KRONIKA NOWEGO JORKU. Kiedy uśmiecha się dziecko…

114

W sobotę, 19 lutego 2011 roku, w Polonaise Terrace na Brooklynie Children’s Smile Foundation zorganizowała charytatywny Bal Walentynkowy. Oczywiście dobrze się bawiono, ale też – jak zwykle – zbierano pieniądze dla potrzebujących.


Zdjęcia: Elżbieta Popławska
Dorota Andraka (w środku) odbiera życzenia od przedstawicieli zarządu Centrali Polskich Szkół Dokształcających: Waldemara Kołakowskiego (sekretarz finansowy) i Lucyny Lis (sekretarz protokołowy)

W sobotę, 19 lutego 2011 roku, w Polonaise Terrace na Brooklynie Children’s Smile Foundation zorganizowała charytatywny Bal Walentynkowy. Oczywiście dobrze się bawiono, ale też – jak zwykle – zbierano pieniądze dla potrzebujących.

Inicjatorem utworzenia Children’s Smile Foundation był Krzysztof Rostek, prezes Bridge Realty Servicing Group Inc. z Maspeth, NY. W roku 2003 fundacja została formalnie zatwierdzona, uzyskując status organizacji charytatywnej. W listopadzie została więc powołana Rada Dyrektorów.

KRZYSZTOF ROSTEK – KAWALER ORDERU UŚMIECHU
Latem 1999 roku, przebywając na wakacjach w Polsce, odwiedził Dom Dziecka w swoim rodzinnym mieście – Stalowej Woli. Dzieci z wielką radością otwierały upominki przywiezione przez pana Krzysztofa. Nietrudno jednak było zauważyć prawdziwe potrzeby dzieci, które w tym domu przebywały i mieszkały. Dyrekcja zapoznała pana Krzysztofa z problemami placówki. I tak narodziła się idea pomocy dzieciom w domach dziecka. W pierwszej fazie działalność fundacji ograniczyła się do pomocy dla Domu Dziecka w Stalowej Woli. Potem fundacja objęła swoim zasięgiem także domy dziecka w Białymstoku i Jeleniej Górze.
Początkowo Krzysztof Rostek organizował zbiórkę odzieży, zabawek, przyborów szkolnych, słodyczy itp. z grupą oddanych przyjaciół. Aby wesprzeć dzieci finansowo, żeby mogły pojechać do teatru lub na piknik, organizowali np. aukcje ich rysunków.
Od 12 lat fundacja ma ten sam cel – nieść pomoc dzieciom skrzywdzonym przez los.
Nie sposób wymienić wszystkich, którym pomogła. Wszystko jest udokumentowane. Z działalnością fundacji można się zapoznać na stronie: www.childrenssmailefoundation.com.
Tylko w minionym roku 2010 na balu charytatywnym zebrano 6400 dolarów, które w całości przekazano dla 16-letniej Ani na rehabilitację. Dziewczynka od urodzenia jest skazana na wózek inwalidzki. Podczas ubiegłorocznej zabawy wiosennej, zorganizowanej z myślą o pomocy dla trzech dorastających dziewczynek – sióstr w wieku 13, 14 i 15 lat – których mama od kilku lat leży sparaliżowana po wypadku samochodowym. Zebrane 6300 dolarów przeznaczono na wydatki edukacyjne dziewcząt.
Pan Krzysztof Rostek w roku 2004 otrzymał Order Uśmiechu. Odznaczenie w formie medalu, przedstawiającego uśmiechnięte słoneczko, przyznawane jest w Polsce przez Międzynarodowa Kapitułę Uśmiechu z siedzibą w Warszawie. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje osoba dorosła, której działalność przynosi dzieciom najwięcej radości i często przyczynia się do ratowania życia. O odznaczenie dla pana Krzysztofa wystąpiły do Kapituły Orderu Uśmiechu dzieci z Domu Dziecka ze Stalowej Woli. Kawalerami Orderu Uśmiechu jest obecnie 915 osób z 45 krajów.
To wielki zaszczyt dla Polonii mieć w swoich szeregach tak zacną osobę rozdającą uśmiech dzieciom, i to tym najbardziej potrzebującym.

Od lewej: prof. Andrzej Dąbrowski – rektor UMCS w Lublinie, prof. Jan Mazur i Marek Andraka

DOROTA ANDRAKA WYRÓŻNIONA
Polonia była zawsze wrażliwa na potrzeby chorych lub w inny sposób pokrzywdzonych dzieci. Stąd bilety na bal wykupione kilka dni przed terminem. Przybyły nie tylko osoby zamieszkałe na Greenpoincie. Wśród zaproszonych gości obecni byli konsulowie: Marek Skulimowski z małżonką oraz Piotr Janicki; przebywający z wizytą w Nowym Jorku prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – rektor UMCS w Lublinie i prof. dr hab. Jan Mazur – dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Liczną grupę wspierającą stanowili przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Pułaski Association of Business and Professional Men Inc, przedstawiciele Centrali Polskich Szkół Dokształcających, dyrektorzy polskich szkół zrzeszonych w Centrali z kilku wschodnich stanów, wielu polonijnych biznesmenów, przedstawiciele polonijnego świata kultury i sztuki.
Gościem specjalnym balu była Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Rada Dyrektorów Children’s Smile Foundation uhonorowała panią prezes prestiżowym wyróżnieniem za szczególne zaangażowanie na rzecz edukacji młodej amerykańskiej Polonii. Z tej okazji wydano specjalny pamiętnik, w którym każdy mógł wpisać życzenia i gratulacje zarówno dla pani prezes, jak i dla fundacji. Na uroczystość uhonorowania Doroty Andraki przybyli członkowie jej najbliższej rodziny, przyjaciele, uczniowie i wychowankowie z Polskiej Szkoły przy parafii św.św. Cyryla i Metodego. Bożym słowem przywitał i pobłogosławił zebranych bardzo ceniony i lubiany przez Polonię ksiądz Piotr Żendzian. Prałat nie szczędził pięknych i dobrych słów pod adresem wszystkich ludzi dobre woli zgromadzonych na sali. Pogratulował też wyróżnienia pani prezes.
Dorota Andraka od 1997 roku pełni funkcję dyrektora Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii św.św. Cyryla i Metodego na Brooklynie. Swoją pracę pedagogiczna rozpoczęła w Polsce w 1982 roku. Jest absolwentką Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, aktualnie doktorantką na Akademii Pedagogicznej KEN w Krakowie. Jest inicjatorką otwarcia lektoratu języka polskiego w Nassau Community College. W 2003 r. została zastępcą prezesa CPSD w Ameryce, a od 2005 r. pełni funkcję prezesa, kierując pracą 65 szkół polonijnych z 8200 uczniami i 1200 nauczycielami. Wspomaga wiele charytatywnych inicjatyw, udziela pomocy uczniom z rodzin wielodzietnych. Jest współorganizatorem Polish Regents Exam oraz Międzynarodowego Egzaminu Certyfikacyjnego z języka polskiego jako obcego, nad którym nadzór pełni MEN w Polsce. Za swoją pracę otrzymała wiele wyróżnień i nagród.

Uczniowie z Polskiej Szkoły przy parafii św.św. Cyryla i Metodego na Brooklynie, wychowankowie Doroty Andraki, składają jej życzenia

NA POMOC DLA MATKI Z DZIECKIEM…
Gospodarzem tej wyjątkowej imprezy był Bogdan Chmielewski, prezes Fundacji Uśmiech Dziecka, wspaniały orator, który doskonale poradził sobie ze wszystkimi powitaniami i prezentacjami.
A atrakcji było bardzo wiele: pokaz tańca w wykonaniu par tanecznych z renomowanej szkoły tańca Józefa Pałki – Joseph’s Dance Studio. Licytacja 120 czekolad trwała zaledwie kilka minut. Wszyscy doskonale się bawili przy licytacji krawatów, które spontanicznie zdjęli i wystawili na sprzedaż: mecenas Romuald Magda, Bogdan Bachorowski i konsul Marek Skulimowski, a jego żona Agnieszka przekazała na licytację apaszkę. Rektor UMCS Andrzej Dąbrowski przekazał olejny obraz z widokiem urokliwego Kazimierza Dolnego. Wielkie zainteresowanie wzbudziły wystawione na licytację karykatury uczestników imprezy, które "na żywo" wykonywał Ryszard Druch. Wszystkie przedmioty osiągnęły w błyskawicznym tempie niebagatelne ceny. Przy wyśmienitej kolacji i dźwiękach dobrej muzyki zespołu Secret wszyscy bawili się znakomicie.
Dochód z licytacji – blisko 3000 dolarów – zostanie przeznaczony na pomoc dla matki z dzieckiem, którzy – na skutek pożaru – stracili dorobek życia.
"Kiedy uśmiecha się dziecko, uśmiecha się cały świat" – powiedział kiedyś Janusz Korczak. Doskonale to rozumiemy zwłaszcza wtedy, kiedy stoi obok nas gromadka uśmiechniętych maluchów. Tak najczęściej okazują swoją wdzięczność za naszą rodzicielska, nauczycielską czy przyjacielską pomoc i uczucie.
Zarząd Children’s Smile Foundation: Bogdan  Chmielewski – prezes, Krzysztof Rostek – wiceprezes, Beata Pudełko – skarbnik, Aldona Trzeciak – sekretarz zarządu. Dyrektoriat: Andrzej Grzegorzewski, Waldemar Kułakowski, Ewa Musiol, Joanna Mróz-Rakowicz, Waldemar Rakowicz, Eryka Volker, msgr Peter Żendzian. Dyrektor administracyjny i organizacyjny – Katarzyna Zera.

Children’s Smile Foundation
60- 43 Maspeth Ave.
Maspeth, NY 11378
tel. (718) 894-6443
www.childrenssmailefoundation.com
[email protected]
konta bankowe:
JP Morgan Chase: 0555009304-65
Polish& Slavic Federal Credit Union: 1091496

Autor: Elżbieta Popławska