Nauka w polskich szkołach ruszyła

142
Kiedy wszyscy śpiewali hymn polski, na ekranach pojawiło się jego tłumaczenie na język angielski. To dla tych, którzy nie rozumieją dokładnie polskich słów FOTO: Z ARCHIWUM PSD W LAKEWOOD, NJ

Część polskich szkół dokształcających w miniony weekend rozpoczęła nauczanie. Większość jednak zaprosi na pierwsze zajęcia w ten weekend, bądź pod koniec września. Wielu uczniów, rodziców i nauczycieli z utęsknieniem czekało na ten moment.

„Rozpoczynamy nowy rok szkolny, jakże inny od poprzednich. Będzie to rok nowy w wymiarze organizacji i warunków pracy, sposobie nauczania i komunikowania się” – napisała dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających, na stronie internetowej organizacji (www.centralapolskichszkol.org). – „W związku z pandemią powrotowi do szkół towarzyszy niepewność i obawy o uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych, rodziców. Rozumiem troskę dyrektorów o placówki, którymi zarządzają. To Oni, organizując naukę, muszą stosować się do wymogów stawianych przez władze państwowe, czy też innych zwierzchników. Dyrektorzy są świadomi dzisiejszej sytuacji i wiedzą, że najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów i wychowawców. Dlatego przygotowane zostały dokumenty, które mogą być wykorzystane w Państwa placówkach”.

„Życzę Państwu – nauczycielom, rodzicom i uczniom – zdrowego i bezpiecznego roku szkolnego, abyśmy potrafili stosować się do wytycznych, które chronią nas przed wirusem” – podkreśliła pani prezes.

Szkoła w Lakewood ruszyła pierwsza

Polska Szkoła imienia Aleksandra Janty-Połczyńskiego w Lakewood, NJ, rozpoczęła nowy rok szkolny wirtualnie w piątek, 11 września. Jest to ważny dzień w najnowszej historii Stanów Zjednoczonych, gdyż 11 września 2001 roku członkowie organizacji Al-Kaida dokonali zamachów terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku oraz na budynek Pentagonu. W związku z tym uczniowie i nauczyciele zgromadzeni przed komputerami zaśpiewali najpierw hymn amerykański „Star Spangled Banner”, potem uczcili minutą ciszy wszystkich poległych w zamachach, a następnie zaśpiewali hymn polski.

Dyrektorka szkoły Katarzyna Pawka przekazuje rodzicom i uczniom informacje dotyczące nauczania w tym roku szkolnym
FOTO: Z ARCHIWUM PSD W LAKEWOOD, NJ

Dyrektorka szkoły Katarzyna Pawka zapoznała rodziców i uczniów z obowiązującymi zasadami nauczania w czasie pandemii. Zajęcia będą prowadzone w piątki. Ze względów bezpieczeństwa w najbliższe dwa piątki (18 i 25 września) będzie to zdalne nauczanie. 9 października natomiast wszyscy uczniowie mają przyjść do szkoły i zajęcia będą prowadzone w klasach.

Rodzice i uczniowie obejrzeli film dokumentalny dotyczący historii USA, z uwzględnieniem zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku
FOTO: Z ARCHIWUM PSD W LAKEWOOD, NJ

Więcej informacji o szkole można znaleźć na stronie internetowej www.lakewoodpolishschool.com.

Z daleka, ale i z bliska

Polska Szkoła Dokształcająca Zjednoczenia Polaków w Ameryce, która mieści się w budynku szkoły katolickiej przy kościele św. Stanisława Kostki w Sayreville, NJ, miała rozpocząć normalne zajęcia w sobotę, 12 września. Rodzice i nauczyciele z nadzieją oczekiwali na rozpoczęcie normalnych zajęć. Niestety, szkoła nie została otwarta, gdyż – ze względu na ograniczenia wynikające z panedmii koronawirusa – proboszcz nie wyraził zgody na prowadzenie zajęć w budynku szkolnym. Jest taka opcja, że budynek zostanie otwarty dla uczniów w połowie listopada.

– Szkoła zostanie otwarta w sobotę, 26 września – powiedziała „Nowemu Dziennikowi” dyrektorka Hanna Skowrońska-Jękal. – Z powodu pandemii koronowirusa zajęcia bedą prowadzone on line. Wielu rodziców nie mogło się już doczekać otwarcia szkoły. Jeszcze nie wiem dokładnie, ilu będziemy mieli uczniów, ale obawiam się, że dużo mniej niż jeszcze w styczniu. Będziemy się starać prowadzić zajęcia nie tylko on line. Chodzi o to, aby uczniowie się widzieli, mieli ze sobą kontakt, mogli ze sobą porozmawiać – bo tego wszystkim brakuje. Planujemy więc, że będziemy prowadzić zajęcia w grupach na przykład w parku. To na pewno będą fajne spotkania, no i świetna okazja, aby porozmawiać po polsku, a to jest bardzo ważne.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły ZPA na rok szkolny 2020/2021 mogą to zrobić e-mailowo lub telefonicznie: tel: 732-642-7343 lub 908-494-6531, e-mail: [email protected]

Uczniowie tęsknią za lekcjami w klasie

Urszula Góra, dyrektorka Polskiej Szkoły im. Św. Kazimierza Królewicza w Newarku, NJ, spotkała się z rodzicami wirtualnie, na tzw. Zoomie, 16 września o godzinie 8:30 wieczorem. W czasie spotkania został szczegółowo omówiony plan funkcjonowania szkoły.

– W tym roku nasza szkoła będzie oferować dwie formy zajęć dla uczniów: stacjonarną (zajęcia w klasach) i wirtualną. Rodzice mogą wybrać system, który uważają za najbardziej odpowiedni dla swoich pociech – powiedziała pani dyrektor. – Wirtualne rozpoczęcie roku szkolnego  dla wszystkich uczniów odbędzie się  25 września o godzinie 7:30 wieczorem. Natomiast pierwsze zajęcia stacjonarne odbędą się 26 września. Przed nami dużo nowych wyzwań, ale mam nadzieję, że przy konstruktywnej współpracy uda nam się wszystko zorganizować tak, aby nasi uczniowie mieli produktywny i interesujący rok szkolny. Wiele dystryktów szkolnych będzie prowadziło zajęcia tylko wirtualnie. Zdajemy sobie sprawę, że dzieci i młodzież tęsknią za lekcjami w klasie. Dlatego w semestrze jesiennym oferujemy uczniom dwie opcje nauczania. Zajęcia wirtualne polegają na tym, że uczniowie pracują indywidualnie w domu, opracowując materiał zadawany przez nauczyciela. Druga opcja – uczniowie wracają do klas. Musimy przy tym zachować zasady bezpieczeństwa i wytycznych Archidiecezji Newark. Będzie obowiązywała zasada zachowania dystansu społecznego, a przed wejściem do szkoły będzie mierzona temperatura zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

***

Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Św. Stanisława Kostki w Garfield, NJ, otwiera się w piątek, 25 września. O godzinie 17.30 nauczyciele rozpoczną indywidualne spotkania się z rodzicami uczniów w klasach licealnych. Natomiast w sobotę, 26 września od godziny 9 rano nauczyciele bedą się spotykać z rodzicami uczniów klas od 0 do 8. Normalne zajęcia rozpoczną się tydzień później. Uczniowie liceum będą się spotykać w klasach w piątki wieczorem, a uczniowie klas 0 – 8 w soboty rano.

Więcej informacji o szkole i zajęciach można znaleźć na stronie www.polishschool.info.

Dyrektorka szkoły „Ogniwo” Monika Zarzycka (z lewej) ogłasza rozpoczęcie roku szkolnego. Obok niej sekretarka szkoły Karolina Marczewska
FOTO:  JÓZEF CELEJOWSKI

W „Ogniwie” nauczyciele w przyłbicach

W sobotę, 12 września, o godzinie 10 rano, Polska Szkoła Dokształcająca „Ogniwo” w Morrisville, PA, rozpoczęła rok szkolny 2020/2021. Uroczystość – po raz pierwszy w historii tej placówki – odbyła się na podwórku szkolnym, z rygorem zachowania dystansu między jej uczestnikami. Dyrektorka szkoły Monika Zarzycka przywitała uczniów, ich rodziców, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji szkoły. Okazało się, że na naukę w budynku szkoły – z zachowaniem obowiązkowego dystansu społecznego, koniecznością używania maseczek ochronnych oraz nawykiem częstego mycia rąk – przystali rodzice ponad 120 uczniów spośród 150. To pewien sukces „Ogniwa” w porównaniu z innymi szkołami polonijnymi Wschodniego Wybrzeża USA, które w sporej liczbie zdecydowały się na zdalne nauczanie, nauczanie hybrydowe, a nawet na zawieszenie edukacji…

Rodzice i uczniowie na parkingu przed szkołą podczas  krótkiego apelu
FOTO:  JÓZEF CELEJOWSKI

W szkole „Ogniwo” w klasach może przebywać do 20 osób (licząc uczniów i nauczyciela), ławki rozstawione są w odległości 6 stóp od siebie, nauczyciele w trakcie lekcji noszą obowiązkowo plastikowe przyłbice, a uczniowie maseczki. Nauka w tych warunkach jest utrudniona, ale wyczuwa się, że z takiej formy kontaktu szkolnego zadowoleni są uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Nauczycielki uczące w szkole „Ogniwo” FOTO:  JÓZEF CELEJOWSKI

***

W sobotę, 12 września, galeryjną edukację artystyczną rozpoczęła Akademia Sztuk Plastycznych Ryszarda Drucha, działająca od roku 2003 w Druch Studio Gallery przy 920 Brunswick Avenue w Trenton, NJ. Na tradycyjną formę edukacji zdecydowała się połowa dotychczasowych uczniów.