Dyplomy w Skrzaciku rozdane

114

W prywatnej, polsko-amerykańskiej placówce oświatowo-wychowawczej w Ozon Park na Queensie odbyło się wielce atrakcyjne zakończenie roku m.in. dla przedszkolaków ze Skrzacika.

Nauczycielki Skrzacika (od lewej): Anna Chaney, Dominika Pasternak, Anna Romanczyk, Alicja Paszkowska, Dorota Pasternak, Anna Pasternak

Nie można nazwać tego miejsca zwyczajnym przedszkolem, bo dość często wychowankowie przychodzą tu np. w 7- miesiącu swojego życia i pozostają w kontakcie do… nastu lat.

Taką piękną Polskę pokazały dzieci wykazując się umiejętnościami plastycznymi

Placówka cieszy się ogromnym uznaniem wśród zamieszkałej tu Polonii, a także wśród lokalnych mieszkańców. Jest również bardzo wysoko oceniona przez nowojorskie władze oświatowe.

Przy suto zastawionych stołach można było omówić plany wakacyjne

Właścicielką ośrodka jest dr Alicja Paszkowska, która wspólnie z doskonale przygotowanym gronem pedagogicznym prowadzi zajęcia praktycznie w trzech językach: polskim, angielskim i hiszpańskim. Na zakończenie roku 2021/2022 przedszkolaki, 3- i 4-latki, wykazały się zdobytymi umiejętnościami, m.in. językowymi i matematycznymi, a także muzycznymi oraz możliwościami tanecznymi. Tematem merytorycznym tegorocznej uroczystości była farma i to wszystko, co jest z nią związane, czyli uprawa roślin i warzyw, hodowla zwierząt itp. Maluchy zachwyciły wszystkich poziomem swojej wiedzy, którą przedstawiły podczas tańca i zabawy.

Każdy znalazł dla siebie coś ciekawego do zabawy, w zależności od wieku i zainteresowań

ZDJĘCIA: ARCH. SZKOŁY

Elżbieta Popławska