Ostatnie pożegnanie Antoniego Domino

0
17

“To duża strata dla Polonii – mówi dr. Teofil Lachowicz ze SWAP. – Świetny organizator, udzielał się w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Będzie nam go bardzo brakowało”.

Pożegnanie śp. Anthony Domino odbędzie się w piątek, 8 lutego, w godz. 18:00-20:00 w domu pogrzebowym Van Tassel Funeral Home, 337 Belleville Avenue, Bloomfield, NJ, 07003. Msza żałobna odprawiona zostanie w sobotę, 9 lutego o godz. 10:00 w kościele p.w. św.Kazimierza w Newark (91 Pulaski Street,  Newark, NJ 07105), skąd nastąpi wyjazd do Amerykańskiej Częstochowy, gdzie odbędzie sie pogrzeb o godz. 13:00.

“Był bardzo oddanym i pracowitym człowiekiem, kochającym Polskę i wspierającym Polonię i wszelakie inicjatywy broniące czci Narodu Polskiego, a przy tym niesamowicie skromnym. Cześć jego pamięci!” – napisał na Twitterze konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski.Pochodził z Rzeszowa, woj. podkarpackie, gdzie spędził lata szkolne i wczesną młodość. Obowiązkową służbę wojskową odbył latach 1976-1978. Służył w jednostkach wojskowych w Białobrzegach kołoZabrza i w Lublinie-Majdanek.

W 1987 roku wyemigrował do USA, osiedlając się początkowo na Brooklynie, NY, później w Rutherford, NJ. Po pierwszych latach trudnego życia na emigracji założył własną firmę budowlano-remontową o nazwie „Domino Construction & Maintenance, Corp.”, którą z powodzeniem prowadził do końca swojego życia. 

W 2000 roku został członkiem Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Należał do reaktywowanej w tym samym roku Placówki Nr 99 w Harrison, NJ, gdzie pełnił funkcje wicekomendanta, a od 2001 r. komendanta. W szeregach SWAP dał się poznać jako człowiek pełen inicjatywy i świetny organizator, dzięki czemu awansował w organizacyjnej strukturze. W latach 2004-2010 pełnił funkcję adiutanta finansowego Okręgu 2. SWAP, następnie 2-go wicekomendanta i od 2012 roku 1-wicekomendata Okręgu 2. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do końca swoich dni. W latach 2009-2018 był 1-wicekomendantem naczelnym SWAP.

Pełniąc wyżej wymienione funkcje przyczynił się do realizacji wielu znaczących projektów m.in. postawienia pomnika „Patrioty” w Stalowej Woli, pomnika gen. Władysława Andersa w Cassino, budowy Centrum Informacyjnego na Monte Cassino i inn. Był współorganizatorem wielu weterańskich uroczystości m.in. pod Pomnikiem Katyńskich w Jersey City, Święta Żołnierza w Amerykańskiej Częstochowie, Parady Pułaskiego w Nowym Jorku, Zjazdów Sybiraków i Weteranów na Florydzie, dorocznych pielgrzymek do Niagara on the Lake w Kanadzie na cmentarz ochotników do Armii Polskiej we Francji z lat 1917-1919 i inn.

Anthony Domino był znanym działaczem polonijnym. Udzielał się min. w Kongresie Polonii Amerykańskiej (Wydział Północny stanu New Jersey), był członkiem Komitetu Pomnika Katńyskiego w Jersey City, zasiadał w dyrekcji Polskiego Domu Narodowego na Greenpoincie (Brooklyn, NY) i Cracovia Manor w Wallington, NJ.

Autor: TL, AS