Kolejny krok do powstania liceum z polskim akcentem

0
5

International Academy for Culture, Arts, Science and Technology Charter School – CAST ma zapewnić edukację publiczną, w ramach której będzie realizowany m.in. Dual Polish-English Language Program oraz międzynarodowa wymiana młodzieży z Polską i Polonią zamieszkałą w innych krajach. Liceum to będzie jednak otwarte na wszystkie narodowości, rasy i grupy językowe reprezentowane przez społeczność zamieszkującą Yonkers. Poza tym będzie ono przeznaczone także dla dzieci utalentowanych i posiadających wysokie IQ, które w normalnej szkole mają różnego rodzaju problemy środowiskowe. Dodatkowo w czarterowym liceum CAST prowadzony będzie program służący grupom uczniów o specjalnych potrzebach, takim jak osoby niepełnosprawne i dzieci specjalnej troski oraz mającym problemy z nauką. Spektrum działalności tej placówki jest bardzo szerokie, ale jest ono uwarunkowane zapotrzebowaniem społeczności zamieszkującej Yonkers. Szkoła Czarterowa Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Techniki – CAST, zgodnie z planami Fundacji Nowodworskiego, ma powstać na terenie kampusu parafii św. Kazimierza w Yonkers, na co również wstępną zgodę wydała już archidiecezja nowojorska.

LIST INTENCYJNY
Pod koniec maja Fundacja Nowodworskiego wystosowała do State University of New York Charter Schools Institute w Albany list intencyjny dotyczący powołania do życia Szkoły Czarterowej Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Techniki – CAST. Był to kolejny etap przygotowań związanych z uruchomieniem tej placówki oświatowej.

„W liście intencyjnym zawarta była nasza propozycja dotycząca utworzenia szkoły czarterowej wraz z zarysem jej założeń i programu oraz wieloma różnymi uzasadnieniami. Do niego dołączyliśmy plik kilkudziesięciu dokumentów, m.in. ze statystykami uzasadniającymi celowość istnienia tej szkoły” – wyjaśnia Jerzy Leśniak, prezes Fundacji Nowodworskiego i zarazem przewodniczący Rady Powierniczej CAST. Na odpowiedź nie trzeba było czekać zbyt długo, ponieważ już na początku czerwca SUNY Charter Schools Institute pozytywnie zaakceptował list intencyjny i wraz z odpowiedzią przesłał zaproszenie do dalszych działań mających na celu utworzenie CAST.

„Po sprawdzeniu dokumentów Instytut stwierdza, że list intencyjny, który został nam przedłożony, jest odpowiedni i wystarczający, w związku z czym zapraszamy wasz zespół założycielski do złożenia pełnej propozycji opracowanej na podstawie standardowych warunków znajdujących się we wniosku '2018 SUNY Request for Proposals'” – napisał w odpowiedzi Keegan Prue, analityk programowy w SUNY Charter Schools Institute. Tym samym komitet organizacyjny szkoły czarterowej, działający przy Fundacji Nowodworskiego, otrzymał zielone światło do dalszej pracy nad uruchomieniem liceum CAST.

„Zachęcili nas do złożenia pełnego wniosku zawierającego 47 różnych zagadnień, które musimy opracować. Dotyczą one wielu kwestii, począwszy od spraw naukowych, poprzez obsadę stanowisk, aż po lokalizację naszej placówki i jej finansowanie” – wyjaśnia Jerzy Leśniak,dodając, że wiąże się to z ogromem pracy, jaką muszą wykonać, by dokładnie wszystko przygotować, a mają na to tylko kilka miesięcy. Dodatkowo pakiet ten musi także zawierać wiele umów z różnymi instytucjami, organizacjami, a nawet z nauczycielami.

Aplikacja musi być złożona do lutego przyszłego roku. Okazuje się jednak, że proces legislacyjny związany z uruchomieniem Szkoły Czarterowej Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Techniki nie kończy się na złożeniu wymaganych dokumentów, ani nawet na ich pozytywnym zaopiniowaniu.

„Później czeka nas spotkanie ze specjalną komisją, która musi z nami, czyli organizatorami szkoły, przeprowadzić dodatkowe rozmowy. Wówczas będziemy musieli także dograć wszelkie kwestie dotyczące jej finansowania naszej placówki oświatowej” – mówi prezes Fundacji Nowodworskiego.

URUCHOMIENIE CAST
W związku ze sprawami formalnymi, które muszą zostać zatwierdzone przez SUNY Charter Schools Institute, oraz remontem pomieszczeń, w których powstanie szkoła, inauguracja jej działalności nieco się opóźni w stosunku do pierwotnych założeń i planowana jest na 2020 rok.

„Jednak wcześniej zamierzamy rozpoczęcie z pierwszą grupą zajęć podobnych do tych, które obecnie prowadzi Fundacja Nowodworskiego. Będą się one odbywały w budynku, w którym w przyszłości znajdzie się Szkoła Czarterowa Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Techniki, ponieważ częściowo jest on już użytkowany” – wyjaśnia Jerzy Leśniak dodając, że wraz z upływem czasu będą się także starali stopniowo rozszerzać zakres swoich seminariów i zajęć.

Do tej pory Fundacja Nowodworskiego zapewniała edukację artystyczną i muzyczną społecznościom w Nowym Jorku, a także w regionie Hudson Valley. Prowadziła również programy edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w specjalnym okręgu szkolnym z siedzibą w Westchester oraz programy szkolne i weekendowe na osiedlach mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach, a także w bibliotekach i innych instytucjach społecznych i kulturalnych.

Mimo wielu trudności, na jakie komitet założycielski Szkoły Czarterowej Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Techniki – CAST napotyka przy okazji realizacji poszczególnych etapów związanych z jej uruchomieniem, nikt z nich się nie poddaje, tylko wspólnie dążą do zamierzonego celu.

„Cały czas działamy, spotykamy się z różnymi osobami i politykami oraz lokalnymi korporacjami zajmującymi się rozwojem miasta lub powiatu i szukamy źródeł finansowania, w tym także poprzez różne programy stanowe” – zapewnia Jerzy Leśniak. Prezes Fundacji Nowodworskiego dodaje również, że wszyscy są w to zaangażowani na zasadzie pracy społecznej. „Osoby, które się tym zajmują robią to na zasadzie wolontariatu, a nie płatnych etatów. W związku z tym czas, który mogą poświęcić na sprawy przygotowania szkoły do działania, w ich przypadku, jest mocno ograniczony” – stwierdza przewodniczący Rady Powierniczej CAST. Należy również podkreślić, że prace przy organizacji podobnych szkół zajmowały do tej pory od 4 do 5 lat.

CELE PROGRAMOWE CAST
Misją Szkoły Czarterowej Międzynarodowej Akademii Kultury, Sztuki, Nauki i Techniki – CAST będzie edukacja oraz realizacja programu kulturalnego i artystycznego dla wszystkich dzieci mieszkających w Yonkers, które zdecydują się do niej uczęszczać. Będą również mogli do niej uczęszczać uczniowie wywodzący się z Polonii amerykańskiej oraz przybywającej z innych krajów, w tym także z Polski. Placówka ma zapewnić możliwość edukacji, która przygotuje absolwentów do bycia obywatelami świata.

W liceum tym będzie realizowany m.in. Dual Polish-English Language Program wzbogacony międzynarodową wymianą młodzieży z Polską i Polonią zamieszkałą w innych państwach, a także wakacyjnymi pobytami w naszym kraju jako ścieżką do nauki na polskich wyższych uczelniach. Dzięki temu – dla uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach – będzie istniała możliwość odbycia studiów po dużo niższych kosztach niż w USA, szczególnie w takich dziedzinach jak medycyna czy inżynieria.

Zaistnienie grupy Amerykanów z ukończonymi studiami w Polsce pomoże poprawić wizerunek Polski w USA oraz wzmocni pozytywny odbiór Polonii w Yonkers i rejonie Nowego Jorku. W przyszłości planowane jest także nawiązanie współpracy z chińskimi i włoskimi szkołami średnimi w innych krajach, z którymi doradcy CAST mają już przetarte kontakty, m.in. z Włochami (Stacy Kurylo, Jerzy Leśniak) czy Chinami (Małgorzata Kellis, Yiduo Liu).

Główne cele czarterowego liceum to:
• programy wyspecjalizowane w cyberbezpieczeństwie, biotechnologii, programowaniu oraz innych nowych kierunkach
• kursy dające kredyty uniwersyteckie i przygotowujące do studiów
• akceptacja na najlepsze uniwersytety i uzyskanie wymarzonej pracy
• inspirujące programy prowadzone przez wybitnych artystów w dziedzinie muzyki, sztuki, teatru i kultury polskiej
• poznanie uniwersalnej humanistycznej filozofii chrześcijańskiej.

CAST zamierza wprowadzić także specjalny program związany z indywidualnym tokiem nauczania, co będzie realizowane wspólnie z siecią szkół krajowych Big Picture Learning, uznawaną za jedną z najlepszych w Stanach Zjednoczonych pod względem osiągnięć programowych i wiedzy uczniów.

Projekt ten umożliwia kształcenie dzieci nie zainteresowanych studiami w kierunku zdobycia przez nich specjalistycznego zawodu – coś na wzór polskich techników. Pomocą będą tu służyły praktyki wakacyjne w odpowiednich firmach lokalnych w Nowym Jorku i Yonkers oraz w Polsce. Osoby zainteresowane współpracą ze szkołą CAST mogą się kontaktować z Jerzym Leśniakiem poprzez e-mail: [email protected].

Autor: WOJTEK MAŚLANKA