Konsultacje wideo, telekonferencje

W klinice dra Dariusza Nasiek

131
Dr Dariusz Nasiek zaprasza pacjentów na konsultacje przez telefon/Z ARCHIWUM DR. D. NASIEKA

Nikogo już nie dziwi, że robot wykonuje operacje oka czy jamy brzusznej, niemal bez żadnych śladów, a dron dostarcza krew potrzebną do operacji w ciągu bardzo krótkiego czasu. Jednak najnowsze technologie telefonii komórkowej zrewolucjonizują kompletnie układ między lekarzem i pacjentem.

Pacjent staje się centrum zainteresowania, posiada możliwość dostępu do swoich własnych danych medycznych i dzięki temu ma możliwość ustalenia swojej własnej diagnozy i zaproponowania swojego własnego leczenia, łącznie z konfrontacją czy odwołaniem się do tzw. medycyny alternatywnej.

Autonomiczna medycyna – czyli pacjenci będą mogli zasugerować swoją własną diagnozę – to kwestia niedalekiej przyszłości, na którą musimy być przygotowani już dzisiaj. Dostęp do ogromnej liczby informacji i nowych możliwości przesyłania ich, takie jak np. fotografia komórkowa, przesłanie zdjęć, już teraz daje nieznane dotąd możliwości diagnostyczne na odległość.

Wspomniana fotografia, możliwości wykonania natychmiastowego skaningu z możliwością robienia wielokrotnych powiększeń oraz podłączenia dodatkowych urządzeń rozpoznających sygnały z naszego organizmu umożliwią w niedalekiej przyszłości postawienie diagnozy na odległość, która może być będzie dokładniejsza, niż ta przy bezpośrednim spotkaniu z lekarzem.

Mimo że lekarze są ogólnie dostępni, to możliwość konsultacji na odległość umożliwi i zapewni szybką dostępność do profesjonalistów z zakresu zdrowia wszystkim potrzebującym, którzy dawniej nie mogli się do nich dostać (ze względu na odległość i brak możliwości transportowych, ect.).
Komputerowe technologie wykorzystane w medycynie w najbliższej przyszłości dają pacjentowi dużo większą autonomię i jeszcze bardziej znaczącą rolę przy podejmowaniu decyzji. Przez lata lekarz był uznawany za autorytet nie do podważenia. Ta patriarchalna rola lekarza już wkrótce może się bardzo zmienić. Dodatkowa informacja – jak informacja genetyczna na podstawie ogromnej liczby danych – pozwoli pacjentowi na merytoryczną współpracę z lekarzem i podejmowanie własnej decyzji.
Już teraz niektóre konsultacje można przeprowadzać na odległość, z domu, i praktycznie 24 godziny na dobę, a w najbliższej aptece odebrać lekarstwo zasugerowane przez doktora.

Jak wykazały badania, pacjenci spędzają też dużo mniej czasu w szpitalu. W ostatnich 40 latach – od 1975 do 2015 roku – liczba szpitali w Stanach Zjednoczonych zmalała z ponad 7000 do mniej niż 5000, a liczba łóżek w tych szpitalach jest też wielokrotnie mniejsza.

Wiele zabiegów i procedur, które wymagały leczenia szpitalnego i pozostawania w szpitalu przez wiele dni, dzisiaj odbywa się w trybie „outpatient” w ciągu mniej niż 24 godzin. Konieczności wizyt kontrolnych po pobycie w szpitalu również ulegną znaczącej zmianie – monitorowanie na odległość tzw. conference call, czy komputerowe połączenie, umożliwiają monitorowanie pacjenta na odległość z ich domu bez konieczności powrotu do szpitala na kolejną kontrolną wizytę.
Obecnie 75 proc. Amerykanów preferuje wizytę przez telefon, tzn. wirtualną, w stosunku do tej tradycyjnej, gdzie trzeba (czasem bardzo długo) czekać w gabinecie na lekarza, zanim się go zobaczy.

Już dzisiaj znana jest ogromna liczba możliwości zbierania danych fizjologicznych, anatomicznych i innych za pomocą różnego rodzaju sensorów, jak np. EKG, które w przyszłości będą miały ogromny wpływ na sposób leczenia i diagnozowania. To wszystko, będzie odbywało się w ramach gromadzenia tak zwanego Big Data (nieograniczona baza danych) i automatycznego analizowania tego, co umożliwi natychmiastowy dostęp do przetworzonych informacji. Tym samym poprawi się dokładność diagnostyczna, co bez współczesnej komunikacyjnej technologii było niemożliwe.

Priorytetem będzie ochrona tych danych przed hakerami, w podobny sposób jak zabezpieczenie naszych kont bankowych, podobnie jak zachowanie prywatności w komunikacji.

Idąc z duchem czasu, dzięki możliwości telekomunikacji z zachowaniem całkowitej prywatności połączeń, dr Dariusz Nasiek, po raz pierwszy zaprasza pacjentów na konsultacje przez telefon. Taka możliwość istnieje, dzięki technologii, jak Skype, WhatsApp, FaceTime. Jest to dodatkowy bardzo ważny element ułatwiający podjęcie właściwej medycznej decyzji. Takie konsultacje są całkowicie bezpłatne.

Klinika Medycyny Estetycznej
800 River Drive
Garfield, NJ 07026
tel. (973) 773-7730
nr tel. kliniki dr Dariusza Nasieka jest jednocześnie nr. FaceTime i WhatsApp