Każdy może osiągnąć sukces

50

Marta Wesołowski, właścicielka i dyrektorka Kids Academy w Copiague na Long Island, dobrze znana Polonii, nie tylko w tej okolicy, ze swojego zaangażowania w działalność społeczną, kolejny raz przygotowała ciekawą inicjatywę.

– Marto, organizujesz szkolenie coachingowe w Copiague w lutym br. Słyszałam, że tego typu szkolenia cieszą się ogromnym powodzeniem w Polsce i całej Europie.
– Podczas ubiegłorocznego pobytu w Polsce poznałam dwie znane trenerki Agnieszkę Jurczyk-Dziełak i Martę Kwiecińską, z których każda jest jednocześnie coachem biznesu. Prowadzą one zajęcia i wydały już książkę „Podręcznik coacha Akademii Coacha ACC”. Nie miałam tyle czasu, aby odbyć takie szkolenie w Polsce, dlatego postanowiłam sprowadzić panie do USA, bo wiedziałam, że temat jest bardzo nośny i lokalna Polonia chętnie skorzysta z takiej możliwości. Tym bardziej że zajęcia zakończą się uznanym przez odpowiednie władze certyfikatem.

– Czym jest coaching?
– Odwołam się do podręcznika, w którym wyjaśniono, iż „coaching jest procesem zakładającym, że każdy człowiek posiada w sobie niezbędne kompetycje do osiągnięcia sukcesu. W coachingu uczestniczą coach i klient wraz jego celami. Szkolenie coachingowe obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

– Dla kogo głównie przygotowane jest takie szkolenie?
– Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które: rozwijają firmy, zajmują się biznesem, stosują lub chcą stosować coachingowy styl zarządzania, chcą zmiany w swoim życiu – budują lub rozwijają zespoły sprzedażowe, są menedżerami lub pracują z kadrą kierowniczą, w celu wzmocnienia organizacji (rozwój struktury, nowe szczeble awansu, wzrost sprzedaży, udziału w rynku itp.), mają świadomość korzyści płynących z rozwoju, budują swój autorytet i zaufanie.

– Kto będzie prowadził zajęcia?
– Tak jak już wspomniałam wcześniej, zajęcia będą prowadziły osoby bardzo doświadczone: Agnieszka Jurczyk-Dziełak i Marta Kwiecińska. Agnieszka Jurczyk-Dzielak z wykształcenia jest socjologiem. Ukończyła również studia menedżerskie na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi. Od ponad dziesięciu lat pracuje jako trener i coach biznesu. W tym czasie przeprowadziła wiele tysięcy godzin pracy rozwojowej z ludźmi. Marta Kwiecińska z coachingiem ma do czynienia od roku 2004, kiedy zarządzała zespołem sprzedażowym, a firma, w której pracowała, zatrudniała trenerów-coachów. W 2010 roku na studiach podyplomowych miała zajęcia z coachem, który ją zainspirował. Wtedy postanowiła pogłębiać wiedzę na ten temat i od tamtej pory działa w tej branży.

– Ile kosztuje takie szkolenie i jak długo trwa?
– Szkolenie coachingowe obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Odbywać się będzie w oddziale PSFUK w Copiague i w Kids Academy: 10, 13, 14, 15 lutego 2015 r.

***
Szkolenie coachingowe
10 lutego – 6:30 wiecz.-8:30 wiecz.
13 lutego – 5:30 ppoł.-8:30 wiecz.
14 lutego – 9:00-5:00 ppoł.
15 lutego – 9:00 rano-5:30 ppoł.
Szczegóły: acacc.pl; e-mail: [email protected]; kontakt: Marta Wesołowski, tel. (631) 774-7790.
Cena uczestnictwa jednej osoby – 400 dol. (obejmuje: coaching box, podręcznik coacha ACC oraz certyfikat). Istnieje możliwość akredytacji AC ACC oraz ICF.
http://icf.org.pl/pl85, associated-certified-coach-acc.html

Autor: Elżbieta Popławska