Początek roku w szkole im. Sienkiewicza

36

Po długim wrześniowym weekendzie szkoły polonijne rozpoczęły kolejny rok nauki. 12 września w swojej placówce stawili się również uczniowie Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza na dolnym Brooklynie.

Słoneczna pogoda pozwoliła na zorganizowanie uroczystości na szkolnym boisku. Widać było, że uczniowie z radością wrócili do szkoły i swoich nauczycieli. Dyrektor Anna Kubicka przywitała gości, uczniów, ich rodziców, a szczególnie nowych uczniów, którzy po raz pierwszy rozpoczęli zajęcia w szkole. Do ceremoniału szkoły należy odśpiewanie hymnów w obecności pocztu sztandarowego PSD im. Sienkiewicza, w skład którego wchodzą wyróżnieni uczniowie. Zgodnie z tradycją nowy rok szkolny i katechetyczny rozpoczął się krótką modlitwą, którą przygotował i poprowadził katecheta Krzysztof Gospodarzec, a błogosławieństwa udzielił duchowy opiekun szkoły, ks. Marek Chachlowski. Do życzeń dla tłumnie zebranych dzieci, rodziców i nauczycieli dołączyła Zuzanna Żurek – prezes Towarzystwa Oświatowego im. Henryka Sienkiewicza. Na zakończenie części oficjalnej dyrektor szkoły zwróciła się z apelem do rodziców, aby systematycznie czytali stronę internetową szkoły, na której znajdą wszelkie informacje dotyczące pracy nauczycieli i placówki. Uczniów zaś prosiła o punktualność, zachęcała do brania udziału we wszystkich konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Zaprosiła wszystkich zainteresowanych na pokaz talentów, zaplanowany na początek 2016 roku. Wyjaśniła, że książki z biblioteki szkolnej można zamawiać drogą emailową, gdyż katalog dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Dodała, że dla wszystkich uczniów, którzy wezmą udział w Paradzie Pułaskiego, 4 października, Towarzystwo Oświatowe zorganizuje pizza party. Poinformowała również, że w szkole będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne, jak kółko plastyczne i fotograficzne, oraz że w najbliższym czasie rozpoczną się przesłuchania do szkolnego chóru. Zaprosiła chętnych do gromady skrzatów “Biedronki”, zuchów “Polskie Maki”i drużyny harcerek “Trzy Korony”. W szkole zorganizowany będzie też kurs przygotowawczy do egzaminu z języka polskiego oraz kurs przygotowujący uczniów i absolwentów do egzaminu certyfikowanego. Dyrektor Kubicka zwróciła się do rodziców o pomoc i współpracę we wszystkich szkolnych uroczystościach.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do klas, a w tym samym czasie dyrektor szkoły wraz z zarządem i prezes Towarzystwa Oświatowego Zuzanną Żurek spotkali się z rodzicami uczniów. Pani prezes zaznajomiła szczególnie rodziców, których dzieci po raz pierwszy rozpoczęły naukę w polonijnej placówce, o powstaniu i roli Towarzystwa Oświatowego im. Sienkiewicza, a dyrektor szkoły odpowiadała na pytania rodziców związane z nowym rokiem szkolnym.

W tym roku do szkoły im. Sienkiewicza uczęszczać będzie około 320 uczniów, w tym 45 po raz pierwszy. Grono pedagogiczne stanowią: Beata Biały, Małgorzata Dąbrowska, Krzysztof Gospodarzec, Małgorzata Grabowska, Grażyna Holko, Iwona Kandybowicz, Renata Palac, Joanna Pantuchowicz, Olga Raffaele, Piotr Ratkiewicz, Krystyna Sławik, Anna Rychlik, Małgorzata Szeszko, Anna Trykozko i Ewa Wrutniak oraz  dwie nowe panie, które dołączyły w tym roku: Dorota Pauk i Patrycja Regula.

Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza powstała w 1928 roku, dzięki współpracy Ministerstwa Oświaty Rzeczypospolitej Polskiej z grupą polonijnych organizacji z South Brooklyn. Pierwsze zajęcia lekcyjne, dla 150 uczniów, odbyły się 13 października 1928 roku. Nadzór prawno-finansowy sprawuje nad szkołą Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza, które powstało 18 grudnia 1932 r. i posiada statut organizacji „not for profit”. Wszyscy członkowie Towarzystwa pracują społecznie, czyli nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Autor: Elżbieta Popławska