III Festiwal Szkół Polonijnych

76

30 kwietnia 2017 roku W gościnnych progach Polskiej Szkoły Dokształcającej im. św. Faustyny w Ozone Park, NY, odbyła się trzecia edycja Festiwalu Szkół Polonijnych związana z tegorocznymi obchodami Roku Rzeki Wisły, ustanowionymi przez Sejm RP, oraz obchodzonym w roku ubiegłym wydarzeniem upamiętniającym 1050. rocznicę chrztu Polski.


Celem festiwalu, podobnie jak w poprzednich latach, było integrowanie polonijnych społeczności szkolnych, promowanie szkół i talentów uczniów poprzez prezentowanie dorobku artystycznego oraz rozwijanie umiejętności językowych młodzieży, poprzez muzykę, śpiew i zabawę. Kształtowanie wartości moralnych, patriotycznych uczniów jako ważnego czynnika wychowawczego, integrującego współczesne młode pokolenie Polaków. Tegoroczny festiwal miał za zadanie przybliżenie dzieciom i młodzieży informacji o krainach geograficznych, przez które przepływa rzeka Wisła, oraz zaprezentowanie piękna miast historycznie związanych z rzeką. Nawiązanie do ubiegłorocznych wydarzeń upamiętniających 1050. rocznicę chrztu Polski miało na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży o ważnej rocznicy chrztu Polski oraz o ponadtysiącletniej narodowej historii i chrześcijańskiej tradycji naszego kraju.

W festiwalu uczestniczyło 29 szkół zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających, patronat nad nim objęli: Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku i Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, a pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda przesłała uczestnikom 3-minutowe nagranie z gratulacjami i życzeniami dobrej zabawy. Na festiwalu nie zabrakło też gości honorowych: konsulat RP w Nowym Jorku reprezentowała wicekonsul Alicja Tunk, a PSFUK – przewodnicząca Rady Dyrektorów Małgorzata Gradzki oraz jej członkowie: Małgorzata Wadowska, Paweł Maciąg i Małgorzata Czajkowska.

Dużą atrakcją festiwalu byli zaproszeni goście z Polski: Rafał Witek, autor książek dla dzieci, który urozmaicał spotkanie recytacją własnych wierszy, oraz aktor i reżyser teatralny Rafał Mohr, którego zdolności aktorsko-reżyserskie pomagały dzieciom w prezentacji ich umiejętności. Na marginesie warto zaznaczyć, że uczniowie szkół polonijnych w Connecticut, New Jersey i Nowy Jork mieli okazję spotkać się z zaproszonymi artystami na warsztatach literacko-aktorskich zarówno w dniach poprzedzających festiwal, jak i po nim.
Zaangażowanie wielu szkół, ich uczniów, nauczycieli i rodziców w III Festiwalu udowodniło po raz kolejny, że pomysł zarządu CPSD takiej formy spotkań społeczności szkół polonijnych był strzałem w dziesiątkę. Festiwal był okazją do zaprezentowania szerokiej gamy umiejętności uczniów szkół polonijnych, czego wyrazem były piękne prace plastyczne przedstawiające proporczyki nadwiślańskich miast w wykonaniu uczniów klas 0-3, plakaty o nadwiślańskich krajobrazach i budowlach miast wykonane przez dzieci z klas 4-6 oraz uroczystość chrztu Polski przelana na płótno przez najstarszych. Nie zabrakło też wierszy poświęconych rzece Wiśle oraz opowiadań związanych z Wisłą i miastami nad nią położonymi. Wielu wrażeń dostarczyły dzieci wykonujące piosenki regionów położonych nad Wisłą oraz liczne i różne interpretacje legendy o powstaniu rzeki Wisły. Nie można tu oczywiście pominąć 18 stoisk prezentujących miasta i rejony położone nad Wisłą, które były dowodem wyobraźni, pomysłowości i pracowitości ich wykonawców. Żeby docenić ogrom pracy włożony w ich przygotowanie, należy odwiedzić stronę centrali www.centralapolskichszkol.com.
Festiwal w pełni spełnił swoje założenia. Oprócz wspaniałej okazji do integracji i spotkania społeczności polonijnej był też lekcją historii i geografii dla najmłodszych i wędrówką do wspomnień dla dorosłych.

Tego typu przedsięwzięcia Centrali Polskich Szkół Dokształcających są możliwe jedynie dzięki wsparciu finansowym sponsorów, którzy doceniają znaczenie edukacji młodych pokoleń Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Szczególne podziękowania należą się wieloletniemu sponsorowi CPSD – Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, jak również takim organizacjom, jak Polish National Tourist Office i Lowell International Food oraz prywatnym darczyńcom: Janusz Grabinski-Jepol Construction, Arthurt's Funeral Chapels, Anna Pawlowska – general dentistry, Pulaski Association Business & Profesional Men, Victoria Consulting & Development, Michał Siwiec – Phoenix Scaffolding, Bacik Company of New York – Sławomir Górecki.

Autor: Bożena Mahmoud