Nowy prezes Children’s Smile Foundation

195

Niebawem w jednej z najbardziej znanych polonijnych fundacji pomagających chorym dzieciom nastąpi zmiana w Radzie Dyrektorów. Funkcję prezesa Children’s Smile Foundation obejmie Beata Jakubowska, a ustępujący Mariusz Śniarowski zostanie w zarządzie jako wiceprezes. Oficjalne przekazanie obowiązków nastąpi 9 lutego, podczas dorocznego balu walentynkowego organizowanego przez fundację.

„Były to dwa fantastyczne lata, które mnie bardzo wzbogaciły, ponieważ miałem możliwość przekazania innym czegoś bardzo altruistycznego, coś pochodzącego z serca. Był to zarazem czas, w którym miałem okazję organizowana rewelacyjnych imprez i spotkania się z fantastycznymi ludźmi. Każde ze wspomnianych wydarzeń umożliwiało nam przekazanie pomocy potrzebującym dzieciom. I to w tym wszystkim jest najważniejsze” – powiedział „Nowemu Dziennikowi” Mariusz Śniarowski, pełniący od końca 2016 roku funkcję prezesa Children's Smile Foundation.

O zmianach w zarządzie tej organizacji poinformowano podczas jej dorocznego spotkania noworocznego, które odbyło się w czwartek, 10 stycznia, i miało miejsce na Greenpoincie w siedzibie firmy Belvedere, prowadzonej przez Krzysztofa Rostka, założyciela Fundacji Uśmiech Dziecka. Wzięli w nim udział członkowie zarządu, wolontariusze i przyjaciele tej organizacji. Była to okazja do złożenia sobie noworocznych życzeń, ale również do podsumowań ubiegłorocznej działalności, wspomnień z nią związanych, a także do omówienia planów na przyszłość.

Ogłoszono także decyzję zarządu Children's Smile Foundation podjętą podczas niedawnego zebrania dotyczącą nowego prezesa organizacji. Funkcja ta jest w niej rotacyjna, a kadencja trwa dwa lata. Mariusza Śniarowskiego zastąpi Beata Jakubowska, która dotychczas była skarbnikiem.

„Czuję się zaszczycona i na pewno będę starała się w dalszym ciągu działać dla fundacji najlepiej jak potrafię, aby pomóc wszystkim dzieciom, które poproszą nas o wsparcie” – powiedziała „Nowemu Dziennikowi” Beata Jakubowska. Oficjalne przekazanie tej funkcji nastąpi 9 lutego podczas dorocznego balu walentynkowego, natomiast kadencja nowej prezes rozpocznie się – zgodnie z zasadami panującymi w Fundacji Uśmiech Dziecka – 1 marca. Do tego czasu będzie działała na zasadzie prezesa elekta.

„Czuję przyjemność i dumę, ponieważ dzięki całemu zarządowi oraz sponsorom, którzy nas wspierają, a także ludziom dobrej woli nasza organizacja każdego roku się rozwija i rozrasta, i robi to w znaczącym stopniu. Dzięki temu możemy pomagać coraz bardziej” – stwierdził Mariusz Śniarowski, mówiąc o swojej prezesurze. Wyjaśnił również, że praca całego zarządu jest w pełni oparta na wolontariacie, i nikt z nich nie otrzymuje żadnej korzyści materialnej poza tym, że daje im pełną satysfakcję.

„Staramy się, żeby w zarządzie byli ludzie, którzy w swoim zawodowym życiu w jakimś stopniu się spełnili, bo dzięki temu mogą robić coś dla innych, bez oczekiwania na jakąś gratyfikację finansową. Działalność w fundacji zaspokaja ich potrzeby altruistyczne, daje możliwość niesienia pomocy innym i przekazania potrzebującym czegoś od siebie – podkreślił obecny prezes Children’s Smile Foundation. – Dzięki wspólnej działalności i współpracy z naszymi znajomymi i przyjaciółmi jesteśmy w stanie stworzyć grupę ludzi chcących pomagać, a także zorganizować różne imprezy, czy też zebrać fundusze potrzebne na udzielenie wsparcia dzieciom” – dodał Mariusz Śniarowski.

Jedną z najważniejszych akcji charytatywnych przeprowadzanych przez fundację jest „Świąteczny Uśmiech Dziecka”. W tym roku w jej ramach zebrano ponad 110,578 tys. dolarów, które zostały przekazane na polskie hospicja (w Olsztynie, Wrocławiu i Gdańsku) oraz na wsparcie potrzebujących dzieci w Stanach Zjednoczonych.

„Akcja ta jest organizowana od pięciu lat i w całym tym okresie przekazaliśmy na polskie hospicja ponad 600 tys. dolarów. Należy podkreślić, że te pieniądze nie pochodzą od żadnych sponsorów czy biznesów, lecz są to donacje od członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, którzy nie zawsze są majętni, ale mimo wszystko potrafią przekazać pieniądze na cele charytatywne. To jest najpiękniejszy dar, bo pochodzi z ich serc” – podkreślił Mariusz Śniarowski.

Autor: WOJTEK MAŚLANKA