Odznaczenie dla Children’s Smile Foundation

111

Fundacja Uśmiech Dziecka (Children's Smile Foundation) została wyróżniona medalem przyznawanym osobom prywatnym oraz instytucjom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dzieci. Nowojorskiej fundacji przyznał go oraz wręczył Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.

W czwartek, 8 listopada, w siedzibie firmy Belvedere na Greenpoincie, odbyła się ceremonia przekazania specjalnego odznaczenia doskonale znanej w środowisku polonijnym fundacji pomagającej dzieciom pokrzywdzonym przez los.

„Korzystając z uprawnienia, jakie przysługuje rzecznikowi praw dziecka, decyzją prezydenta RP, postanowiłem Fundację Uśmiech Dziecka wyróżnić Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka” – poinformował Marek Michalak przed przekazaniem tego wyróżnienia. Odznaka została wręczona na ręce Joanny Mrzyk, dyrektor wykonawczej Children's Smile Foundation, w obecności Krzysztofa Rostka, założyciela fundacji, oraz członków jej Rady Dyrektorów, a także zaproszonych gości, m.in.: konsula Kamila Henne oraz dr Doroty Andraki, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym obrońcom godności dzieci, w co wliczane są wszelkie działania na rzecz polepszenia ich sytuacji życiowej. Odznaczenie jest również wyjątkowe, zwłaszcza dla osób pracujących na rzecz dzieci, ponieważ znajduje się na nim wizerunek Janusza Korczaka. Dewizą widniejącą na jego awersie jest hasło „Infantis Dignitatis Defensori”, czyli „Obrońcy Godności Dzieci”. Odznaczenie przyznawane jest od 2013 roku przez rzecznika praw dziecka na podstawie rozporządzenia prezydenta RP. Jego laureatami są m.in.: prof. Maria Łopatkowa, prof. Jadwiga Bińczycka, prof. Bibiana Mossakowska, a także noblistka Malala Yousafzai oraz dr Marta Santos Pais, specjalna przedstawicielka sekretarza generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci. Ze znanych organizacji odznaką zostały uhonorowane m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja Dzieci Niczyje, Caritas, Związek Harcerstwa Polskiego, a w Stanach Zjednoczonych Fundacja Dar Serca z Chicago. Odznaczenie wręczone Fundacji Uśmiech Dziecka ma numer 277.

„To dla nas bardzo duże wyróżnienie. Jest to odznaczenie przyznawane obrońcom godności dzieci, a my naszą działalnością staramy się o poprawę bytu dzieci pokrzywdzonych przez los. Myślę, że naszymi działaniami wypełniamy tę misję. Jest nam bardzo miło, że taki zaszczyt spotkał naszą fundację. Na pewno będzie to dla nas motywacja na przyszłość, żeby jeszcze bardziej wspierać potrzebujące dzieci” – powiedziała „Nowemu Dziennikowi” Joanna Mrzyk, dyrektor wykonawcza Fundacji Uśmiech Dziecka.

Jest to już drugie odznaczenie przyznane za działalność Children's Smile Foundation na rzecz dzieci. Pierwsze otrzymał jej założyciel Krzysztof Rostek. W 2004 roku został wyróżniony Orderem Uśmiechu.

****

Rozmowę z Markiem Michalakiem, rzecznikiem praw dziecka, zamieścimy się w jednym z kolejnych wydań „Nowego Dziennika”.

Autor: WOJTEK MAŚLANKA