Najcenniejszy podarunek to wykształcenie

48

Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza, jako prawny opiekun Polskiej Szkoły Dokształcającej im. H. Sienkiewicza na Brooklynie, przygotowuje corocznie dla swoich nauczycieli uroczysty lunch z okazji Dnia Nauczyciela, a dokładnie Dnia Edukacji Narodowej.


Ta uroczystość na stałe została wpisana do szkolnego kalendarza. Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza to jedna z najstarszych polonijnych szkół – w ubiegłym roku z wielką dumą celebrowano jubileusz 85-lecia jej istnienia. Trzeba podkreślić, że w 2012 roku, w plebiscycie zorganizowanym przez fundację Dobra Polska Szkoła, miano najlepszej polonijnej szkoły w USA otrzymała właśnie szkoła im. Sienkiewicza.
Tegoroczny lunch u Sienkiewicza odbył się 11 października. Zuzanna Żurek – prezes Towarzystwa Oświatowego im. H. Sienkiewicza – złożyła wszystkim nauczycielom, na czele z dyr. szkoły Anną Kubicką, oraz rodzicom wspierającym działalność szkoły oraz wielkiemu przyjacielowi i opiekunowi duchowemu placówki – ks. Markowi Chachlowskiemu serdeczne życzenia, a także najcieplejsze podziękowania za cały wychowawczy trud. „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki możemy dać naszemu dziecku, jest wykształcenie, dlatego tak ważna jest praca nauczycieli i wychowawców” – podkreśliła w swoich życzeniach prezes Zuzanna Żurek. Przy pięknie udekorowanym i zastawionym przysmakami stole, w miłej atmosferze świątecznego spotkania nie zabrakło toastów i radosnych śpiewów „100 lat”.
Pani prezes wyczytała nazwiska nauczycieli i społeczników, którzy z okazji święta KEN, otrzymali wyróżnienia i Dyplom Prezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających w USA. Wyróżnieni nauczyciele to: dyr. szkoły Anna Kubicka – za wzorową pracę w zarządzaniu placówką oświatową, Beata Biały – za zaangażowanie i inicjatywy na rzecz nauczania uczniów oraz liczne publikacje naukowe, Anna Trykozko – za efektywną pracę z uczniami, popartą ich sukcesami, oraz za inicjatywy na rzecz szkoły, Krzysztof Gospodarzec – za publikacje i zaangażowanie w działalność szkoły. Dyplomy otrzymało także troje rodziców – za wieloletnią pracę społeczną na rzecz szkoły i pomoc w jej sprawnym funkcjonowaniu – Joanna Plis, Urszula Starzec i Piotr Starzec.
Wszystkie dyplomy wyróżnionym osobom wręczono na Balu Nauczyciela, który odbył się 14 października w Stamford, CT, którego gospodarzem była Polska Szkoła Dokształcająca im. Adama Mickiewicza.
Życzymy wszystkim nauczycielom zadowolenia z pracy wychowawczej.
Gratulujemy także ks. Markowi Chachlowskiemu nominacji i objęcia parafii St. Thomas More w Fairfield, NJ. Nowy proboszcz rozpoczyna swoją działalność mszą świętą w niedzielę, 9 listopada, o godz. 12:00, na której obecny będzie biskup Newarku Dominic A. Marconi.

Autor: ELŻBIETA POPŁAWSKA