Łączy nas Polska

101
Dziennikarze na forum uczestniczyli w ciekawych warsztatach szkoleniowych FOTO: AGATA PAWŁOWSKA. PAI

Inauguracja II Światowego Forum Mediów Polonijnych odbyła się 26 września w krakowskim Domu Polonii. W czterodniowym wydarzeniu wzięło udział 63 dziennikarzy z 31 krajów.

Przybyłych powitali w imieniu organizatorów: Teresa Sygnarek – prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Dariusz Piotr Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, i Tadeusz Adam Piłat – prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Uroczystość prowadziła Zenka Bańkowska – dyrektor programowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska.

W pierwszym dniu forum Teresa Sygnarek ogłosiła projekt stworzenia Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych.

Wszyscy dziennikarze polscy mieszkający za granicą, którzy przybyli do Krakowa na II Światowe Forum Mediów Polonijnych, mają Polskę w sercu. To pasjonaci. Pracują na wszystkich kontynentach, w różnych krajach, czasem bez wynagrodzenia, „pro publico bono”. Dlaczego? Ponieważ kochają Polskę, zależy im, żeby Polska i Polacy byli postrzegani w świecie z szacunkiem, na jaki zasługują, żeby prawdziwe fakty historyczne zwyciężyły nad promowaną w obcych językach wykrzywioną, nieprawdziwą wersją historyczną, dopasowaną do aktualnych interesów innych państw, żeby Polacy mogli być dumni ze swojego pochodzenia.

Teresa Sygnarek – prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, i Dariusz Piotr Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
FOTO: ANIA NAVAS

Doroczne Światowe Forum Mediów Polonijnych odbywa się w Polsce po raz drugi. Jest naturalną kontynuacją i rozszerzeniem Forum Europejskiego. Włączenie w to wydarzenie mediów polonijnych spoza Europy jest cenną inicjatywą. Polacy mieszkają bowiem w mniejszych lub większych skupiskach wszędzie na świecie. Media polonijne w formie tradycyjnej i coraz częściej w wydaniu elektronicznym są potrzebne wszędzie tam, gdzie są Polacy. Mają one ważne role do spełnienia – informacyjną oraz integracyjną.

Prof. Marek Rudnicki – kandydat Polonii do Senatu RP – podkreślił: „Rola dziennikarzy polonijnych w budowaniu pozytywnego wizerunku Polski poza jej granicami jest ogromna. Jeśli nie będziemy dbali jako państwo o budowanie tego wizerunku, to w sumie ojczyzna wiele na tym straci. Każdy Polak mieszkający za granicą na tym straci, ponieważ będzie on tam widziany takimi oczyma, jakimi przedstawiają go niechętne Polsce środowiska i obce media. Myślę, że wiele jest jeszcze do zrobienia. Dlatego tak ważne jest wspieranie dziennikarzy polonijnych”. 

Z dziennikarzami polonijnymi z całego świata spotkał się w Krakowie kandydat Polonii do Senatu RP prof. Marek Rudnicki (czwarty z lewej)
FOTO: WALDEMAR SOWIŃSKI

Waldemar Biniecki, polski publicysta mieszkający na stałe w USA, zaznaczył, że „nie mamy ostatnio zbyt przyjaznej koniunktury w prasie zagranicznej i musimy w tym kierunku coś robić. Jest to zadanie państwa polskiego, jest to nasze zadanie jako Polonii. Nie ma innej drogi dla promocji polskiej racji stanu, jak budowanie mostów ale ponad podziałami politycznymi”.

Dwujęzyczność mediów polonijnych wydaje się kluczowa w budowaniu dobrego wizerunku Polski w świecie, informowaniu innych narodów o prawdziwej, a nie zmanipulowanej historii naszego kraju, w uświadamianiu międzynarodowym społeczeństwom, jaka jest współczesna Polska i w jakim kierunku się rozwija.

Podczas forum dziennikarze mieli okazję uczestniczyć w ciekawych wykładach dotyczących między innymi takich tematów, jak: prawa autorskie w kontekście sztucznej inteligencji, obowiązującego w Polsce prawa do ochrony danych osobowych RODO i jego wpływu na zawód dziennikarza, etyki dziennikarskiej czy wolności słowa w mediach.

Odbyło się też kilka warsztatów szkoleniowych w grupach tematycznych: gazety drukowane, portale i blogi oraz radio i telewizja. 

Wykładowcą w grupie mediów internetowych był Piotr Marek, prezes CMS 4 Media i tipmedia (ogólnopolska sieć reklamowa). Jedną z uczestniczek forum była również polska dziennikarka radiowa, mieszkająca od lat w Chicago Jolanta Kaczmarska-Waltos, która uznała, że forum „rozwija się w dobrym kierunku i ma duży potencjał”. „Pomimo, że każdy kraj naszego zamieszkania (mówię tu o dziennikarzach przybyłych na forum) ma zupełnie inną specyfikę, to jednak pewne rzeczy są wspólne. Nasza rola jest wyjątkowa, bo dostarczamy wiadomości z pierwszej ręki. Teraz, przebywając w Polsce, widzę, jak bardzo to jest potrzebne i że jesteśmy z uwagą czytani, słuchani i oglądani” – podkreśliła.

Dziennikarze polonijni uzyskali dyplomy ukończenia szkolenia podczas forum FOTO: AGATA PAWŁOWSKA. PAI

Na zakończenie forum dziennikarze w nim uczestniczący przyjęli szereg wniosków i ustaleń dotyczących kierunków działań na przyszłość. Wszystkim zależy na wypracowaniu pozytywnych i trwałych relacji między mediami polonijnymi a polskimi, bo przecież „łączy nas Polska”.