Miss Polish America – nowa organizacja w USA

413
John i Bogusława Gładyszowie z córką Kasią i synem Jerzym FOTO: Z ARCH. RODZINNEGO

Bogumiła i John Gładyszowie, właściciele organizacji Polish American Pageants z Connecticut, wystąpili w roku 2019 do Federalnego Biura Znaków Towarowych (Trademark Bureau) z prośbą o zarejestrowanie konkursu pod nazwą Miss Polish America, który zrzeszałby poszczególne organizacje ze wszystkich stanów w USA o podobnej płaszczyźnie działania, czyli wybór i promocja zdolnych i pięknych Miss Polish America.

Cele organizacji to przede wszystkim promowanie kultury polskiej wśród Amerykanów polskiego pochodzenia wraz z cyklicznym rekrutowaniem osób chętnych do wzięcia udziału w konkursie, na wzór np. Miss America. Osoby w grupie wiekowej od 18 do 28 lat urodzone w USA lub z nabytym amerykańskim obywatelstwem mogą się ubiegać o wzięcie udział w konkursie. Jednym z głównych wymogów będzie znajomość języka polskiego, nawet minimalna, ale przez to podkreślamy ważność naszej pięknej mowy i być może zachęcimy młodzież do kontynuowania i pogłębiania wiedzy w tym kierunku.

„Nie będzie to zapewne łatwe wyzwanie – mówi Bogumiła Gładysz – ale jesteśmy pewni, że w naszym środowisku jest bardzo duża liczba osób, którzy przykładają wagę do nauki języka swoich rodziców czy dziadków i posiadają wiele innych talentów, którymi przy takiej okazji mogłyby się pochwalić i wyróżnić (jak śpiew, taniec, gra na instrumentach muzycznych, malarstwo, znajomość kilku obcych języków czy wysokie wykształcenie). Liczymy na współpracę polsko-amerykańskich instytucji, które wspólnie z nami będą mogły wspomagać, sponsorować młodych, zdolnych reprezentantów Polonii amerykańskiej. Zamierzamy wyróżnionym miss przyznawać wysokie nagrody, w szczególności stypendium w wysokości 2500 dol., które każda wyróżniona miss otrzyma”.
Organizacja będzie zrzeszać dyrektorów stanowych, jako przedstawicieli danego stanu lub okręgu, którzy będą mogli we własnym zakresie przeprowadzić konkursy, a osobę, która taki konkurs wygra na poziomie stanu, będą mogli wydelegować na wybory krajowe, które będą zaplanowane co roku lub co dwa lata w innym stanie. Będzie to jednocześnie interesująca wymiana polsko-amerykańskich doświadczeń różnych grup i organizacji, gdzie wolontariuszkami byłyby przyszłe miss.

Fundatorzy Miss Polish America zachęcają do współpracy: szkoły języka polskiego, szkoły przy polskich parafiach, fundacje polsko-amerykańskie, ośrodki kultury, grupy artystyczne, jakiekolwiek społeczne ugrupowania, dla których ważna jest promocja polskich tradycji i kultury ze wskazaniem na język polski. Konkurs krajowy, w którym wezmą udział kandydatki z całego okręgu Stanów Zjednoczonych, będzie niezwykłą paradą pięknych Polek. Będzie to jednocześnie możliwość zaprezentowania najurokliwszych regionów Polski (występ m.in. w regionalnych strojach), skąd pochodzą ich przodkowie w Polsce (łowickie, kaszubskie, góralskie, krakowskie ect.). Prezentacja na międzynarodowej scenie wykształconej grupy młodych, utalentowanych Polek i Polaków to najlepsza wizytówka naszej grupy etnicznej i Polski. Stypendia będą organizowane przez różnych fundatorów jako nagroda finansowa, ale (jak wynika z rozmowy z właścicielami), jest również duża możliwość współpracy z Polską i ewentualne wydelegowanie nagrodzonej miss na wycieczkę, zwiedzanie Polski, spotkania z przedstawicielami władz i nawiązanie kontaktów na dalszą współpracę i promocję dwustronną. Będzie to wyjątkowa okazja dla polonijnej miss na zapoznanie się z nowoczesną Polską i znakomita możliwość udoskonalenia języka polskiego.
Każda chętna osoba, która chciałaby wziąć udział w konkursie Miss Polish America, proszona jest o kontakt na adres: [email protected] z załączeniem swojej obecnej fotografii (Headshot) i krótkiego życiorysu. Można również wysłać krótkie nagranie z prezentacją swojej kandydatury oraz talentu nagranego na wideo (max. 3min.) ze swojego telefonu.

Ze względu na pandemię tegoroczny konkurs odbędzie się wirtualnie, najprawdopodobniej w październiku – Miesiącu Dziedzictwa Polskiego – Polish Heritage Month. Prezentacja kandydatek odbędzie się drogą internetową i każdy będzie mógł oddać głos na swoją faworytkę. Nawet w czasie pandemii (a może tym bardziej) chcemy wnieść troszkę piękna i nadziei, nie możemy żyć w strachu, ale z pozytywnym nastawieniem pracować dalej. Dla każdej młodej osoby chcemy udostępnić platformę, na której będą się mogły wypowiedzieć: czym się interesują, jakie mają zdolności, osiągnięcia w nauce czy zawodzie, będą mogły pokazać swoje talenty. Zachęcamy rodziców i dziadków do wspierania najmłodszych członków w rodzinie do wzięcia udziału w konkursie o tytuł Miss Polish America. W planie jest również konkurs dla juniorów, grupa od 8 do 12 lat, jak również dla nastolatek – 13 do 17 lat. Więcej informacji na ten temat już wkrótce. Fundatorzy zachęcają, aby podać te informacje dla znanych młodych osób i śledzić stronę internetową www.MissPolishAmerica.org lub na Facebooku pod takim samym adresem.
Bogumiła i John Gładyszowie są znanymi woluntariuszami i organizatorami wielu polonijnych konkursów na terenie Connecticut z 25-letnim doświadczeniem w tej branży. Udzielają się społecznie w wielu polsko-amerykańskich organizacjach, jak również są właścicielami firmy Orbitech Satellite Services LLC, która promuje Telewizję Polską w USA. W maju br. otrzymali federalny trademark Miss Polish America i zamierzają promować nowy konkurs na terenie całego kraju. Organizacja jest w trakcie obsadzania poszczególnych funkcji przez osoby, które już wykazały chęć współpracy; są to polsko-amerykańscy adwokaci, osoby z agencji dla modelek, projektanci mody, polsko-amerykańskie media, artyści, oraz wolontariusze. Indywidualne osoby, które są zainteresowane współpracą przy organizacji konkursów Miss Polish America prosimy o kontakt telefoniczny lub emailowy.

Bogumiła Gladysz przyjechała do USA w 1981 r., jako absolwentka liceum ekonomicznego. W USA ukończyła studia o kierunku humanistycznym. Jest obecnie członkiem Rady Powierniczej Polish American Business and Professional Association Inc. w New Britain, CT, organizacji, której przewodziła jako prezes w latach 2012-2014. W 2018 r. od tej właśnie organizacji otrzymała tytuł Person of the Year. Była członkiem PAC w Connecticut, VP of Polish American Council of Greater New Britain, wolontariuszką w Szkole Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Radzie Rodzicielskiej. W latach 90. prowadziła program telewizyjny Ogniwo z dr. Januszem i Lidią Woźniackimi. Wraz z mężem Johnem Gładyszem, Amerykaninem polskiego pochodzenia (4. generacji), prowadzili popularny program Radiowy „Polka Power” w Polskim Domu Narodowym w Hartford w latach 2007-2016 (po śmierci słynnego Johna Jesky – King of Polka).
W ub. roku z okazji 82. rocznicy Parady im. gen. Kazimierza Pułaskiego Bogusia Gładysz zorganizowała kontyngent Mała Polska, New Britain, CT, który był reprezentowany na 5 Alei w Nowym Jorku przez marszałka Adriana Cieplińskiego.
Obecnie (czas pandemii) Bogusia i John większość wolnego czasu spędzają na wirtualnych spotkaniach z rodziną i znajomymi. Planują rozwój działalności gospodarczej i społecznej. Ich hobby to stare samochody i podróże w różne zakątki USA w samochodach, które zostały wyprodukowane ponad 100 lat temu. Twierdzą, że warto powracać do przeszłości, aby przyszłość była ciekawsza!