Odszedł Krzysztof Subocz, wielki przyjaciel naszych rodaków na Wschodzie

204
Śp. redaktor Krzysztof Subocz (Soleczniki 2019) ZDJĘCIA: LESZEK WĄTRÓBSKI

W wieku 71 lat, po ciężkiej chorobie, zmarł w Szczecinku 31 grudnia 2021 roku Krzysztof Subocz – pułkownik Związku Piłsudczyków RP, przedstawiciel na Litwę prezesa Zarządu Krajowego, Generała Związku - Stanisława Władysława Śliwy.

Krzysztofa (bo znaliśmy się dobrze) ostatni raz spotkałem dwa lata temu w solecznickim pałacu Wagnerów na Litwie, gdzie organizował swoją kolejną wystawę dla naszych rodaków.(Krzysztof Subocz był wielkim polskim patriotą, medialnym propagatorem idei, myśli i czynów marszałka Józefa Piłsudskiego, animatorem odbudowy Centrum Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żułowie na Litwie – miejscu urodzin twórcy państwa polskiego.

Jako orędownik Polonii podejmował wiele cennych inicjatyw wspierających środowiska polonijne na Kresach. Zorganizował tam wiele pracowni komputerowych w ramach programu „Internet w szkole” dla młodzieży środowisk polonijnych. Każda z pracowni składała się z 16 komputerów.

Był także organizatorem środków żywnościowych dla rodaków na Wschodzie oraz inicjatorem powstania oddziału TVP Wilno, który został formalnie powołany decyzją prezesa TVP Jacka Kurskiego w 2021 roku. I wreszcie był autorem cyklicznych audycji radiowych dla Polonii – „Spotkania z Polską” oraz wielu artykułów zamieszczanych na łamach „Kuriera Wileńskiego”.

Nabożeństwo żałobne w kaplicy cmentarnej w Szczecinku

Przez długie lata współpracował z parafiami polskimi na Litwie: w Powiewiórkach, Butrymańcach i Wilnie. Był organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży polskiej ze Wschodu i osobą zaangażowaną w pomoc dla młodzieży z Kresów w studiowaniu na wyższych polskich uczelniach w Szczecinie i Koszalinie.(Śp. Krzysztof Subocz, pułkownik Związku Piłsudczyków RP, zainicjował w Butrymańcach na Litwie (zamieszkałych w 100% przez ludność polskiego pochodzenia) utworzenie – na wzór Polskich Ochotniczych Straży Pożarnych – pierwszej ochotniczej jednostki pożarnej do ochrony zabytkowej, drewnianej zabudowy Butrymańców. Jednostka ta została wyposażona w strażacki wóz bojowy przekazany z Polski we wrześniu 2021 roku. Był wreszcie kanclerzem Niezależnej Kapituły „Człowiek Roku” Pomorza Środkowego, działającej pod honorowym patronatem prezydenta RP do roku 2005.

Przez ostatnie lata upowszechniał pamięć o litewskich bohaterach lotnikach Steponasie Dariusie i Stasysie Girėnasie, którzy w roku 1933 rozbili się w Polsce w Pszczelniku pod Myśliborzem, lecąc z Nowego Jorku do Kowna.

Ostatnie pożegnanie ze strony najbliższych: żony, córek, przedstawiciela Związku Piłsudczyków RP oraz miejscowego duchowieństwa

W ciągu swojej dziennikarskiej kariery zawodowej  związany był z wieloma redakcjami, zarówno lokalnymi, jak i krajowymi czy polonijnymi. Współpracował m.in. z koszalińskim oddziałem TVP, Radiem Koszalin, Radiem Reja, lokalnymi stacjami telewizji kablowych: TV Zachód i TV Gawex oraz redakcjami regionalnych dzienników. Wcześniej, w latach 70. i 80. był instruktorem w Młodzieżowym Domu Kultury w Szczecinku, organizatorem i pomysłodawcą dziesiątek imprez dużej rangi. Był chodzącą skarbnicą wiedzy o Szczecinku i regionie, zawsze pełen pomysłów i humoru. 8 stycznia 2022 roku spoczął na cmentarzu w Szczecinku, obok swoich krewnych wywodzących się z Ziemi Wileńskiej, z którą był duchowo związany i którą darzył wielką miłością.