Opłatkowe spotkanie w „Warsaw” na Greenpoincie

40

Świąteczno-noworoczny klimat panował podczas dorocznej uroczystości opłatkowej zorganizowanej w Polskim Domu Narodowym. Były kolędy, jasełka, wspólne życzenia, a także zabawa karnawałowa.

Zarząd Polskiego Domu Narodowego „Warsaw” z Greenpointu, przedstawiciele wszystkich organizacji w nim działających, a także ich sympatycy i zaproszeni goście spotkali się na tradycyjnym opłatku. Uroczystość połączona z zabawą karnawałową odbyła się w sobotę, 12 grudnia, i trwała do późnych godzin nocnych.

Uczestników imprezy przywitała druhna Grażyna Mościcka, pełniąca również funkcję sekretarza zarządu Polskiego Domu Narodowego „Warsaw”. Prowadząca spotkanie wyjaśniła jego ideę oraz wyraziła radość, z licznego udziału gości i przedstawicieli różnych organizacji.

„Dzisiaj celebrujemy okres świąt Bożego Narodzenia w Polskim Domu Narodowym. Cieszymy się, że możemy złożyć sobie życzenia: 'Szczęśliwego nowego roku', i wspólnie radować się z narodzenia Pana, poprzez pokaz harcerskich jasełek oraz śpiew kolęd w wykonaniu chóru Angelus” – mówiła druhna Grażyna.

Polonijni śpiewacy, działający w „Warsaw” od 20 lat, wykonali znane kolędy, jak: „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Wśród nocnej ciszy”, „Silent Night/Cicha noc”, „Gdy śliczna Panna”, „Gore gwiazda Jezusowi”, a także pastorałkę „Serca ludzkie się radują”. Koncert został owacyjnie przyjęty przez publiczność.

Następnie utalentowana grupa skrzatów i zuchów działających przy Polskim Domu Narodowym „Warsaw” zaprezentowała jasełka i zaśpiewała kilka kolęd. Na zakończenie życzenia dla zgromadzonych pięknie wyrecytowała jedna z uczestniczek jasełek: „Za kolędę dziękujemy, zdrowia szczęścia wam życzymy, abyście nam długo żyli, z narodzenia Pana się cieszyli, o naszych jasełkach rozpowiadali, coście tu dzisiaj oglądali, byście byli wszyscy weseli jako w niebie anieli, na ten nowy rok”.

Ks. Marek Sobczak, proboszcz pobliskiego kościoła św. Stanisława Kostki, poświęcił opłatki oraz złożył życzenia biorącym udział w świąteczno-noworocznym spotkaniu.

„Życzę każdemu z was, aby nigdy nie zabrakło wam mocy bycia dobrym człowiekiem – podkreślił kapłan. – Bycie dobrym człowiekiem najpełniej może się wyrazić wtedy, gdy jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, kiedy czujemy, że Bóg jest w naszym sercu, że wykonujemy jego wolę dla jego chwały. Niech ten nowy rok będzie dla was błogosławionym rokiem, niech przyniesie wiele radości, szczęścia i mocy”. Później uczestnicy uroczystości długo przełamywali się opłatkami i składali sobie życzenia. Był również okolicznościowy, świąteczny poczęstunek, a także loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania rozpoczęła się zabawa karnawałowa, podczas której przy muzyce prezentowanej przez Relax Band bawiono się do późnych godzin nocnych.

Spotkania opłatkowe w Polskim Domu Narodowym „Warsaw” mają bardzo długą tradycję.

„W latach 90. prowadziło je Koło Pań przy Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, z Jadwigą Kawą na czele. Była to okazja do spotkania się wszystkich organizacji działających przy Polskim Domu Narodowym” – wyjaśniła „Nowemu Dziennikowi” druhna Grażyna Mościcka.

Obecnie organizacją tej imprezy zajmuje się Koło Przyjaciół Harcerstwa. W sobotniej uroczystości wzięli udział członkowie zarządu Polskiego Domu Narodowego „Warsaw”, przedstawiciele wszystkich organizacji z nim związanych – chór Angelus, zespół taneczny Polish American Folk Dance Company oraz harcerze, harcerki, zuchy i skrzaty, a także ich rodzice i zaproszeni goście.

„Jest to jedyne spotkanie, kiedy rodzice, dzieci oraz ich dziadkowie mogą bawić się wspólnie. Inne zabawy są albo dla dzieci, albo dla osób starszych” – stwierdziła sekretarz zarządu Polskiego Domu Narodowego „Warsaw”.

Autor: WOJTEK MAŚLANKA