Piękna uroczystość w szkole im. Sienkiewicza

28

W sobotę, 21 listopada, w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza na dolnym Brooklynie odbyła się uroczystość ślubowania pierwszaków oraz pasowanie ich na uczniów.

„To dla przyszłych uczniów jest zawsze wielkie przeżycie – powiedziała dyrektor Anna Kubicka. – Dlatego staramy się przez pierwsze miesiące otoczyć uczniów-przedszkolaków szczególną opieką, aby przygotować ich do bezstresowego rozpoczęcia szkolnego życia”.
Szkoła słynie z nowatorskich programów i ciekawych metod ich wdrażania, a efekty widoczne są wręcz gołym okiem, szczególnie podczas międzyszkolnych konkursów, kiedy to uczniowie tej szkoły przodują w liczbie otrzymanych wyróżnień.

Do ślubowana przystąpiło 44 uczniów-przedszkolaków. Prezentowali się bardzo odświętnie i doskonale byli przygotowani do ceremonii. Wychowawczynie klas pierwszych Grażyna Holko i Anna Rychlik bardzo dobrze wywiązały się z powierzonego im zadania. Nasi milusińscy znakomicie przedstawili program artystyczny specjalnie przygotowany na tę okoliczność, pięknie recytowali, śpiewali, m.in. uczennica klasy 1 Hiacynta Gospodarzec urokliwie wykonała piosenkę “Znak orła białego”. Dyrektor szkoły Anna Kubicka, Iwona Drzał – wiceprezes Towarzystwa Oświatowego (które prawnie opiekuje się szkołą) – oraz wychowawczynie pierwszaków otrzymały olbrzymie bukiety kwiatów od swoich wychowanków i ich rodziców.

Ceremonie szkolne w Polskiej Szkole Dokształcającej im. Sienkiewicza zasługują na szczególne wyróżnienie. To podczas takich spotkań młodzież ma możliwość wzięcia udziału w honorowej prezentacji pocztu sztandarowego czy odśpiewania hymnów. Przed ślubowaniem pani dyrektor zwróciła się do pierwszoklasistów, mówiąc: „Złożycie teraz przysięgę na sztandar, na którym widnieje orzeł – będący symbolem naszej duchowej ojczyzny oraz nasz patron, wielki Polak i laureat Nagrody Nobla. Te dwa znaki – znak orła białego i znak naszego patrona – będą wam towarzyszyć przez wiele kolejnych lat i mam nadzieję, że będą dla was ważne i nigdy o nich nie zapomnicie. Życzę wam samych sukcesów, bo wasze sukcesy są sukcesami tej szkoły”. A potem uczniowie uroczyście wypowiedzieli słowa ślubowania, przyrzekając „szanować symbole kraju i szkoły, dbać o honor, tradycje szkoły i godnie ją reprezentować, sumiennie i pilnie zdobywać wiedzę szkolną, dbać o piękno mowy ojczystej, okazywać szacunek nauczycielom, rodzicom, koleżankom i kolegom”.

Autor: ELŻBIETA POPŁAWSKA