Hołd dla Janusza Sporka

271
Janusz Sporek Foto: Archiwum KOPKOH

Janusz Sporek urodził się 4 kwietnia 1948 roku w małej wsi Rajcza w południowej Polsce, liczącej 3438 mieszkańców. W młodym wieku Janusz rozwinął umiejętności muzyczne i plastyczne, które zaprowadziły go na Uniwersytet Śląski w Katowicach. Następnie studiował w renomowanej Szkole Muzycznej w Rybniku. W tym czasie nawiązał przyjaźnie z wieloma czołowymi światowymi muzykami i dyrygentami, które przetrwały przez całe jego życie.

Janusz wyruszył w światowe tournée i dalej rozwijał swoje umiejętności muzyczne jako nauczyciel gry na skrzypcach, fortepianie i klarnecie. Jego ulubionymi uczniami były dzieci, których niestrudzenie wspierał pielęgnując ich zdolności muzyczne. Janusz poświęcił swoją pracę życia matce, którą bardzo kochał i której przypisywał kreowanie swojej osobowości od urodzenia do śmierci. Występował i dyrygował w najbardziej znanych i prestiżowych salach koncertowych świata, w tym w Carnegie Hall, Avery Fisher i Alice Tully Halls w Lincoln Center oraz St. Patricks’ Cathedral w Nowym Jorku. W Polsce Janusz dyrygował chórem i orkiestrą w słynnej Filharmonii Krakowskiej. W sierpniu 2021 roku założył chór Paderewski Festival Singers, który dwukrotnie wystąpił w Carnegie Hall.

Od listopada 1999 do stycznia 2004 roku Maestro Sporek zorganizował dziesięć koncertów w Carnegie Hall, stając się jedynym polskim producentem, który w tak krótkim czasie zaprezentował na tej renomowanej scenie ponad trzystu wykonawców, w tym chóry i indywidualnych artystów.

Pod wieloma względami Janusz Sporek był człowiekiem złożonym, ale prostym w swojej miłości do ludzkości i ojczyzny Polski. W tym celu stał się silnym działaczem na rzecz popularyzacji kultury polskiej i konsolidacji Polonii w Stanach Zjednoczonych. Kiedy podjęto próbę przeniesienia Pomnika Katyńskiego w Jersey City z jego eksponowanego miejsca do mniej prestiżowego, Janusz zmobilizował nie tylko polską społeczność, ale także wiele innych grup etnicznych i społecznych w całym mieście. Zwieńczeniem tego wysiłku było zebranie ponad 10 000 podpisów i przedstawienie ich Radzie Miejskiej, gdzie cała Rada jednogłośnie głosowała za odrzuceniem przesunięcia i zagwarantowaniem, że Pomnik Katyński pozostanie w swoim miejscu na zawsze. Taki wyczyn był unikalny w Jersey City, bowiem podobne wysiłki innych nie powiodły się w ubiegłych latach.

Wkrótce po utworzeniu Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych (KOPKOH),  pierwszym jego prezesem został Janusz. Równolegle z powstaniem KOPKOH przypada 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. KOPKOH zorganizował piękna ceremonię, która odbyła się w salach Rady Miejskiej w Ratuszu 5 listopada 2018 roku, z występem muzycznym gwiazdy Broadwayu i opery, pani Katarzyny Sperczyńskiej, pod przewodnictwem Maestro Janusza Sporka. Sala zgromadzeń była wypełniona po brzegi. Były opinie, że to najbardziej ekscytująca rzecz, jaką kiedykolwiek widziano w Jersey City Hall.

Następnie wiele osób z tłumu przeszło na piętro na balkon Ratusza, gdzie odbyło się uroczyste podniesienie polskiej flagi i odśpiewanie hymnów Polski i Stanów Zjednoczonych. Poczęstunek nastąpił w Rotundzie Urzędu Miejskiego. To był prawdziwy hołd dla geniuszu twórczego Janusza Sporka, który dokonał tego w tak politycznie trudnym środowisku.

W swojej karierze Janusz Sporek otrzymał wiele nagród, hołdów i wyróżnień, ale nic nie wydawało mu się bardziej znaczące niż zwycięstwo, w którym uczestniczył,  pomagając w uratowaniu Pomnika Katyńskiego. Janusz był muzykiem, pedagogiem, dyrygentem i mężem stanu. Był prawdziwą istotą Maestro, człowiekiem renesansu, naprawdę Człowiekiem na wszystkie pory roku. Janusz zmarł w sobotę, 13 listopada 2021 roku. Jesteśmy wdzięczni, że go poznaliśmy. Będzie nas zawsze inspirował. Pozostanie w naszych sercach na zawsze.

Charles Balcer

wiceprzewodniczący Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych (KOPKOH)