Ks. Darek poprowadzi Ridgewood Piątą Aleją

0
0

Ceremonia przekazania marszałkowskich insygniów odbyła się podczas zabawy karnawałowej, zorganizowanej w sobotę, 2 marca, w audytorium parafii św. Macieja na Ridgewood. Uczestniczyło w niej około 250 osób, wśród których nie brakowało gości specjalnych.

CEREMONIA MARSZAŁKOWSKA
W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Głównego Komitetu Parady Pułaskiego: przewodniczący Richard Zawisny i sekretarz Thomas Kazalski, a także Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2019 Darek Barcikowski i piastujący tę funkcję w 2017 roku mec. Sławomir Platta, oraz Agnieszka Duduś, menedżer oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej z Ridgewood, i ks. bp Neil Tiedemann, proboszcz parafii św. Macieja, który udzielił wszystkim okolicznościowego błogosławieństwa. Obecni byli także ubiegłoroczni przywódcy kontyngentu z Ridgewood: marszałek Tadeusz Jaracz i Miss Polonii Katherine Kozioł.

Ceremonię prowadziła Leokadia Juszczak, przewodnicząca Komitetu Parady Pułaskiego Dzielnicy Ridgewood, i Andrzej Paszkowski, przewodniczący Polonijnego Komitetu Parafialnego. W tym roku funkcję marszałka Ridgewood powierzono ks. Dariuszowi Blicharzowi, administratorowi parafii św. Macieja. Z kolei tytuł Miss Polonii 2019 przyznano Julii Godlewskiej, a Junior Miss Polonii Mai Orzechowskiej. Podczas uroczystości przekazania szarf oraz koron były okolicznościowe przemowy, podziękowania i gratulacje. Nie zabrakło kwiatów i upominków, a dla najładniejszych dziewczyn także certyfikatów ufundowanych przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową.

Ceremonia odbyła się w odświętnie udekorowanym audytorium, w którym dominowała biało-czerwona dekoracja. Pod sufitem wisiała stustopowa polska flaga, z którą w roku ubiegłym podczas Parady Pułaskiego maszerował kontyngent z Ridgewood.

Uroczystość rozpoczęła się od hymnów narodowych polskiego i amerykańskiego. Warto podkreślić, że mimo iż odegrano tylko pierwszą zwrotkę Mazura Dąbrowskiego, to po jej zakończeniu młodzi uczestnicy uroczystości zaczęli śpiewać kolejne. Uwagę zwrócił na to Wielki Marszałek Darek Barcikowski, który podczas swojego przemówienia powiedział:

„Widzę, że Ridgewood ma bardzo patriotyczną Polonię, bo hymn narodowy śpiewa do samego końca”. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa karnawałowa i wszyscy świetnie się bawili do późnych godzin nocnych przy muzyce zespołu Milano Next.

PRZEMOWY GOŚCI
Jedną z przemawiających osób był Wielki Marszałek Parady Pułaskiego 2019. Darek Barcikowski złożył gratulacje tegorocznym reprezentantom kontyngentu z Ridgewood oraz podziękowania ubiegłorocznemu marszałkowi i Miss Polonii, a także wszystkim uczestnikom październikowej manifestacji na Piątej Alei. Wyraził również wdzięczność dla Komitetu Głównego Parady Pułaskiego za wybór na Wielkiego Marszałka 2019 i przypomniał, że jest pierwszą osobą ze stanu Connecticut piastującą tę funkcję.

„Ten zaszczyt należy nie tylko do mnie, ale również do państwa i do wszystkich, którzy 6 października będą maszerować Piatą Aleją w Nowym Jorku” – podkreślił Barcikowski, zachęcając wszystkich do licznego udziału w tegorocznej paradzie.

Gratulacje złożył także Richard Zawisny, przewodniczący Głównego Komitetu Parady Pułaskiego. Przy okazji powiedział o wyróżnieniu, jakie spotkało ubiegłoroczny kontyngent z Ridgewood.

„Iwona Stefaniak, dyrektorka Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, wybrała zdjęcie z waszym kontyngentem i flagą, którą nieśliście na Piątej Alei. Ta fotografia będzie wywieszona w muzeum w Warce” – poinformował Richard Zawisny, wzbudzając wielki aplauz uczestników zabawy marszałkowskiej.

MARSZAŁEK RIDGEWOOD
Na czele kontyngentu z Ridgewood stanie lubiany przez mieszkańców tej dzielnicy kapłan – ks. Dariusz Blicharz.

„Dziękuję za to wyróżnienie, ale czuję też odpowiedzialność za to, aby Polonia na Ridgewood nieustannie wzrastała i jednoczyła się, a także abyśmy pięknie się reprezentowali na Piątej Alei i pokazali, że jesteśmy zjednoczeni, oraz że mamy coraz większy kontyngent – podkreślił ks. Dariusz Blicharz dodając, że jest bardzo wdzięczny za uhonorowanie go tym zaszczytnym tytułem. – Wiem, że będzie to piękny i niezapomniany czas, ponieważ nie jestem sam, tylko mam do pomocy wspaniałą i aktywną grupę, która wspiera mnie nieustannie, co także widać po dzisiejszej uroczystości” – dodał marszałek Ridgewood 2019.

Ks. Dariusz Blicharz zaznaczył, że będzie apelował do wszystkich parafian, a także rodziców i uczniów z Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej o liczny udział w paradzie „W zeszłym roku nasza szkoła pięknie się prezentowała na paradzie i mam nadzieję, że tak też będzie i tym razem” – powiedział kapłan.

Ks. Dariusz Blicharz został wyświęcony w 1991 roku w Lublinie, gdzie także ukończył seminarium duchowne. Od 2002 roku pełni posługę kapłańską na terenie Stanów Zjednoczonych. Rozpoczął ją jako wikariusz w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Brooklynie, później został przeniesiony do kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej, również w tej samej dzielnicy, a następnie do parafii św. Krzyża na Maspeth. Od roku 2016 pełni funkcję administratora w kościele św. Macieja na Rigdewood.

MISS I JUNIOR MISS POLONII
Tegoroczna Miss Polonii Ridgewood ma 18 lat i mieszka na Middle Village. Julia Godlewska pochodzi z Łomży, a do Stanów Zjednoczonych przyjechała w 2015 roku. Jest uczennicą 3 klasy International High School na Long Island City. Poza tym jest absolwentką szkoły muzycznej I stopnia, gra na gitarze i śpiewa w Grupie Wokalnej św. Macieja na Ridgewood. Interesuje się fotografią i rysowaniem, a także biologią i chemią. Kocha zwierzęta i marzy, by w przyszłości zostać weterynarzem. Wybór na Miss Polonii jest dla niej wielkim wyróżnieniem.

„Czuję się bardzo zaszczycona i cieszę się, że mogę reprezentować Ridgewood na Paradzie Pułaskiego. Po raz pierwszy będę pełniła taką poważną funkcję i początkowo bałam się podjąć takiego wyzwania, ale cieszę się, że jednak w końcu się zdecydowałam. Jestem z tego powodu bardzo dumna, ponieważ udowodniłam siebie, że mogę przezwyciężyć wszelkie obawy i lęki” – zdradziła Julia Godlewska.

Z kolei tytuł Junior Miss Polonii przypadł w udziale 7-letniej Mai Orzechowskiej, która jest uczennicą 2 klasy szkoły podstawowej PS 88 oraz drugiej klasy Polskiej Szkoły im. św. Jadwigi Królowej, działającej przy parafii św. Macieja. Poza tym Maya śpiewa w dziecięcym chórze, działającym przy tym kościele, a także pięknie maluje. Od trzech lat uczęszcza na zajęcia plastyczne do Touch of Beauty Atelier na Ridgewood.

„Jesteśmy bardzo dumni i bardzo cieszymy się z powodu wyboru naszej córki na Junior Miss Polonii z Ridgewood” – podkreśliła mama Mai, Małgorzata Orzechowska.

Autor: WOJTEK MAŚLANKA