Instytut Piłsudskiego apeluje o pomoc

75

Władze nowojorskiego Instytutu Józefa Piłsudskiego zwróciły się do Polonii z apelem o pomoc finansową na dalszą digitalizację swoich zasobów archiwalnych. "Nasza sytuacja stała się krytyczna. Nie chcielibyśmy przerywać pracy, z której wyników już w tej chwili korzysta 20 tysięcy badaczy historii rocznie" – czytamy w odezwie.

„Przez ostatnich kilka lat instytucje rządowe w Polsce wspierały pracę nad digitalizacją zasobów, fundując skromne granty i stypendia dla polskich archiwistów. W tym roku pomoc ta niespodziewanie się urwała” – czytamy w kolejnych zdaniach.

Dofinansowanie to przyznawane było raz w roku w drodze konkursu. W czerwcu 2013 Instytut otrzymał decyzję odmowną. „Nikt z nas nie zna konkretnych powodów, dla których tak się stało – mówi dr Magda Kapuścińska, prezes Instytutu Piłsudskiego. – Pomoc finansowa płynęła do nas na program digitalizacji z Senatu RP. Od dwóch lat dofinansowywaniem instytucji polonijnych zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które stawia na realizację innych programów, i w tym roku nie dostaliśmy funduszy na ten ważny projekt. Jednak dzisiaj mamy spotkanie z przedstawicielem MSZ-u, który ponoć ma dla nas dobre wiadomości” – kontynuuje pani prezes.

„Chodzi wyłącznie o dofinansowanie na digitalizację. Cyfryzacja materiałów, program ważny dla polskiego dziedzictwa, posuwa się teraz bardzo powoli, ponieważ nie możemy zatrudnić specjalistów. Pracują przy nim wolontariusze, którzy przychodzą i odchodzą” – wyjaśnia prezes Kapuścińska.

„Wysłaliśmy ten apel, aby powiadomić Polonię o zaistniałej sytuacji – mówi dyrektor wykonawcza Instytutu Iwona Korga. – I jest odzew. Ludzie przesyłają pieniądze, głównie elektronicznie przez stronę internetową. Dostajemy też porady i dobre słowa. Zwróciliśmy się także do innych instytucji rządowych w Polsce. Odpowiedziało już Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki temu na dwa miesiące przyjadą do nas dwie osoby z Archiwów Państwowych, które będą pracować nad digitalizacją”.

Apel został rozesłany drogą mailową i zamieszczony na stronie internetowej Instytutu. Digitalizacja zasobów archiwalnych to w tej chwili jedno z najważniejszych zadań instytucji. Ma ona uchronić przed zniszczeniem oraz przed zapomnieniem ponad 1,5 miliona stron unikalnych dokumentów, które znajdują się w jej zbiorach. Dotyczą one historii Polski od 1863 roku do czasów obecnych. Należą do nich mi.n. teksty rozkazów, tajne dokumenty wojskowe, korespondencja, listy i wspomnienia, zdjęcia i wiele innych materiałów dokumentujących historię Polski i Polaków na świecie.

Digitalizacja trwa od 2009 r., a jej efektem są materiały udostępniane wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Instytutu. „Pragniemy kontynuować digitalizację, która zabezpiecza przed rozpadem unikalną dokumentację historyczną – piszą w apelu władze organizacji. – Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę na ten bardzo ważny cel”.

Wpłat można dokonać online na stronie www.pilsudski.org. Czeki wystawione na Pilsudski Institute można również wysłać na adres Instytutu, 180 Second Avenue, New York, NY 10003.

Autor: AT