Opłatek z historią w tle

Świąteczny Instytut Piłsudskiego

293
Ks. Eugeniusz Kotliński, proboszcz parafii św. św. Cyryla i Metodego na Greenpoincie, poświęcił opłatki, które trzymają dr Iwona Korga oraz Piotr Kumelowski / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Były życzenia, opłatek, świąteczny poczęstunek, a także wspólne kolędowanie. Nie brakowało także podziękowań skierowanych do wolontariuszy i donatorów. W ten sposób zarząd i pracownicy Instytutu Piłsudskiego celebrowali nadchodzące Boże Narodzenie.

“To był bardzo dobry rok dla Instytutu Piłsudskiego, mieliśmy wspaniałe wydarzenia, ciekawe przedsięwzięcia, Bieg Tropem Wilczym, spotkania, warsztaty dla młodzieży i dla dzieci” – podkreśliła dr Iwona Korga, prezes i dyrektor wykonawcza Instytutu Piłsudskiego, podczas swojego przemówienia wygłoszonego na dorocznym spotkaniu wigilijnym. Dodała jednak, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy miały też miejsce smutne chwile.

“Straciliśmy dwóch naszych członków Rady Dyrektorów: płk. Janusza Krzyżanowskiego oraz naszego wiceprezesa dr. Marka Zielińskiego. Musimy jednak działać dalej, zbierać siły i iść do przodu. Tak więc mam wielką nadzieję, że nowy rok przyniesie nam dobre dni i będziemy mogli wspólnie obchodzić stulecie bitwy warszawskiej” – zaznaczyła dr Iwona Korga, która przy okazji w imieniu Instytutu Piłsudskiego złożyła świąteczne życzenia osobom i gościom zebranym na świątecznym spotkaniu. Odbyło się ono w sobotę, 14 grudnia, i przyciągnęło do siedziby instytutu przedstawicieli wielu polonijnych organizacji. Jednym z gości był konsul Kamil Henne, który wygłosił krótkie przemówienie.

“Cieszę się, że współpraca pomiędzy Konsulatem Generalnym a Instytutem Piłsudskiego przebiega pomyślnie, rozwija się i każdego roku mamy nowe inicjatywy i wspólne przedsięwzięcia” – zaznaczył przedstawiciel polskich władz.

Życzenia wszystkim uczestnikom świątecznego spotkania złożył konsul Kamil Henne (w środku). Obok stoi dr Iwona Korga, prezes Instytutu Piłsudskiego, oraz jego skarbnik Piotr Kumelowski / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Podziękowania za całoroczną działalność instytutu oraz życzenia złożył także Krzysztof Matyszczyk, przewodniczący Rady Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Podczas części oficjalnej dr Iwona Korga podziękowała wszystkim osobom, dzięki którym Instytut mógł działać i realizować swoje zadania i programy. Szczególną uwagę poświęciła wolontariuszom, którzy swoją pracą wspierają funkcjonowane kierowanej przez nią instytucji. Są to: Anna Biesiadecka, Dominik Dajka, Aleksandra Korga, Barbara Lech, Kevin Skowronski, Gabriela Skrodzka, Jolanta Szczepkowska, Ksenia Winnicka oraz Julia Wojtkowska. Za swoją aktywność otrzymali oni świąteczne upominki.

W spotkaniu opłatkowym Instytutu Piłsudskiego wzięli udział jego pracownicy oraz członkowie Rady Dyrektorów / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W Wigilijce uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu Instytutu Piłsudskiego. Spośród członków Rady Dyrektorów obecni byli: dr Krzysztof Langowski, inż. Piotr Kumelowski, Jerzy Świątkowski, Janusz Skowron, Andrzej Pelc, Agnieszka Brissey oraz mec. Paweł Szymański. Byli również pracownicy biurowi: Karolina Obrycki, Małgorzata Skrodzki i Anna Skupień.

Dr Iwona Korga złożyła także życzenia świąteczne oraz podziękowania donatorom za wsparcie, jakie Instytut Piłsudskiego od nich otrzymuje.
Po zakończeniu części oficjalnej głos zabrał ks. Eugeniusz Kotliński, proboszcz parafii św. św. Cyryla i Metodego na Greenpoincie, który odmówił krótką modlitwę oraz poświęcił opłatki.

Uczestnicy spotkania opłatkowego mieli okazję złożyć sobie świąteczne życzenia / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam z miłością. Przychodzący Pan Jezus w postaci Dzieciątka i opłatek również jest kojarzony z miłością. Tak więc łamiąc się podchodzimy do siebie z chlebem, a chleb to dobro. Jeśli mam w dłoni chleb, to znaczy, że jest we mnie miłość, którą chcę się podzielić” – zaznaczył kapłan, który, podobnie jak wszyscy przemawiający, złożył zebranym świąteczne życzenia.

Podobnym dobrym słowem oraz opłatkiem dzielili się później wszyscy uczestnicy wigilijnego spotkania. Następnie przy akompaniamencie Izabeli Grajner-Partyki, grającej na pianinie, rozpoczęło się długie kolędowanie oraz wigilijny poczęstunek.

Wspólne kolędowanie prowadziła Izabela Grajner-Partyka, akompaniująca na pianinie / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK