Najważniejsza jest rodzina i wychowanie młodego pokolenia

0
4

To wydarzenie na pewno na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Brooklynu oraz wiernych skupionych w parafii św. Franciszki de Chantal na Borough Parku. I to nie tylko ze względu na rozmach, z jakim zostały przygotowane uroczystości jubileuszowe, odbywające się w sobotę i niedzielę, 20 i 21 października, ale także na udział gościa specjalnego, którym był biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, oraz okolicznościowe błogosławieństwo przesłane przez papieża Franciszka i prezent od premiera Mateusza Morawieckiego, którym okazała się biało-czerwona flaga z dedykacją. Poza tym o obchodzonych jubileuszach będzie przypominał pomnik, który w niedzielę, 21 października, został odsłonięty na terenie brooklyńskiej parafii. Podczas dwudniowych uroczystości miała miejsce jubileuszowa akademia szkolna, bankiet oraz okolicznościowa msza św. 

BAL 25-LECIA

Na bankiet, który odbył się w sobotni wieczór, 20 października, w przykościelnej sali, przybyło ponad 230 osób. Wśród gości specjalnych, prócz wspomnianego wcześniej biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka pojawili się m.in.: bp Witold Mroziewski, pisarka Barbara Kosmowska, dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających, oraz prezes terenowa na stan Nowy Jork Renata Jujka, założycielka i była dyrektorka szkoły im. Pułaskiego Bożena Kajewska-Pielarz, dyrektorzy, nauczyciele i księża z zaprzyjaźnionych szkół i parafii, przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej z Pawłem Maciągiem, członkiem Rady Dyrektorów na czele, reprezentanci wielu polonijnych organizacji i instytucji oraz sponsorzy. Uroczystość rozpoczął występ artystyczny szkolnego zespołu „Chantalki” prowadzonego przez Ewę Wiater. Dzieci zaśpiewały „Odę do radości” oraz „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Wystąpiło także kilka nauczycielek, które zaprezentowały sparafrazowaną wersję przeboju „New York, New York”. Słowa piosenki, którą zaśpiewały odnosiły się oczywiście do jubileuszu 25-lecia działalności szkoły im. gen. Pułaskiego. 

Bankiet prowadziła dyrektorka tej placówki Bogusława Borkowska, która szczególne słowa uznania skierowała do rodziców, nauczycieli, księży oraz sponsorów. Podkreśliła również znaczenie polonijnej edukacji w przekazywaniu tradycji, patriotyzmu i wielu innych wartości kolejnym pokoleniom uczniów uczęszczających do sobotniej szkoły.

„Nasz jubileusz ma szczególny wymiar, gdyż przypada w 100-lecie odzyskania niepodległości przez państwo polskie – zaznaczyła dyr. Borkowska. – Kiedy Polska kilka razy traciła swoją niepodległość, to wróg uderzał ze zdwojoną siłą w ojczysty język i w polską kulturę, a także w szkołę. Rozwój polskiego szkolnictwa poza granicami kraju jest zawsze wykładnikiem naszego patriotyzmu, umiłowania Polski, jej piękna i historii”.

Biskup polowy Wojska Polskiego, gen. brygady Józef Guzdek w swojej przemowie podkreślił znaczenie krzewienia nauki i języka polskiego poza granicami kraju, a także wartości patriotycznych w szkołach i rodzinach. Wspominał również o zaangażowaniu księży w propagowanie polskości oraz walkę o naszą niepodległość.

„Dopóty, dopóki słychać oddech dzieci idących do szkoły, jest nadzieja na przyszłość – stwierdził już na wstępie biskup. – Najważniejsza jest rodzina i wychowanie młodego pokolenia. Dlatego przekazuję państwu wyrazy uznania i wdzięczności, i składam hołd, że będąc poza granicami ojczyzny dbacie o to wychowanie, o język, o poznanie kultury, tradycji i wiary – podkreślał bp Józef Guzdek, dodając, że umiejętność posługiwania się językiem polskim rozszerza nasze horyzonty: – Każdy język, który znamy, jest kolejnym oknem na świat, przez które możemy nie tylko patrzeć, ale dzięki któremu możemy zrozumieć rzeczywistość”.

Bp Witold Mroziewski z diecezji brooklyńskiej mówił o historii polskiej emigracji do Stanów Zjednoczonych oraz o ośrodkach polonijnych, kościelnych i szkolnych zakładanych przez naszych rodaków.

„Przekazujecie nowemu pokoleniu to co najważniejsze w naszym życiu: miłość do Boga, do ojczyzny, do naszej kultury i naszego dziedzictwa. Niech te wartości będą trwałe, jedyne i niepowtarzalne. Dzielmy się tym dziedzictwem z innymi, którzy wraz z nami współtworzą to miasto, to miejsce i całe Stany Zjednoczone” – podkreślił bp Mroziewski życząc dalszych sukcesów w krzewieniu polskości przez szkołę im. gen. Pułaskiego na Brooklynie.

Z kolei dr Dorota Andraka, prezes CPSD, mówiła o zaangażowaniu nauczycieli w budowanie prestiżu Polskiej Szkoły Dokształcającej im. gen. Kazimierza Pułaskiego, a także o jej osiągnięciach i znaczeniu w kształceniu polonijnych dzieci. Wspomniała również o założycielach tej placówki oraz o śp. Andrzeju Papadiuku, zmarłym w 2015 roku dyrektorze tej szkoły i wiceprezesie CPSD. „Za tę oazę, którą budujecie i będziecie budować przez następne lata, chcę dzisiaj serdecznie podziękować” – dodała na zakończenie Dorota Andraka.

Oficjalne przemowy zakończył ks. kanonik Andrzej Kurowski, proboszcz parafii św. Franciszki de Chantal, przy której działa Polska Szkoła Dokształcająca im. gen. Kazimierza Pułaskiego. Sobotnia uroczystość była dla niego szczególna, bowiem 25-lecie tej placówki było dla niego także osobistym jubileuszem, związanym z 20-letnią posługą w tej szkole oraz w brooklyńskiej parafii. Ks. proboszcz mówił o symbiozie, jaka istnieje pomiędzy szkołą, rodzinami i parafią. Złożył także podziękowania zarówno dyrekcji szkoły, jak i rodzicom, za to, że chcą posyłać do niej swoje pociechy.

„Dzieci, które się tutaj urodziły i są dwujęzyczne, muszą pamiętać o swoich korzeniach oraz o tym, skąd pochodzą, i tego właśnie uczy ich polska szkoła” – podkreślił ks. Kurowski. 

Później rozpoczęła się część związana z wyrażaniem wdzięczności różnym osobom zaangażowanym w działalność szkoły świętującej swoje 25-lecie. Były podziękowania, dyplomy i kwiaty, a także Ordery Uśmiechu dla osób wspierających tę placówkę oświatową finansowo oraz poprzez swoją pracę. Podczas odbierania swojego wyróżnienia głos zabrała była dyrektorka oraz założycielka tej szkoły Bożena Kajewska-Pielarz, która również wyraziła wdzięczność dla wszystkich nauczycieli, którzy są lub byli związani z tą placówką.

„Ten kościół i ta szkoła na zawsze pozostaną w moim sercu” – podkreśliła Bożena Kajewska-Pielarz.

Warto również podkreślić, że specjalne błogosławieństwo z okazji jubileuszu 25-lecia szkoły przesłał papież Franciszek, a premier Mateusz Morawiecki podarował polską flagę z dedykacją. Zarówno pismo od Ojca Świętego jak i flaga od szefa polskiego rządu były wystawione na bankiecie i każdy mógł je zobaczyć.

W części artystycznej z wystąpiła sopranistka Marika Szczepek, która zaśpiewała m.in.: „O mio babbino caro”, „Come Waltz with Me”, „Once Upon a December”, „Besame Mucho”, „I Wanna Be Loved By You”. Po recitalu, owacyjnie przyjętym przez publiczność, do późnych godzin nocnych do tańca grał zespół Mega Dance Band, prowadzony przez Tomasza Hałata. Oczywiście w tej części bankietu nie zabrakło okolicznościowego tortu oraz szampana. 

UROCZYSTOŚĆ SZKOLNA

Jubileuszowe uroczystości związane z 25-leciem Polskiej Szkoły Dokształcającej im. gen. Kazimierza Pułaskiego rozpoczęły się w sobotę, 20 października, w godzinach przedpołudniowych. Podczas okolicznościowej akademii dyrektorka Bogusława Borkowska podziękowała i wręczyła specjalne dyplomy nauczycielom, Komitetowi Rodzicielskiemu oraz osobom zaangażowanym w życie tej placówki. Otwarto również wystawę „Nasza szkoła w oczach dziecka”, przedstawiającą prace plastyczne wykonane przez uczniów. W związku z tym, że jubileuszowe uroczystości połączone były z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, został zaprezentowany patriotyczny program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy V pod opieką Agnieszki Oleszczak. Wystawiono także musical, wyreżyserowany przez nauczycielkę Iwonę Biel. W programie pt. „Teleexpress – Wydanie Specjalne – 25-lecie Szkoły na Borough Parku” uczniowie przebrani za aktorów, prezenterów i piosenkarzy zaprezentowali dowcipną inscenizację szkolnego życia, w której wykorzystano wiele popularnych polskich przebojów, m.in.: „Kapitańskie tango”, „Nie mogę ci wiele dać, „Kaczka dziwaczka”, „Chłopiec z gitarą”, „Bałkanica” oraz „Niech żyje bal”. 

POMNIK I MSZA ŚWIĘTA

Jubileuszowe uroczystości w parafii św. Franciszki de Chantal na Brooklynie zakończyła dziękczynna msza św. odprawiona w niedzielę, 21 października, w intencji szkoły im. gen. Pułaskiego. Celebrował ją bp Józef Guzdek, a towarzyszyli mu ks. kanonik Andrzej Kurowski oraz pozostali księża sprawujący posługę w kościele św. Franciszki de Chantal. Podczas kazania bp. Józef Guzdek docenił działalność parafii i szkoły w krzewieniu polskości oraz życzył wytrwałości w kształtowaniu i wychowywaniu kolejnych pokoleń.

Po nabożeństwie został odsłonięty i poświęcony pomnik, który upamiętnia 25-lecie Polskiej Szkoły Dokształcającej im. gen. Kazimierza Pułaskiego, 20-lecie jej probostwa ks. kanonika Andrzeja Kurowskiego w parafii św. Franciszki de Chantal oraz 20-lecie prowadzenia jej przez pallotynów, a także 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Fundatorami pomnika są: ks. kanonik Andrzej Kurowski, Bogusława i Andrzej Borkowscy, Zofia i Adam Bazanowie, Bogumiła i Wiesław Marcińcowie oraz Stanisława i Andrzej Boguniowie.

Autor: WOJTEK MAŚLANKA