Pierwszy odpust w sanktuarium w Linden

10

We wtorek, 22 października, w rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, w nowym archidiecezjalnym Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Linden, NJ, po raz pierwszy celebrowano patronalne święto i można było uzyskać odpust. Główną mszę odpustową odprawił arcybiskup Edward Nowak z Watykanu.


„To pierwszy i ostatni odpust ku czci błogosławionego Jana Pawła II. W przyszłym roku będzie to odpust już ku czci świętego Jana Pawła II” – powiedział na początku nabożeństwa ksiądz Mirosław Król, proboszcz parafii i kustosz nowopowstałego sanktuarium.
W archidiecezjalnym Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Linden, na mocy specjalnego dekretu z Watykanu, odpust można uzyskać cztery razy w roku: 22 października – w rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, która od dnia beatyfikacji jest także liturgicznym wspomnieniem błogosławionego, 2 kwietnia – w rocznicę jego śmierci, w Święto Miłosierdzia Bożego, obchodzone w drugą niedzielę wielkanocną oraz w dniu przybycia do sanktuarium w pielgrzymce.
Pierwszy odpust (zupełny lub cząstkowy) można było uzyskać we wtorek. Uroczystą mszę odpustową odprawił ks. abp. Edward Nowak z Watykanu. „To dzięki arcybiskupowi Nowakowi nasze sanktuarium otrzymało tyle odpustów” – podkreślił ks. Król.
Podczas swej 50-letniej bytności w Rzymie abp Nowak miał liczne okazje spotykania się z bł. Janem Pawłem II – przed tym, zanim został papieżem i potem, w trakcie jego pontyfikatu.

„Byłem świadkiem jak Jan Paweł II trwał w modlitwie. Na jego klęczniku wierni zostawiali kartki z prośbami o modlitwę. Jan Paweł II czytał te prośby, potem w modlitwie przekazywał je Panu Jezusowi” – opowiadał arcybiskup Nowak, dodając, że teraz wierni, którzy modlą się o wstawiennictwo u Jana Pawła II, otrzymują wiele łask. Tu przytoczył historię małżeństwa, które przez wiele lat nie mogło mieć dziecka, ale po żarliwej modlitwie przy grobie Jana Pawła II otrzymało łaskę potomstwa.
„Odpust to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy” – czytamy w parafialnym biuletynie. Warunkami odpustu jest odwiedzenie sanktuarium, brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna, przyjęcie komunii świętej, odmówienie modlitwy (np. Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario) w intencjach Ojca Świętego (czyli w intencjach, w których każdego dnia modli się papież) oraz wykonanie czynności związanej z odpustem.
Komunia święta i modlitwa w intencji Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni – przed lub po wypełnieniu czynności, z którą związany jest odpust. Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej komunii świętej i jednej modlitwie w intencji papieża – tylko jeden odpust zupełny.
We wtorek można było uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy za siebie lub jedną duszę w czyśćcu cierpiącą (nie koniecznie nam znaną).

Autor: AS