Mali goście w naszej redakcji

84
Wspólne zdjęcie przed budynkiem Józefa Różańskiego, w którym mieści się redakcja „ Nowego Dziennika”. W ostatnim rzędzie od lewej stoją: Jakub Bienias, Amelia Hajduk, Olivia Denert, Adam Zambrano, Nicholas Czerepak, Justina Erszkowicz, Gabriella Markowski, Oliver Kiewlak, redaktor naczelna Jolanta Wysocka, red. Janusz Szlechta. W drugim rzędzie od góry (od lewej): nauczycielka Elżbieta Krakowski, Adrian Rudnik, Kaja Hajduk, Adrianna Erszkowicz, Nicole Oleszczuk, Jakub Kuchciak, David Kuchciak, nauczycielka Joanna Przybysz. W pierwszym rzędzie od lewej: Benjamin Czerepak, Maksymilian Lic, Jakub Lic, Weronika Szybowski, Kacper Denert, Mila Czarnecki i Emma Kiewlak FOTO: TOMASZ SZYBOWSKI

Redakcję "Nowego Dziennika" odwiedziły dzieci z kolonii zorganizowanych przez Polską Fundację Kulturalną w Clark w stanie New Jersey. 21-osobowa grupa przybyła rano w poniedziałek, 12 sierpnia, pod opieką swoich nauczycielek oraz prezesa fundacji Tomasza Szybowskiego. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „I ty też możesz zostać dziennikarzem".

Małych gości powitali redaktor naczelna tygodnika Jolanta Wysocka oraz dziennikarz Janusz Szlechta – oboje związani z redakcją od ponad 20 lat.

Redaktor naczelna tygodnika Jolanta Wysocka (pierwsza z prawej) opowiada, jak powstaje gazeta; w głębi – prezes Fundacji Kulturalnej w Clark Tomasz Szybowski
FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA/NOWY DZIENNIK

Dzieci – którymi opiekują się nauczycielki Joanna Przybysz, Emilia Denert oraz Elżbieta Krakowski – uczestniczą w drugim turnusie półkolonii zorganizowanej w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark. Fundacja zorganizuje w sierpniu cztery takie turnusy, a każdy z nich trwa od poniedziałku do piątku. Mogą wziąć w nich udział dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Mają one szansę miło spędzić czas oraz rozwijać swoje zainteresowania i talenty, uczestniczą bowiem w zajęciach sportowych, teatralnych, muzyczno-artystycznych oraz plastycznych.

„Po raz pierwszy zorganizowaliśmy taką formę opieki wakacyjnej w Polskiej Fundacji Kulturalnej, ponieważ chcieliśmy zaoferować naszym, polskim dzieciom polskie półkolonie – powiedział „Nowemu Dziennikowi” prezes Tomasz Szybowski. – Są to półkolonie z językiem polskim, z ciekawymi zajęciami prowadzonymi po polsku, z zabawami na świeżym powietrzu, z wycieczkami. Zajęcia prowadzą doświadczone i oddane edukacji nauczycielki z naszej szkoły. Nie jest to działalność mająca na celu zysk finansowy. Głównym celem jest stworzenie dla naszych dzieci takich wakacji, jakie pamiętamy z Polski” – podkreślił prezes Szybowski.

Jedną z atrakcji półkolonii stała się wycieczka do „Nowego Dziennika”, mającego swoją siedzibę w sąsiednim budynku Polskiej Fundacji Kulturalnej. Redaktor Jolanta Wysocka, oprowadzając dzieci po redakcji, wyjaśniała, jak wygląda praca zatrudnionych w niej osób i jak przebiegają poszczególne etapy przygotowywania gazety do druku. Opowiedziała także o historii gazety, której pierwszy numer ukazał się 27 lutego 1971 roku – i pokazała dzieciom ten historyczny egzemplarz.

Dzieci oglądają pierwszy egzemplarz „Nowego Dziennika”, który ukazał się
27 lutego 1971 roku FOTO: EMILIA DENERT

Założycielem „Nowego Dziennika“ był Bolesław Wierzbiański – człowiek bardzo dobrze znany i zasłużony dla Polonii amerykańskiej. Kierował gazetą – później z pomocą żony Barbary Wierzbiańskiej – aż do śmierci w 2003 roku. Redaktor Wysocka podkreśliła, że gazeta była bardzo potrzebna i dobrze służyła Polonii. I tę służbę pełni do dziś. Przypomniała, że od stycznia 2016 roku „Nowy Dziennik“ ukazuje się jako tygodnik.

Pamiątkowe zdjęcie na tle portretu Bolesława Wierzbiańskiego, założyciela i długoletniego redaktora naczelnego „Nowego Dziennika”. Na zdjęciu od lewej stoją: Jakub Bienias, Nicholas Czerepak, Gabriella Markowski, Jakub Kuchciak, Nicole Oleszczuk, David Kuchciak, Maksymilian Lic, Amelia Hajduk, Adam Zambrano, redaktor naczelna tygodnika Jolanta Wysocka, dziennikarz Janusz Szlechta. W środkowym rzędzie od lewej: Emma Kiewlak, Kaja Hajduk, Justina Erszkowicz i Olivia Denert. Siedzą (od lewej): Weronika Szybowski, Adrian Rudnik, Jakub Lic, Mila Czarnecki, Oliver Kiewlak, Benjamin Czerepak, Adrianna Erszkowicz i Kacper Denert
FOTO: EMILIA DENERT

Na czym polega zawód dziennikarza, wyjaśnił naszym gościom reaktor Janusz Szlechta, który opowiedział o swojej pracy. Zaznaczył, że jest to praca z ludźmi i dla ludzi. Dziennikarz uczestniczy w wydarzeniach, które dzieją się w różnych miejscach i w różnym czasie, a potem stara się te wydarzenia opisywać i wiernie przekazywać czytelnikowi. Wzbogaceniem informacji są zawsze ciekawe zdjęcia. Dodał, że czasami praca dziennikarza jest niebezpieczna, ale też daje wiele zadowolenia i satysfakcji.

Redaktor Janusz Szlechta opowiada o pracy dziennikarza
FOTO: TOMASZ SZYBOWSKI

Dzieci miały też okazję obejrzeć archiwum „Nowego Dziennika”. Na półkach w redakcji stoją oprawione, odpowiednio posegregowane i ułożone, egzemplarze gazety od jej pierwszego numeru. Tutaj zachowana jest historia gazety, ludzi w niej pracujących i… Polonii skupionej na wschodnim wybrzeżu USA.

Czy któryś z małych słuchaczy zostanie w przyszłości dziennikarzem?
FOTO: EMILIA DENERT

Mamy nadzieję, że spotkanie w naszej redakcji było ciekawym przeżyciem dla wszystkich dzieci, które dzięki temu wzbogaciły swoją wiedzę o tajniki pracy dziennikarza. Jedna z dziewczynek zapytała, czy mogłaby coś napisać do gazety, coś od siebie. Redaktor naczelna Jolanta Wysocka powiedziała, że oczywiście tak. Zachęcała dzieci do podjęcia takiej próby, do opisania swoich fajnych przeżyć.

Historii o działalności „Nowego Dziennika” mali goście wysłuchali w gabinecie redaktor naczelnej FOTO: EMILIA DENERT

„To jest już drugi turnus naszych półkolonii w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark. Przed nami jeszcze dwa kolejne. Naszym tematem przewodnim jest podróż po morzach i oceanach, mająca na celu odkrywanie piękna świata. W tym tygodniu przybijamy do polskich portów. Poznajemy polskie miasta, ich urodę, historię, tradycje oraz legendy – powiedziała „Nowemu Dziennikowi” nauczycielka Emilia Denert. – Cieszy nas każdy uśmiech dzieci, zadowolonych z półkolonii, a bardzo miłe komentarze rodziców dodają nam energii i motywacji do dalszego odkrywania z naszymi podopiecznymi nowych zakątków świata. Serdecznie zapraszamy na nasze półkolonie. W każdej chwili można do nas dołączyć” – dodała.

Wspólne zdjęcie przed budynkiem Józefa Różańskiego, w którym mieści się redakcja „ Nowego Dziennika”. FOTO: TOMASZ SZYBOWSKI

Nie ulega wątpliwości, że było to też ciekawe doświadczenie dla dziennikarzy, którzy po raz pierwszy przyjęli takich gości w siedzibie w Clark. Redakcja otwarta jest na kolejne takie spotkania.