Nie przegap stypendium

0
2

Do 31 października można składać podania na konkurs stypendialny organizowany przez Organizację Studentów Polskich.

Jak co roku, Organizacja Studentów Polskich w Nowym Jorku (PSO) przyznaje jednorazowe stypendia w wysokości od 500 do 1000 dol., dla 10-12 studentów. Przynajmniej jedno na cztery stypendium przyznane zostanie studentowi lub studentce niebędącej obywatelem albo rezydentem USA, gdyż takim osobom trudniej jest znaleźć dofinansowanie na studia.

Aby starać się o stypendium PSO, należy być członkiem tej organizacji (tzn. mieć uiszczoną składkę członkowską), wypełnić podanie o stypendium, napisać trzy eseje (100-200 słów, koniecznie w języku polskim – tematy na stronie www.pso-usa.org), a także wysłać transkrypt ze szkoły na adres:
Polish Students Organization, 333 W. 38th Street, New York, NY.

W tym roku termin składania podań upływa 31 października (decyduje data stempla pocztowego). Materiały wysłane/dosłane po 31 października nie będą uwzględniane.

Stypendia będą przyznawane przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele polonijnego grona akademickiego, w tym tylko jeden reprezentant PSO.

Komisja oceniać będzie kandydatów na podstawie następujących kryteriów: osiągnięcia akademickie, działalność pozaszkolna i osobowość. Uwzględnione będzie też dodatkowo zaangażowanie kandydatów w działalność PSO.

Laureaci stypendium będą wybrani w drugim tygodniu grudnia, a stypendia zostaną wręczone podczas tegorocznego Opłatka Polonijnego, który odbędzie się w Konsulacie Generalnym RP w drugiej połowie grudnia.

Szczegóły, regulamin oraz formularz podaniowy można znaleźć na stronie: www.pso-usa.org pod zakładką "stypendia". Pytania można kierować na adres [email protected].

Autor: