Pielgrzymka przyjaciół Fundacji Jana Pawła II

98
Zjazd zakończyła msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w intencji wszystkich przyjaciół Fundacji. Głównym celebransem był biskup Witold Mroziewski Foto: Ryszard Dziedzic

Członkowie i przyjaciele Fundacji Jana Pawła II ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych uczestniczyli w pielgrzymce do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w Pensylwanii. Celem spotkania było upamiętnienie 43. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra, uczczenie 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II (rok później, gdyż wszelkie uroczystości w roku 2020 były odwołane ze względu na pandemię Covid-19) oraz upamiętnienie 40. rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II.

Spotkanie rozpoczęło się w sobotę, 30 października, uroczystym bankietem, na którym obecni byli prezesi Kół  Fundacji Jana Pawła II: Marianna Eckel z Waszyngtonu C.D, Barbara Pyśk z Nowej Anglii, Mieczysław Boksz z New Jersey, Ryszard Krzyżanowski z Filadelfii, Mieczysław Pająk z Nowego Jorku. Zaproszono także osoby zasłużone dla rozwoju organizacji. W tym  gronie znaleźli się: Mary Witkowska-Flanagan, Teresa Romanowska, Cecilia i Raymond Glembocki byli prezesi Koła Fundacji w Waszyngtonie, wydrukowali i rozpowszechnili materiały edukacyjne oraz programy promujące dziedzictwo św. Jana Pawła II, prałat Anthony Czarnecki  utworzył Koło w Nowej Anglii i Michael Blichasz-dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury w Filadelfii. Swoją obecnością zjazd zaszczycił biskup diecezji brooklyńskiej Witold Mroziewski. Obecny był prowincjał zakonu paulinów ojciec Tadeusz Lizińczyk.

Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową reprezentował  prezes Bogdan Chmielowski, który przekazał czek na sumę pięciu tysięcy dolarów na rozwój Fundacji Jana Pawła II. Licznie przybyli  członkowie i sympatycy Fundacji. Z Rzymu na spotkanie przybył Administrator Fundacji Jana Pawła II ojciec Krzysztof Wieliczko. W swoim wystąpieniu przekazał uczestnikom zjazu błogosławieństwo od Ojca Świętego Franciszka. Odczytał list, który do uczestników zjazdu wystosował kardynał Stanisław Ryłko- Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana PawłaII. Napisał między innymi: ,,Drodzy Przyjaciele, jeszcze nie zdążyła wybrzmieć w pełni radość jubileuszu Wielkiego Jana Pawła II , a już wchodzimy w czas świętowania rocznicy powstania Fundacji Jana Pawła II. Powstała ona z woli samego Papieża 16 października 1981 roku. Jakie są cele: realizowanie funduszu stypendialnego, Ośrodek Dokumentacji i Pontyfikatu Jana Pawła II gromadzi cenne materiały i wydawnictwa, Dom Pilgrzyma na Via Cassia, który też został poświęcony 40 lat temu, służy kościołowi w Polsce, rodakom, ale także w jakimś sensie całemu Kościołowi. To co dzięki Waszej ofiarności powstało szuka włściwych sobie dróg i stopniowo się rozwija. Jest wyrazem poczucia odpowiedzialności za treść naszej Fundacji i jej losy. Niech to wspólne spotkanie na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych będzie czasem podziękowania za 40. lat naszej Fundacji, a jednocześnie prośbą o dalsze błogosławieństwo Boga Wszechmogącego na kolejne lata rozwoju tego dziedzictwa, które pozostawił nasz założyciel Jan Paweł II Wielki. Z serca Wam Błogosłwię”.

Podczas  bankietu Mary Witkowska Flanagan z Waszyngtonu D.C otrzymała nagrodę ,,Fidelity to Legasy of Saint John Paul II” za bezinteresowną i ofiarną działalność na rzecz Fundacji. Była ona główną sekretarką komitetu, który zbierał pieniądze na ufundowanie Domu Polskiego w Rzymie na Via Cassia. Dom do dziś służy pielgrzymom i jest  miejscem dokumentacji pontyfikatu św. Jana Pawła II. Wspólnie z Władysławem Zachariasiewiczem zakładała  Koło Fundacji w Waszyngtonie. Jan Paweł II nadał jej odznaczenie św. Sylwestra.

Podczas  bankietu Mary Witkowska Flanagan z Waszyngtonu D.C otrzymała nagrodę ,,Fidelity to Legasy of Saint John Paul II” za bezinteresowną i ofiarną działalność na rzecz Fundacji. Obok niej stoją (od lewej): biskup Witold Mroziewski, ojciec Krzysztof Wieliczko i prałat Anthony Czarnecki
Foto: Zofia Twarowska

Była jeszcze jedna podniosła ceremonia. Prezesom Kół Fundacji, osobom zasłużonym dla niej i gościom honorowym zostały wręczone flagi amerykańskie, które powiewały nad Kapitolem w dniu 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II (Presentation of Flags Flown Over the United States Capital). Otrzymali ją wraz z dyplomem: biskup Witold Mroziewski,  ojciec Tadeusz Lizińczyk, Michael Blichasz- dyrektor Polsko-Amerykańskiego Centrum Kulturalnego w Filadelfii, Bogdan Chmielewski-dyrektor PSFUK oraz prezesi  Kół  Fundacji Jana Pawła II: Marianna Eckel, Barbara Pyśk, Mieczysław Boksz, Ryszard Krzyżanowski, Mieczysław Pająk. Ci którzy ją otrzymali mają misję eksponowania flagi w czasie ważnych uroczystości związanych z św. Janem Pawłem II.

Na zakończenie bankietu głos zabrał biskup Witold Mroziewski, który podzielił się refleksjami związanymi z Fundacją. Powiedział, że jako absolwent Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego spotykał się ze stypendystami Fundacji Jana Pawła II, którzy dawali świadectwo swej wiary i szli drogą katolickiego wychowania. Dodał, że wspieranie wykształcenia młodzieży na uczelniach katolickich jest bardzo potrzebne. Osobiście jest związany z nowojorskim Kołem Fundacji od 25 lat. Kończąc powiedział: ,,Wiem co to znaczy być członkiem Fundacji, uczestniczyć w jej życiu. To życie napełnia nas radością, dodaje siły i mocy. Dobrze jest być w Fundacji i dobrze tę Fundację po części stanowić”. Na zakończenie wszystkich uczestników spotkania pobłogosławił ojciec Krzysztof Wieliczko i zaprosił do wspólnej modlitwy w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie wspólnie odśpiewano Apel Jasnogórski, który poprowadził biskup Witold Mroziewski.

W drugim dniu pielgrzymki na specjalnym spotkaniu członków i prezesów poszczególnych Kół Fundacji administrator ojciec Krzysztof Wieliczko omówił sprawy bieżące związane z działalnością organizacji. Wspomniał o peregrynacji Tryptyków dla uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Mówił o działalności Kół w Meksyku i Indonezji oraz stypendystach Fundacji. W bieżącym roku na katolickim Uniwesytecie Lubelskim i Uniwesytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie kształci się stu stypendystów. Następnie prezesi poszczególnych Kół  Fundacji złożyli sprawozdania ze swej działalności. W wielu wypowiedziach przewijała się troska o zachowanie duchowego dziedzictwa Papieża Polaka poprzez różne formy działalności. Wszyscy byli zgodni w kwestii kontynuowania programu stypendialnego dla młodzieży z krajów Europy Wschodniej i Azji. Głos w tej sprawie zabrał Ryszard Krzyżanowski-prezes Koła z Filadelfii, który powiedział, że przy jego zaangażowaniu w tę sprawę i przy  wsparciu finansowym został utworzony fundusz wieczysty w celu kształcenia młodzieży na uczelniach katolickich. Wszelkie inicjatywy, przesięwzięcia, dalszy rozwój organizacji zależą od wsparcia finansowego i duchowego członków Fundacji.

W mszy świętej uczestniczyła liczna grupa pielgrzymów
 Foto: Zofia Twarowska

Zjazd zakończyła msza święta koncelebrowana, którą odprawili w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, w intencji wszystkich przyjaciół Fundacji: biskup Witold Mroziewski-główny celebrans oraz prałat Anthony Czarnecki i ojciec Krzysztof Wieliczko. W wygłoszonej homilii biskup odnosząc się do działalności Fundacji i w pięknych słowach powiedział:,,Powstała 16 października 1981 roku, czyli 40 lat temu, Rzymska Fundacja Jana Pawła II, jest możemy powiedzieć drogocenną perłą, która znajduje piękno i odzwierciedla je w ludziach. W tych, którzy Fundację tworzą i w tych, którzy z jej dobrodziejstw korzystają. Przez 40 lat tysiące młodych ludzi zdolnych i otwartych na duchowe dziedzictwo, przechodzi formację intelektualną i duchową w wielu miejscach na świecie, by stawać się liderami porządku opartego na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. To dzięki zaangażowaniu Was tu obecnych i wielu, którzy łączą się z nami w modlitwie, cześć i nabożeństwo do naszego  Rodaka, św. Jana Pawła II są zawsze żywe w drugim człowieku, który jest i będzie przyszłością Kościoła i świata. Mamy więc kontynuować to piękne dzieło, by jak podkreślił św. Jan Paweł II: ,,Nie tylko słowami, ale nade wszystko określonym stylem życia, świadectwem wolnego serca i twórczego umysłu ukazać, że Chrystus jest naszą radością i szczęściem. W tym celu należy unikać częściej dziś sytuacji, w której wiara nie przenika do życia, życie jest oddzielone od wiary… To Wy wszyscy tę harmonię życia ukazujecie będąc częścią Fundacji Jana Paweła II. Niech wspomnienie 100. rocznicy urodzin, 43. rocznicy wyboru kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową i 40-lecie powołania do życia Fundacji imienia naszego Papieża będą przepełnione radosną służbą drugiemu człowiekowi dla pomnożenia Bożej chwały ku pożytkowi wszystkich wiernych w Jednym, Świętym, Powszechnym i Apostolskim Kościele”.

Lliturgię  ubogacili śpiewem: Natalia Prajzner, Lidia Wiśniewska, Maria Zdunek oraz organista Paweł Raczkowski. Po błogosławieństwie biskupa Witolda Mroziewskiego i słowach podziękowania za udział w spotkaniu wygłoszonych przez ojca Krzysztofa Wieliczko i prałata Anthoniego Czarneckiego nadszedł czas pożegnań. Rozstaliśmy się w radosnym nastroju, że po roku pandemii dane nam było spotkać w tak licznym gronie i kontynuować działalność na rzecz Fundacji. Zachęcamy wszystkich, którym bliskie jest nauczanie św. Jana Pawła II, Jego duchowe dziedzictwo, etyka i kultura chrześcijańska do włączenia się w działalność Fundacji Jana Pawła II. Strona inernetowa Fundacji w Rzymie: www.fjp2.com.