

105

Dyskusje i opinie, wymiana doświadczeń, prezentacja organizacji wspierających dwujęzyczność oraz omówienie zalet płynących z tej formy edukacji – to główne elementy konferencji "Embracing bilingualism, a global perspective", która odbyła się w czwartek, 25 kwietnia, w Konsulacie Generalnym RP na Manhattanie.

Ponad 140 osób wzięło udział w konferencji dotyczącej dwujęzycznych programów nauczania w szkołach amerykańskich, zorganizowanej przez kurator 14. dystryktu edukacyjnego Alicję Winnicką przy wsparciu konsula generalnego Macieja Golubiewskiego oraz jego zastępczynię wicekonsul Alicję Tunk. Uczestnikami ponadczterogodzinnego spotkania byli dyrektorzy szkół publicznych z 14. dystryktu, ich zastępcy, nauczyciele z klas dwujęzycznych, pracownicy pionu administracyjnego, a także członkowie komitetów rodzicielskich. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele różnych organizacji wspierających dwujęzyczne programy, a także Milady Baez, zastępca Richarda Carranzy'ego, kanclerza nowojorskiego Wydziału Edukacji, oraz jego starszy doradca Mariano Guzman. Polskę reprezentował konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski z wicekonsul Alicją Tunk oraz dr Iwona Korga, prezes i dyrektor wykonawcza Instytutu Piłsudskiego. Pojawiła się również minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, która, podobnie jak konsul generalny Maciej Golubiewski, wygłosiła krótkie przemówienie otwierające spotkanie prowadzone przez kurator Alicję Winnicką.

CEL KONFERENCJI
Główną ideą spotkania było pokazanie zalet i różnorodności związanych z dwujęzycznymi programami nauczania w amerykańskim systemie edukacyjnym, a także wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi szkołami 14. dystryktu i nawiązanie współpracy przez ich dyrekcję oraz nauczycieli.

“Pomysł tej konferencji zrodził się podczas rozmowy w moją współpracownicą Elsą Nunez – podkreśliła Alicja Winnicka w rozmowie z “Nowym Dziennikiem. – Doszłyśmy do wniosku, że w naszym dystrykcie mamy tak wiele różnych dwujęzycznych programów, że w końcu należy im nadać większą rangę. Poza tym jest wielu ciężko pracujących dyrektorów szkół i nauczycieli, by te programy, które w dodatku są bardzo zróżnicowane, mogły istnieć. W związku z tym postanowiłyśmy zorganizować spotkanie, żeby wszyscy mieli okazję poznać się ze sobą, wymienić się doświadczeniami oraz współpracą z różnymi organizacjami partnerskimi” – wyjaśniła organizatorka konferencji. Dla niej, jak również dla kuratorium 14. dystryktu oraz całego nowojorskiego Wydziału Edukacji ważne było także pokazanie, że wszyscy doceniają wysiłek, wkład i zaangażowanie nauczycieli w realizację programów dwujęzycznych.

“Chcemy także, aby rodzice zostali prawdziwymi ambasadorami dwujęzyczności i nas wspierali. Nie oznacza to, że każda szkoła musi mieć dwujęzyczny program, lecz o to, by w każdej z nich rozumiano, jak ważna jest dla dzieci możliwość uczenia się innego języka” – stwierdziła Alicja Winnicka. Kurator 14. dystryktu wyraziła wdzięczność konsulowi generalnemu Maciejowi Golubiewskiemu i wicekonsul Alicji Tunk za pomoc w organizacji tej konferencji, a zwłaszcza za udostępnienie pięknych sal pałacyku DeLamara, w którym mieści się nowojorski Konsulat Generalny RP. Uczestnicy spotkania byli pod wielkim wrażeniem zabytkowych pomieszczeń, a przy okazji dowiedzieli się również o działalności Jana Karskiego i Ignacego Paderewskiego, bo o tych postaciach również wspomniano podczas konferencji, w związku z tym, że ich podobizny znajdują się w polskiej placówce. I to właśnie był dodatkowy element promujący Polskę i naszą historię oraz kulturę wśród Amerykanów.

PRELEKCJE I DYSKUSJE
Podczas przemówień wszyscy prelegenci podkreślali zalety płynące z dwujęzycznej edukacji zarówno dla uczniów, jak również amerykańskiego i globalnego społeczeństwa. Mówiono także o rosnącej popularności programów dwujęzycznych w nowojorskim systemie edukacyjnym. Elsa Nunez, współpracownica Alicji Winnickiej, opowiedziała o ich rodzajach i wymogach, jakie należy spełnić, by zostały uruchomione w szkołach, a także o ich aktualnej sytuacji w 14. dystrykcie. Tematy te poruszano również podczas panelu dyskusyjnego, w którym prócz wspomnianej Elsy Nunez, udział wzięli: Amanda Bueno, specjalistka z Brooklyn North Field Support Center, Anna Cano Amanto, dyrektorka PS 110, Sereida Rodrigez, dyrektorka PS 84, oraz dr Fabrice Jaumont, attaché ds. edukacji w ambasadzie Francji oraz autor książki “The Bilingual Revolution: The Future of Education Is in Two Languages”.

Dr Jaumont, który był jednocześnie moderatorem dyskusji, w wygłoszonym przed jej rozpoczęciem wstępie nazwał dwujęzyczną edukację “alfabetyzacją XXI wieku”. Podczas konferencji zostały także zaprezentowane niektóre międzynarodowe organizacje i instytucje działające w Nowym Jorku i wspierające programy dwujęzyczne. Shenzhan Liao i Xiao Xia Zhou przedstawiły działalność China Institute, Andrea Pfeil opowiedziała o nowojorskim oddziale Goethe Institute, a Mike Penny zaprezentował Japan Foundation.

Z kolei wicekonsul Alicja Tunk mówiła o wsparciu polsko-angielskiej edukacji oraz PS 34 na Greenpoincie przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Wspominała o organizowanych tam – zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców – warsztatach z udziałem polskich artystów, o oferowanych polsko-angielskich materiałach edukacyjnych, organizacji wydarzeń kulturalnych oraz o nagradzaniu najlepszych uczniów mających polskie pochodzenie. Właśnie za to zaangażowanie polskiej placówki dyplomatycznej w rozwój dwujęzyczności w nowojorskim systemie edukacyjnym oraz pomoc w organizacji czwartkowego spotkania konsul generalny otrzymał specjalne wyróżnienie. Alicja Winnicka wręczyła mu obraz namalowany przez argentyńską malarkę Annę Soto z myślą o dwujęzycznej konferencji organizowanej przez 14. dystrykt, a dyrekcja szkoły MS126 uhonorowała polskiego dyplomatę specjalnym plakatem upamiętniającym Marię Skłodowską-Curie.

Okolicznościowy dyplom z podziękowaniami otrzymała także Milady Baez, wielka propagatorka dwujęzycznej edukacji. Zastępca kanclerza nowojorskiego Wydziału Edukacji podczas swojego przemówienia podkreśliła wkład, jaki w rozwój dwujęzycznych programów nauczania wniosła Alicja Winnicka.

“Była ona pierwszym kuratorem, który przyszedł do mnie i powiedział 'Milady, chciałabym uruchomić Polish Dual Language Program w moim dystrykcie'” – wspominała Milady Baez dodając, że była jej pomysłem zachwycona.

“Z głębi mojego serca chcę bardzo podziękować Alicji Winnickiej za niesamowitą pracę obejmującą dwujęzyczność z jej dystrykcie” – mówiła zastępca kanclerza podkreślając, że programy te są ogromnie ważne dla dzieci.

“To jest prezent, jaki dajemy naszym uczniom, ponieważ dzięki temu możemy być najbogatszym narodem świata i zapewnić każdemu dziecku rozwój poprzez naukę więcej niż tylko jednego języka. Zobaczcie, jak piękna może być globalizacja, w której nasi uczniowie mogą się porozumieć w różnych językach i mieć w zasięgu wielu ludzi oraz większe możliwości kariery i pracy. Dlatego podchodzimy z pasją do dwujęzycznych programów” – podkreślała Milady Baez. Dodała, że w ciągu ostatnich trzech lat w mieście Nowy Jork wprowadzono ponad 150 programów dwujęzycznych, a we wrześniu br. zostanie uruchomionych ponad 60 nowych.

Na zakończenie swojego wystąpienia Milady Baez poinformowała, że była kanclerz Carmen Farina powierzyła jej zadanie dotyczące wprowadzania programów dwujęzycznych w szkołach oraz zapewniła, że dalej zamierza kontynuować tę misję pod przywództwem nowego komisarza Richarda Carranzy'ego, który również jest wielkim zwolennikiem dwujęzycznej edukacji.

Podczas konferencji zaprezentowano także fragment filmu pt. “The Bilingual Revolution po polsku”, wyprodukowanego przez Andrzeja Cierkosza z Fundacji Dobra Polska Szkoła i poświęconego Dual Polish Language Program, który od września 2015 roku obowiązuje w PS 34 na Greenpoincie.

DWUJĘZYCZNOŚĆ W NYC
W rozmowie z “Nowym Dziennikiem” zastępca kanclerza nowojorskiego Wydziału Edukacji zwracała uwagę na korzyści płynące z dwujęzycznej edukacji zarówno pod kątem rozwoju osobistego, społecznego, jak i ogólnoamerykańskiego, a także większych możliwości rozwoju zawodowego.

“Chcemy dać naszym uczniom edukację na najwyższym poziomie. Wiemy, że dwujęzyczne programy przynoszą wiele korzyści w późniejszym, dorosłym życiu, a także stwarzają większą możliwość bycia bardziej konkurencyjnym w globalnej ekonomii oraz możliwość komunikowaniu się z wieloma ludźmi na świecie nie tylko po angielsku. Dlatego dla nas bardzo ważne jest, żeby mieć w szkołach uczniów porozumiewających się wieloma językami” – podkreślała Milady Baez, wyjaśniając dlaczego nowojorski Wydział Edukacji jest wielkim zwolennikiem dwujęzyczności.

Obecnie w Wielkim Jabłku funkcjonują 554 programy dwujęzyczne w 15 różnych językach, natomiast wśród dzieci uczęszczających do nowojorskich szkół istnieje 160 języków etnicznych. We wszystkich pięciu gminach Nowego Jorku (Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens i Staten Island) jest w sumie około 1800 szkół publicznych, do których uczęszcza ponad 1,1 mln uczniów.

DWUJĘZYCZNOŚĆ W 14. DYSTRYKCIE
Obszar 14. dystryktu nowojorskiego systemu edukacji obejmuje północno-zachodnią część Brooklynu i zaliczany jest do najbardziej wpływowych systemów szkolnych w Stanach Zjednoczonych. Nowe eksperymenty w edukacji i nowatorskie metody nauczania, które są wprowadzane w tym dystrykcie, często są adaptowane przez cały stan, a także resztę kraju. Obecnie w dystrykcie tym istnieje 16 dwujęzycznych programów, w tym 14 Dual Language oraz 2 Transitional Bilingual. Uczniowie mogą korzystać z dwujęzycznej edukacji w siedmiu językach. Programy Dual Language obejmują następujące języki: chiński (PS 250), francuski (PS 110), hiszpański (PS 18, PS 59, PS 84, PS/IS 157, PS 196, PS 319, PS 380, PS 414, MS 50), japoński (PS 147), niemiecki (PS 18) oraz polski (PS 34). Z kolei programy Transitional Bilingual obejmują dwa języki: jidysz (PS 380 i IS 71) oraz hiszpański (PS 250 i MS 50).

Autor: WOJTEK MAŚLANKA