„Idź, prosto idź w stronę słońca” – Zakończenie roku szkolnego w najlepszej polonijnej szkole w USA

28

W 2012 r. w wyniku plebiscytu zorganizowanego przez Fundację "Dobra Polska Szkoła", miano najlepszej polonijnej szkoły w USA otrzymała Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza. A tak niewiele brakowało, aby władze szkolne zawiesiły działalność edukacyjną na jakiś czas, z powodów od siebie niezależnych.

Jednak Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza, jako jedyny prawny i finansowy opiekun szkoły, wspólnie z gronem pedagogicznym nie tylko nie straciło nadziei, ale kolejny raz podjęło losowe wyzwanie, i znaleziono nową siedzibę dla szkoły. Duży, przestronny budynek należący do parafii Our Lady of Guadalupe na Brooklynie spełnił wszelkie oczekiwania, a proboszcz parafii, monsignor Robert J. Romano podał polonijnej młodzieży przysłowiową pomocną dłoń i okazał dużą gościnność.

Prezes Towarzystwa Oświatowego im. H. Sienkiewicza Zuzanna Żurek wspólnie z wiceprezes Iwoną Drzał i dyrektor szkoły Anną Kubicką z radością opowiedziały o sukcesach i osiągnięciach placówki w ostatnich latach. Obecnie w szkole uczy się około 300 uczniów. We wrześniu 2011 powitano w jej murach pierwszych przedszkolaków. Również tego roku, po 70 latach przerwy, wznowiono wydawanie kwartalnika „Płomyk”. W tym samym roku utworzono szkolną grupę skrzatów Biedronki oraz grupę zuchową Polskie Maki. Szkolny zespół Polanie „tanecznym krokiem” otworzył 75. Paradę Pułaskiego. We wrześniu 2012 uczniowie z Sienkiewicza, jako jedyna polonijna szkoła, witali w West Point, przebywającego z wizytą w USA, prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Rok 2013 będzie szczególnym rokiem dla szkoły, gdyż w listopadzie przypada 85. rocznica utworzenia tej placówki. Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza ufundowało nowy sztandar szkoły i wraz z panią dyrektor zaplanowano bardzo uroczyste obchody tego jubileuszu.

W sobotę, 1 czerwca 2013 r., uroczystość zakończenia roku szkolnego i katechetycznego 2012-2013 poprowadziła dyrektor szkoły Anna Kubicka. W imieniu rady pelagicznej, rodziców i uczniów, w szczególny sposób podziękowała prezes Zuzannie Żurek i wiceprezes Iwonie Drzał z Towarzystwa Oświatowego za całoroczną, społeczną pracę, dzięki której możliwa była działalność szkoły i jej dalszy rozwój. Z radosnymi wakacyjnymi życzeniami błogosławieństwa udzielił monsignor Robert J. Romano. Polską modlitwę przygotował katecheta Krzysztof Gospodarzec, którą wspólnie odmówił z Beatą Biały.

Uroczystość przygotowano ze wszelkimi szczegółami, młodzież wprowadziła i wyprowadziła sztandary, uczennice Anna Piterow i Maya Huffein odśpiewały hymny. Dyrektor podziękowała uczniom za bardzo pracowity rok, za udział we wszelkich konkursach polonijnych i międzynarodowych. Podziękowała rodzicom za dopilnowanie, aby ich dzieci uczęszczały w soboty do polskiej szkoły, za pracę społeczną i współpracę ze szkołą. Wyróżniła sponsorów i społeczników, woluntariuszy za prowadzenie strony internetowej, nagłośnienia i filmowania imprez szkolnych, prowadzenia biblioteki i wydawania szkolnej gazetki „Płomyk”. Podziękowała paniom Joannie Plis za opieką nad gromadą skrzatów Biedronki, Bogusławie Posłusznej i Lucynie Naprawie za opiekę nad zuchami i harcerkami.

Podczas uroczystości pożegnano absolwentów i abiturientów. Trzynastu uczniów klasy 8 uzyskało miano absolwenta PSD im. H. Sienkiewicza, dyplomy i nagrody absolwentom wręczyła wychowawczyni Anna Trykozko. Wychowawczyni Barbara Rutkowski pożegnała trójkę swoich tegorocznych maturzystów-abiturientów: Annę Piterow, Piotra Piterowa, Dominikę Borzemską. Obie panie ze wzruszeniem pożegnały swoich wychowanków, przypomniały najmilsze wspólnie spędzone chwile i po matczynemu udzieliły ostatnich porad i wskazówek na przyszłość. Absolwenci otrzymali listy gratulacyjne od ambasadora RP z Waszyngtonu, ministra edukacji narodowej oraz nagrody ufundowane przez Unię Polsko-Słowiańską, Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza, a także dyplomy ufundowane przez prezesa Centrali PSD. Prezes Towarzystwa Oświatowego Zuzanna Żurek nagrodziła 10 uczniów za całoroczną pracę społeczną. Ponad 30 uczniów otrzymało dyplomy za 100-procentową frekwencję – nie opuścili ani jednego dnia zajęć szkolnych. Nagrody otrzymali uczniowie udzielający się w kółkach tanecznym i plastycznym oraz ci, którzy wzięli udział w konkursach międzyszkolnych i międzynarodowych, uroczystościach narodowo-patriotycznych. Wszystkie nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce oraz nagrody specjalne wręczyli wychowawcy w swoich klasach po uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej znani szkolni soliści przedstawili ulubione przeboje. Do tradycji należy, po zakończeniu roku szkolnego, uroczyste spotkanie przy wspólnym stole, m.in. dyrekcji i nauczycieli z władzami Towarzystwa Oświatowego i przedstawicielami rodziców. Prezes Zuzanna Żurek podziękowała wszystkim za wspaniałą pracę w utrzymaniu i rozwoju szkoły i wielkim zadowoleniem wspomniała o przygotowaniach jubileuszu z okazji 85-lecia istnienia Polskiej Szkoły Dokształcającej im. H. Sienkiewicza, który odbędzie się jesienią tego roku.

Autor: ELŻBIETA POPŁAWSKA