Jesienny festiwal w Nowym Jorku. Polska powojenna w filmie dokumentalnym

0
0

Festiwal jest projektem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, organizowanym we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.

Z PRZESZŁOŚCI W DZIŚ

Rok 2018 jest dla Polaków rokiem wyjątkowym – świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. W każdym zakątku świata, gdzie żyją Polacy, pamiętają o 1918 roku, kiedy po 123 latach zaborów odzyskaliśmy swoje państwo. To fenomen na skalę światową, że zniewolony przez ponad wiek naród, wyniszczany przez zaborców: Rosję, Prusy i Austrię, któremu odebrano kraj, a próbowano jeszcze odebrać: język, kulturę, historię i wiarę, nie tylko się nie poddał, ale przeniósł wszystkie te wartości na następne pokolenia. Tylko dzięki Kościołowi i silnym rodzinom nie udało się zniszczyć ducha w Polakach. Umiłowanie ojczyzny i wolności pchało nas do powstań zbrojnych, do buntu – nawet najmłodszych, że wystarczy przypomnieć dzieci z Wrześni, które mimo kar cielesnych, odmówiły modlitwy w języku zaborcy.

Tamten czas, tamto kształtowanie sumień i ducha zaprocentowały w latach niemieckiej okupacji. To wtedy sprawdzili się ze swego patriotyzmu, urodzeni już w wolnej Polsce, wnukowie weteranów powstań XIX w. Pokolenie Kolumbów, które szło „na śmierć po kolei, Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec” (Juliusz Słowacki).

POWSTAŃCY WARSZAWSCY, LEŚNI, ŻOŁNIERZE NIEZŁOMNI

W roku 2018 czcimy ich wszystkich. Oddajemy hołd, przypominamy zapomnianych lub skazanych na zapomnienie. Mordowanych przez niemieckich i sowieckich okupantów, również po II wojnie światowej. Także tych z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Znanych i nieznanych powstańców z Poznania czy Gdańska, protestujących z Radomia, Lublina, Polkowic, Krakowa czy wielu innych miast, miasteczek i wsi. Polskich kapłanów, którzy oddali życie za wierność Panu Bogu i ojczyźnie. Świętych i błogosławionych, a także, wciąż jeszcze nazywanych i poznawanych.

FILMY I TWÓRCY

Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy ma również swój udział w świętowaniu polskiej niepodległości. Poza inicjatywami realizowanymi w kraju postanowiliśmy, dzięki wielu ludziom dobrej woli i energii, opowiedzieć o Polsce mieszkającym w Nowym Jorku Amerykanom. Człowiek XXI w. najlepiej odbiera przekaz filmowy, stąd pomysł, by naszą teraźniejszość i przeszłość w ten właśnie sposób przekazać. By dotrzeć do jak największej grupy młodych Amerykanów, przyszłej elity kraju, festiwal został zorganizowany na jednej z nowojorskich uczelni.
Prezentowane podczas festiwalu filmy, zrealizowane przez niezwykle zdolnych, wrażliwych i cenionych reżyserów, przybliżą widzom konkretnych bohaterów w kontekście czasów, w których żyli. Są nimi ludzie, którzy na trwałe zapisali się w historii Polski i świata. Bez których wiele spraw potoczyłoby się z pewnością inaczej, a niektóre wydarzenia po prostu nigdy nie miałyby miejsca.

Anna Pietraszek, Piotr Zarębski, Grzegorz Braun, Paweł Woldan, Mariusz Pilis czy najmłodsi ze wspomnianych, ale równie utalentowani G. Szreder i B. Gawron – to znani i uznani dokumentaliści. Nie tylko w Polsce. Do Nowego Jorku przybędą prawie wszyscy. Dzięki ich obecności w czasie projekcji widzowie będą mieli możliwość konfrontacji swojej percepcji dzieła z zamysłem jego autora. Pokazom filmów towarzyszyła będzie prelekcja dr. hab. prof. Jacka Knopka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, politologa, historyka i dziennikarza, pt. „Polska – żywa demokracja i jej wkład w rozwój cywilizacji”. Program festiwalu znajduje się na plakacie, którego autorem jest mieszkający w Nowym Jorku wybitny polski artysta Janusz Kapusta.

Autor: