Górą pieśń polska!

103
Chór Hejnał podczas inauguracji powołania ks. Grzegorza Markulaka na proboszcza parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie FOTO: ARCH. CHÓRU HEJNAŁ

Chóry polonijne Okręgu VII po kilkumiesięcznej przerwie rozpoczęły swoją społeczną działalność. Twórcy chórów, dyrygenci i pasjonaci śpiewania, czyli chórzyści, zasługują na największe słowa uznania. To dzięki ich artystycznemu zaangażowaniu niemal każda uroczystość polonijna jest wzbogacona chóralną oprawą.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ile wysiłku muszą włożyć amatorzy chórzyści, aby właściwie zaśpiewać utwory wielkich klasyków czy znanych współczesnych twórców. Ostatnie występy Hejnału i Jutrzenki były przykładem, jak wspaniale potrafią śpiewać i promować polską kulturę. Chóry Hejnał i Jutrzenka są istotnym elementem nowojorskiej społeczności, dlatego Polonia tak bardzo się ucieszyła, że znów zaczęły występować.

Chór Hejnał w niedzielę, 22 maja, uświetnił mszę świętą w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, z okazji oficjalnej inauguracji powołania ks. Grzegorza Markulaka na proboszcza tej parafii przez polskiego biskupa Witolda Mroziewskiego. Parafianie byli zachwyceni tak okazałą uroczystością i wspólną modlitwą z nowym proboszczem, który przekazał szczególnie podziękowania za występ Hejnału. Teraz chórzyści przygotowują się do następnych koncertów.

Próba chóru Hejnał pod dyrekcją Sabiny Nemtusiak
ZDJĘCIA: ELŻBIETA POPŁAWSKA

Towarzystwo Śpiewacze Hejnał powstało w 1988 roku z połączenia dwóch chórów Okręgu VII –żeńskiego Symfonia i męskiego Echo. Współzałożycielami byli: prof. Alfred Zając, Janusz Sporek, Eugene Argasinski, Kazimierz Siudy, Czester Tobiasz i bracia Zakrzewscy. Pierwszymi dyrygentami zostali prof. Alfred Zając i Janusz Sporek. W roku 1990 Hejnał zorganizował Zjazd Chórów Okręgu VII i zaledwie po półtora roku przygotowań zdobył 1. nagrodę.

Aktualnie, 26 maja, odbyło się zebranie wyborcze, na którym został zaprzysiężony zarząd Chóru Hejnał w składzie: prezes Mirosław Kostro, 1. wiceprezes Maryla Kopyto, 2. wiceprezes (honorowy) Jeff Pogorzelski, sekretarz Halina Fabiańska, skarbnik chóru Maryla Kopyto, public relation Andrzej Kolczyński, bibliotekarka Ewa Łoskot, kronikarka Krystyna Endler; komisja rewizyjna –przewodniczący Grzegorz Zmirek, członkowie Małgorzata Sienkiewicz i Adam Olczyk. Na zebraniu, oprócz wielu merytorycznych spraw chóru, uzgodniono m.in. dwa występy – z okazji 50-lecia Centrum Polsko-Słowiańskiego, który odbędzie się 5 listopada br., oraz z okazji Bożego Narodzenia, kiedy nastąpi prezentacja najpiękniejszych kolęd. Maryla Kopyto, jako członek zarządu, odpowiedzialna organizacyjnie za przygotowanie występów, przekazała tą drogą, podziękowania Agnieszce Granatowskiej – dyrektor wykonawczej CPS, za życzliwość i bezpłatne udostępnienie sali na koncerty i ewentualne próby. Podziękowania przekazała również Bogdanowi Chmielewskiemu – dyrektorowi wykonawczemu PSFCU – za finansowe wsparcie pracy chóru.

Pożegnanie chórzystów Zosi i Mikołaja (stoją), którzy 25 lat śpiewali w polonijnym chórze, a teraz wyprowadzają się
z Nowego Jorku

Po niedawnej śmierci Janusza Sporka, wspaniałego polonijnego lidera, muzyka i dyrygenta, muzyczną schedę dyrygenta Hejnału objęła przedstawicielka młodego pokolenia Sabina Nemtusiak. Jak twierdzą chórzyści, to nie przypadek, “to nasz opiekun Janusz Sporek odnalazł (z niebiańskich wysokości łatwiej dostrzec) tak muzycznie utalentowaną dyrygentkę, która od pierwszego momentu potrafiła wzbudzić nasze zaufanie”. Pani Sabina pochodzi z rodziny o silnych tradycjach muzycznych. Ukończyła studia muzyczne w Krakowie. Wspólnie z mężem Wojciechem Szczechem, wiolonczelistą, począwszy od studiów interesowali się zespołami kameralnymi. Od roku 2008 na stałe osiedlili się w Nowym Jorku, bardzo często udzielali się muzycznie, przez wiele lat występowali z Mieczysławem Gubernatem i jego Slavic Arts Ensemble, wzbogacając muzycznie każdą ważną polonijną uroczystość.

Sabina Nemtusiak prowadzi chór Hejnał od lutego 2022 r. Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 7:00-9:00 wiecz., w sali przy kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Chórzyści z Hejnału zapraszają do wspólnego śpiewania, podkreślają ciepłą atmosferę i wspaniale prowadzone zajęcia.